เนื้อเพลง Scream คำอ่านไทย Michael Jackson feat Janet Jackson

Written and Composed by James Harris III and Terry Lewis, Michael Jackson
( วึ้น แอ็นด ค็อมโพส ไบ เจมHarris ทรี แอ็นด เทรี่เลวิซ , ไมเล แจคสัน)
and Janet Jackson.
(แอ็นด แจนเนท แจคสัน)
Produced by Jimmy Jam & Terry Lewis, Michael and Janet Jackson.
(พรอดยูซ ไบ จิมมี่ แจ็ม & เทรี่เลวิซ , ไมเล แอ็นด แจนเนท แจคสัน)

[Michael]
([ ไมเล ])
Tired of injustice
(ไทร อ็อฝ อินจัซทิซ)
Tired of the schemes
(ไทร อ็อฝ เดอะ ซคีม)
Kinda disgusted
(กินดา ดิซกัซท)
So what does it mean
(โซ ว็อท โด ซิท มีน)
Kicking me down
(คิคกิ้ง มี เดาน)
I got to get up
(ไอ ก็อท ทู เก็ท อัพ)
As jacked as it sounds
(แอ็ส แจ็ค แอ็ส ซิท เซานด)
The whole system s*cks
(เดอะ โฮล ซีซเท็ม เอส *cks)

[Janet]
([ แจนเนท ])
Peek in the shadow
(พีค อิน เดอะ แฌดโอ)
Come into the light
(คัม อีนทุ เดอะ ไลท)
You tell me I’m wrong
(ยู เท็ล มี แอม ร็อง)
Then you better prove you’re right
(เด็น ยู เบทเทอะ พรูฝ ยัวร์ ไรท)
You’re sellin’ out souls but
(ยัวร์ เซลลิน เอ้า โซล บัท)
I care about mine
(ไอ แค อะเบาท ไมน)
I’ve got to get stronger
(แอฝ ก็อท ทู เก็ท สตองเกอร์)
And I won’t give up the fight
(แอ็นด ดาย ว็อนท กิฝ อัพ เดอะ ไฟท)

[Michael]
([ ไมเล ])
With such confusions
(วิฑ ซัช ค็อนฟยูฉัน)
Don’t it make you wanna scream
(ด้อนท์ ดิธ เมค ยู วอนนา ซครีม)
Your bash abusin’ victimize within the scheme
(ยุร แบ็ฌ อบูซิน ฝิคทิไมส วิฑีน เดอะ ซคีม)

[Janet]
([ แจนเนท ])
You try to cope with every lie they scrutinize
(ยู ทไร ทู โคพ วิฑ เอฝริ ไล เด ซครูทิไนส)

[Both]
([ โบธ ])
Somebody please have mercy
(ซัมบอดี้ พลีส แฮ็ฝ เมอซิ)
Cause I just can’t take it
(คอส ไอ จัซท แค็นท เทค อิท)
Stop pressurin’ me
(ซท็อพ pressurin มี)
Just stop pressurin’ me
(จัซท ซท็อพ pressurin มี)
Stop pressurin’ me
(ซท็อพ pressurin มี)
Make me wanna scream
(เมค มี วอนนา ซครีม)
Stop pressurin’ me
(ซท็อพ pressurin มี)
Just stop pressurin’ me
(จัซท ซท็อพ pressurin มี)
Stop pressurin’ me
(ซท็อพ pressurin มี)
Make you just wanna scream
(เมค ยู จัซท วอนนา ซครีม)

[Michael]
([ ไมเล ])
Tired of you tellin’ the story your way
(ไทร อ็อฝ ยู เทลลิน เดอะ ซโทริ ยุร เว)
It’s causin’ confusion
(อิทซ คอซิน ค็อนฟยูฉัน)
You think it’s okay
(ยู ธิงค อิทซ โอเค)

[Janet]
([ แจนเนท ])
Keep changin’ the rules
(คีพ เช้นงิน เดอะ รูล)
While you’re playin’ the game
(ฮไวล ยัวร์ เพลย์ยิน เดอะ เกม)
I can’t take it much longer
(ไอ แค็นท เทค อิท มัช ลองเงอ)
I think I might go insane
(ไอ ธิงค ไอ ไมท โก อินเซน)

[Michael]
([ ไมเล ])
With such confusion
(วิฑ ซัช ค็อนฟยูฉัน)
Don’t it make you wanna scream
(ด้อนท์ ดิธ เมค ยู วอนนา ซครีม)
Your bash abusin’ victimize within the scheme
(ยุร แบ็ฌ อบูซิน ฝิคทิไมส วิฑีน เดอะ ซคีม)

[Janet]
([ แจนเนท ])
You find your pleasure scandalizin’ every lie
(ยู ไฟนด ยุร พเลฉเออะ scandalizin เอฝริ ไล)

[Both]
([ โบธ ])
Oh father, please have mercy ’cause
(โอ ฟาเฑอะ , พลีส แฮ็ฝ เมอซิ คอส)
I just can’t take it
(ไอ จัซท แค็นท เทค อิท)
Stop pressurin’ me
(ซท็อพ pressurin มี)
Just stop pressurin’ me
(จัซท ซท็อพ pressurin มี)
Stop pressurin’ me
(ซท็อพ pressurin มี)
Make me wanna scream
(เมค มี วอนนา ซครีม)
Stop pressurin’ me
(ซท็อพ pressurin มี)
Just stop pressurin’ me
(จัซท ซท็อพ pressurin มี)
Stop f*ckin’ with me
(ซท็อพ เอฟ *ckin วิฑ มี)
Make me wanna scream
(เมค มี วอนนา ซครีม)

[Janet]
([ แจนเนท ])
” Oh my God, can’t believe what I saw
(” โอ มาย ก็อด , แค็นท บิลีฝ ว็อท ไอ ซอ)
As I turned on the TV this evening
(แอ็ส ซาย เทิน ออน เดอะ ทีวี ดีซ อีฝนิง)
I was disgusted by all the injustice
(ไอ วอส ดิซกัซท ไบ ออล ดิ อินจัซทิซ)
All the injustice ”
(ออล ดิ อินจัซทิซ “)

[Michael]
([ ไมเล ])
” All the injustice ”
(” ออล ดิ อินจัซทิซ “)

[News Man]
([ นยู แม็น ])
” A man has been brutally beaten to death by
(” อะ แม็น แฮ็ส บีน บรูเท็ลลิ บีทน ทู เด็ธ ไบ)
Police after being wrongly identified as a
(โพะลีซ อาฟเทอะ บีอิง รองลิ ไอเด็นทิไฟ แอ็ส ซา)
robbery suspect. The man was
(รอบเบอะริ ซัซเพ็คท เดอะ แม็น วอส)
an 18 year old black male… ”
(แอน 18 เยีย โอลด บแล็ค เมล “)

[Michael]
([ ไมเล ])
With such collusions
(วิฑ ซัช ค็อลยูฉัน)
Don’t it make you wanna scream
(ด้อนท์ ดิธ เมค ยู วอนนา ซครีม)
Your bash abusin’ victimize within the scheme
(ยุร แบ็ฌ อบูซิน ฝิคทิไมส วิฑีน เดอะ ซคีม)

[Janet]
([ แจนเนท ])
You try to cope with every lie they scrutinize
(ยู ทไร ทู โคพ วิฑ เอฝริ ไล เด ซครูทิไนส)

[Both]
([ โบธ ])
Oh brother please have mercy
(โอ บรัฑเออะ พลีส แฮ็ฝ เมอซิ)
Cause I just can’t take it
(คอส ไอ จัซท แค็นท เทค อิท)
Stop pressurin’ me
(ซท็อพ pressurin มี)

Just stop pressurin’ me
(จัซท ซท็อพ pressurin มี)
Stop pressurin’ me
(ซท็อพ pressurin มี)
Make me wanna scream
(เมค มี วอนนา ซครีม)
[Repeat 6 times]
([ ริพีท ซิก ไทม ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Scream คำอ่านไทย Michael Jackson feat Janet Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น