เนื้อเพลง X คำอ่านไทย Xzibit feat Snoop Dogg

Yeah, ladies and gentleman
( เย่ , เลดิส แซน เจนเทิลแมน)
Broadcasting live to you and yours
(Broadcastings ไลฝ ทู ยู แอ็นด ยุร)
It’s Mr. X to the Z, Xzibit
(อิทซ มีซเทอะ เอ๊กซฺ ทู เดอะ ซี , Xzibit)
Yeah, bounce it
(เย่ , เบานซ อิท)
Come on
(คัมมอน)

The first day of the rest of my life
(เดอะ เฟิซท เด อ็อฝ เดอะ เร็ซท อ็อฝ มาย ไลฟ)
X stand behind the mic like Walker Kronkike
(เอ๊กซฺ ซแท็นด บิไฮนด เดอะ ไมคะ ไลค วอกเคอ Kronkike)
Y’all keep the spotlight
(ยอล คีพ เดอะ สปอทไลท์)
I’m keeping my rhymes tight
(แอม คีพอิง มาย ไรม ไทท)
Lose sight of what you believe
(ลูส ไซท อ็อฝ ว็อท ยู บิลีฝ)
And call it a night
(แอ็นด คอล อิท ดา ไนท)
This ain’t the light-weight, cake mix sh*t
(ดีซ เอน เดอะ ไลท เวท , เคค มิคซ ฌะ *ที)
That you’re used to
(แดท ยัวร์ ยูซ ทู)
Teflon territory you just can’t shoot through
(เทฟรอน เทริโทริ ยู จัซท แค็นท ฌูท ธรู)
You gon shoot who? [Who?]
(ยู ก็อน ฌูท ฮู [ ฮู ])
Not even on your best day
(น็อท อีเฝ็น ออน ยุร เบ็ซท เด)
Rollin’ the Wild West way, givin’ it up
(โรลลิน เดอะ ไวลด เว็ซท เว , กีฝอิน หนิด อัพ)
Leavin’ the whole world stuck not givin’ a f*ck
(เลวิน เดอะ โฮล เวิลด ซทัค น็อท กีฝอิน อะ เอฟ *ck)
Laid in the cut now we break through in the rut
(เลด อิน เดอะ คัท เนา วี บเรค ธรู อิน เดอะ รัท)
Hennesy and Orange Juice baby fill up a cup
(เฮนเนสซี แอ็นด ออเร็นจ จูซ เบบิ ฟิล อัพ อะ คัพ)
Quick to grab Mary Jane by the b*tt and squeeze
(ควิค ทู กแร็บ แมริ เจน ไบ เดอะ บี *tt แอ็นด ซควีส)
Loosen up, let your hair down, and join the festivities
(ลูเซ็น อัพ , เล็ท ยุร แฮ เดาน , แอ็นด จอยน เดอะ แฟนติฝเวอดี)
Overcrowd the house like lockdown facilities
(Overcrowd เดอะ เฮาซ ไลค ล็อคเดาน facilities)
B*tches be quick to give me brains while I post the range
(บี *tches บี ควิค ทู กิฝ มี บเรน ฮไวล ไอ โพซท เดอะ เรนจ)
Going up and down my d*ck like the stock exchange
(โกอิ้ง อัพ แอ็นด เดาน มาย d*ck ไลค เดอะ ซท็อค เอ็คซเชนจ)

[1] – [X] Rearrange the whole game with my rugged sound
([ วัน ] [ เอ๊กซฺ ] รีโอเรง เดอะ โฮล เกม วิฑ มาย รักกิด เซานด)
[X] Won’t even say your own name when I come around
([ เอ๊กซฺ ] ว็อนท อีเฝ็น เซ ยุร โอน เนม ฮเว็น นาย คัม อะเรานด)
[X] Stay on top but remain from the underground
([ เอ๊กซฺ ] ซเท ออน ท็อพ บัท ริเมน ฟร็อม ดิ อันเดิกเรานด)
[X] to the Z and we all in the family
([ เอ๊กซฺ ] ทู เดอะ ซี แอ็นด วี ออล อิน เดอะ แฟมอิลิ)

[Repeat 1]
([ ริพีท วัน ])

Ever since Xzibit has spit, been on some pimp sh*t
(เอฝเออะ ซินซ Xzibit แฮ็ส ซพิท , บีน ออน ซัม พิมพ ฌะ *ที)
Approach every woman like a potential mistress
(แอ็พโรช เอฝริ วูมเอิน ไลค เก โพะเทนแฌ็ล มีซทเร็ซ)
Shine bright, make sure that X stay tight
(ไฌน ไบร๊ท , เมค ฌุร แดท เอ๊กซฺ ซเท ไทท)
Cause tonight I might meet my next X wife
(คอส ทุไนท ไอ ไมท มีท มาย เน็คซท เอ๊กซฺ ไวฟ)
Mr. Big Chief Reefa, Xzibit use his d*ck like a Visa
(มีซเทอะ บิก ชีฟ Reefa , Xzibit ยูซ ฮิส d*ck ไลค เก ฝีสะ)
I run it through and money come out
(ไอ รัน หนิด ธรู แอ็นด มันอิ คัม เอ้า)
Runnin’ your mouth, I’ll have somebody run in your house
(รูนนิน ยุร เมาธ , แอล แฮ็ฝ ซัมบอดี้ รัน อิน ยุร เฮาซ)
Ravel your spouse and have a little fun on the couch
(เรฝเอ็ล ยุร ซเพาส แอ็นด แฮ็ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ฟัน ออน เดอะ เคาช)
Now you know that it was bound to happen
(เนา ยู โน แดท ดิธ วอส เบานด ทู แฮพเพ็น)
I came to give you what you lackin’
(ไอ เคม ทู กิฝ ยู ว็อท ยู lackin)
Whenever you hear them other n*ggas rappin
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู เฮีย เฑ็ม อัฑเออะ เอ็น *ggas แรพปิน)
Rockin’ chains, stadium, paladiums, cracked craniums
(รอคกิน เชน , ซเทเดียม , paladiums , คแร็ค คเรเนียม)
My whole skeleton is dipped in titanium
(มาย โฮล ซเคลอิทัน อีส ดริพ อิน ไทเทเนียม)
Drop tops sittin’ on twenties
(ดร็อพ ท็อพ ซิทดิน ออน ทเวนทีสฺ)
Using rappers like crash test dummies
(ยูสซิง แรพเพอ ไลค คแร็ฌ เท็ซท ดัมมิส)
Stackin’ real estate and money
(สทาคกิน ริแอ็ล เอ็ซเทท แอ็นด มันอิ)
It’s funny how things change overnight
(อิทซ ฟันนิ เฮา ธิง เชนจ โอะเฝอะไนท)
When you thinking right
(ฮเว็น ยู ติ้งกิง ไรท)
I beat the odds like Ike beat on his first wife
(ไอ บีท ดิ อ๊อดด ไลค Ike บีท ออน ฮิส เฟิซท ไวฟ)

[Repeat 1 2x]
([ ริพีท วัน 2x ])

What an event?
(ว็อท แอน อิเฝนท)
We h*rdcore 100%
(วี เฮส *rdcore 100%)
Making it stick, Los Angeles proudly presents
(เมคอิง อิท ซทิค , โรซAngeles พเราดลิ เพร๊สเซ่นท)
The real deal, how does it feel?
(เดอะ ริแอ็ล ดีล , เฮา โด ซิท ฟีล)
No special effects
(โน ซเพฌแอ็ล เอ็ฟเฟคท)
Yank the chain off of your neck
(แย็งค เดอะ เชน ออฟฟ อ็อฝ ยุร เน็ค)
Demand the respect
(ดิมานด เดอะ ริซเพคท)
Now all your conversations sound strange to me
(เนา ออล ยุร คอนเฝอะเซฌัน เซานด ซทเรนจ ทู มี)
It be like everybody around me done changed but me
(อิท บี ไลค เอวี่บอดี้ อะเรานด มี ดัน เชนจ บัท มี)
I stand alone on my own two feet
(ไอ ซแท็นด อะโลน ออน มาย โอน ทู ฟีท)
Stagger tracks, strangle the beat
(ซแทกเกอะ ทแรค , สแตงเกิล เดอะ บีท)
Restless no time for sleep
(เรซทเล็ซ โน ไทม ฟอ ซลีพ)
N*ggas be weak, I’m concrete like Bejamin Greet
(เอ็น *ggas บี วีค , แอม คอนครีท ไลค Bejamin กรีท)
It’s a very thin line between a foe and a friend
(อิทซ ซา เฝริ ธิน ไลน บีทวิน อะ โฟ แอ็นด อะ ฟเร็นด)
Straight to the chair
(ซทเรท ทู เดอะ แช)
[Not these n*ggas again]
([ น็อท ฑิส เอ็น *ggas อะเกน ])
Come back, bounce in the spot and slide right in
(คัม แบ็ค , เบานซ อิน เดอะ สพอท แอ็นด ซไลด ไรท อิน)
I ain’t trying to see nothing but progress, regardless
(ไอ เอน ทไรอิง ทู ซี นัธอิง บัท พรอกเร็ซ , ริกาดเล็ซ)
Home of the heartless, move right, remain cautious
(โฮม อ็อฝ เดอะ ฮาทเลส , มูฝ ไรท , ริเมน คอฌัซ)
Represent nothing but the hustle and struggle
(เรพริเสนท นัธอิง บัท เดอะ เฮสเซล แอ็นด สทรั๊กเกิ้ล)
Hennesy, rock plenty of ice, making a double, now SCREAM
(เฮนเนสซี , ร็อค พเลนทิ อ็อฝ ไอซ , เมคอิง อะ ดั๊บเบิ้ล , เนา ซครีม)

[Repeat 1 2x]
([ ริพีท วัน 2x ])

[Snoop Dogg]
([ ซนูพ ด๊อก ])
So there you have it; A-B-C, D-P-G-C
(โซ แดร์ ยู แฮ็ฝ อิท ; อะ บี ซี , ดี พี จี ซี)
X to the motherf*ckin Z
(เอ๊กซฺ ทู เดอะ motherf*ckin ซี)
Mr. Xuberant, Xtravagant, Xtrodinary, Xciting, X-a-lotta
(มีซเทอะ Xuberant , Xtravagant , Xtrodinary , Xcitings , เอ๊กซฺ อะ ลอทดา)
X-O with a little bit of Xtasy
(เอ๊กซฺ โอ วิฑ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ Xtasy)
X-ing your b*tch-ass out if you tryin to test the G
(เอ๊กซฺ อิง ยุร บี *tch อาซ เอ้า อิฟ ยู ทายอิน ทู เท็ซท เดอะ จี)
And what’s the recipe? Xcalibur weaponary
(แอ็นด ว็อท เดอะ เรซอิพี Xcalibur weaponary)
And we shoot Xceptionally
(แอ็นด วี ฌูท Xceptionally)
That there is hot- X marks the spot?
(แดท แดร์ อีส ฮ็อท เอ๊กซฺ ม๊าร์ค เดอะ สพอท)
F*ck naw, X spots the marks
(เอฟ *ck นอว , เอ๊กซฺ สพอท เดอะ ม๊าร์ค)
Xclamation point, n*ggaz!
(Xclamation พอยนท , เอ็น *ggaz !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง X คำอ่านไทย Xzibit feat Snoop Dogg

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น