เนื้อเพลง Movin’ On คำอ่านไทย Good Charlotte

When I think about my life I wonder
( ฮเว็น นาย ธิงค อะเบาท มาย ไลฟ ไอ วันเดอะ)
If I will survive to live to see 25 or will I just fall.
(อิฟ ฟาย วิล เซอะไฝฝ ทู ไลฝ ทู ซี 25 ออ วิล ไอ จัซท ฟอล)
Like all my friends they just keep dying.
(ไลค ออล มาย ฟเร็นด เด จัซท คีพ ไดอิง)
People ’round me always crying in this place that I like to call my home.
(พี๊เพิ่ล เรานด มี ออลเว คไรอิง อิน ดีซ พเลซ แดท ไอ ไลค ทู คอล มาย โฮม)

But not everybody knows that everybody goes to a better place.
(บัท น็อท เอวี่บอดี้ โน แดท เอวี่บอดี้ โกซ ทู อะ เบทเทอะ พเลซ)
And not everybody knows that everybody could be living their last days.
(แอ็นด น็อท เอวี่บอดี้ โน แดท เอวี่บอดี้ เคิด บี ลีฝอิง แด ลาซท เด)

But the hard times will come and we’ll keep movin’ on.
(บัท เดอะ ฮาด ไทม วิล คัม แอ็นด เว็ล คีพ มูฝวิน ออน)
We’re movin’ on.
(เวีย มูฝวิน ออน)
Keep movin’ on!
(คีพ มูฝวิน ออน !)
Life, hope, truth, trust, faith, pride, love, lust.
(ไลฟ , โฮพ , ทรูธ , ทรัซท , เฟธ , พไรด , ลัฝ , ลัซท)
On without the things we’ve lost.
(ออน วิเฑาท เดอะ ธิง หวีบ ล็อซท)
The things we’ve gained we’ll take with us.
(เดอะ ธิง หวีบ เกน เว็ล เทค วิฑ อัซ)

And also I’ve got these two hands to make myself a better man.
(แอ็นด ออลโซ แอฝ ก็อท ฑิส ทู แฮ็นด ทู เมค ไมเซลฟ อะ เบทเทอะ แม็น)
I wonder if I will ever see the end of this.
(ไอ วันเดอะ อิฟ ฟาย วิล เอฝเออะ ซี ดิ เอ็นด อ็อฝ ดีซ)
With all this rain it just keeps falling on my head and now I’m calling
(วิฑ ออล ดีซ เรน หนิด จัซท คีพ ฟ๊อลิง ออน มาย เฮ็ด แอ็นด เนา แอม คอลลิง)
Out to someone else to help me make it through.
(เอ้า ทู ซัมวัน เอ็ลซ ทู เฮ็ลพ มี เมค อิท ธรู)

But not everybody knows that everybody goes to a better place.
(บัท น็อท เอวี่บอดี้ โน แดท เอวี่บอดี้ โกซ ทู อะ เบทเทอะ พเลซ)
And not everybody knows that everybody could be living their last days.
(แอ็นด น็อท เอวี่บอดี้ โน แดท เอวี่บอดี้ เคิด บี ลีฝอิง แด ลาซท เด)

But the hard times will come and we’ll keep movin’ on.
(บัท เดอะ ฮาด ไทม วิล คัม แอ็นด เว็ล คีพ มูฝวิน ออน)
We’re movin’ on.
(เวีย มูฝวิน ออน)
Keep movin’ on!
(คีพ มูฝวิน ออน !)
Life, hope, truth, trust, faith, pride, love, lust
(ไลฟ , โฮพ , ทรูธ , ทรัซท , เฟธ , พไรด , ลัฝ , ลัซท)
Pain, hate, lies, guilt, laugh, cry, live, die.
(เพน , เฮท , ไล , กิลท , ลาฟ , คไร , ไลฝ , ได)
Some friends become enemies some friends become your family.
(ซัม ฟเร็นด บิคัม อียีมีสฺ ซัม ฟเร็นด บิคัม ยุร แฟมอิลิ)
Make the best with what you’re given.
(เมค เดอะ เบ็ซท วิฑ ว็อท ยัวร์ กีฝเอ็น)
This ain’t done yet, this is living!
(ดีซ เอน ดัน เย็ท , ดีซ ซิส ลีฝอิง !)

So we’re movin’ on and we’ve got nothing to prove to anyone
(โซ เวีย มูฝวิน ออน แอ็นด หวีบ ก็อท นัธอิง ทู พรูฝ ทู เอนอิวัน)
Cause you’ll get through
(คอส โยว เก็ท ธรู)
We’re movin’ on and on and on and on
(เวีย มูฝวิน ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน)
And on and on and on and on and on and on and on an and on and on
(แอ็นด ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน แอน แอ็นด ออน แอ็นด ออน)
Keep movin’ on!
(คีพ มูฝวิน ออน !)

Life, hope, truth, trust, faith, pride, love, lust
(ไลฟ , โฮพ , ทรูธ , ทรัซท , เฟธ , พไรด , ลัฝ , ลัซท)
Pain, hate, lies, guilt, laugh, cry, live, die.
(เพน , เฮท , ไล , กิลท , ลาฟ , คไร , ไลฝ , ได)
Some friends become enemies some friends become your family.
(ซัม ฟเร็นด บิคัม อียีมีสฺ ซัม ฟเร็นด บิคัม ยุร แฟมอิลิ)
Make the best with what you’re given.
(เมค เดอะ เบ็ซท วิฑ ว็อท ยัวร์ กีฝเอ็น)
This ain’t done yet, this is living!
(ดีซ เอน ดัน เย็ท , ดีซ ซิส ลีฝอิง !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Movin’ On คำอ่านไทย Good Charlotte

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น