เนื้อเพลง Batter Up คำอ่านไทย Nelly

Welcome Ladies And Gentlemen
( เวลคัม เลดิส แซน เจนเทิลเมน)
This Is Mark Oh Who Gives A F*ck From ’93 Tv
(ดีซ ซิส ม๊าร์ค โอ ฮู กิฝ ซา เอฟ *ck ฟร็อม 93 ทีวี)
This Is My Co Host Bob B*ttafuoco
(ดีซ ซิส มาย โค โฮซท บ็อบ บี *ttafuoco)
Hey Hey Guys Yeah Yeah Yeah
(เฮ เฮ ไก เย่ เย่ เย่)
We Got A Crowd That’s In A Frenzy Bob
(วี ก็อท ดา คเราด แด๊ท ซิน อะ ฟเรนสิ บ็อบ)
Let’s Go Down To The Announcers For The Start Of The Game
(เล็ท โก เดาน ทู ดิ แอ็นเนานเซอะ ฟอ เดอะ ซทาท อ็อฝ เดอะ เกม)

And Now Please Rise For The Singing Of Our National Anthem
(แอ็นด เนา พลีส ไรส ฟอ เดอะ ซิงกิง อ็อฝ เอ๊า แนฌอะแน็ล แอนเธ็ม)

Chorus
(โครัซ)
Paraphrasing ‘the Jeffersons’
(เพรเฟรสซิง เดอะ เจฟเฟอะซัน)
I Say The Fish Don’t Fry In The Kitchen
(ไอ เซ เดอะ ฟิฌ ด้อนท์ ฟไร อิน เดอะ คีชเอ็น)
Beans Don’t Burn On The Grill That’s Right
(บีน ด้อนท์ เบิน ออน เดอะ กริลล์ แด๊ท ไรท)
It Took A Whole Lot Of Tah Ryin
(อิท ทุค กา โฮล ล็อท อ็อฝ Tah Ryin)
Just To Get Up That Hill
(จัซท ทู เก็ท อัพ แดท ฮิล)
I Said But Now We’re Up In The Big Leagues
(ไอ เซ็ด บัท เนา เวีย อัพ อิน เดอะ บิก ลีก)
My Dirty It’s Our Turn At Bat
(มาย เดอทิ อิทซ เอ๊า เทิน แอ็ท แบ็ท)
And Just As Long As We Livin It’s Lunatics Playa
(แอ็นด จัซท แอ็ส ล็อง แอ็ส วี ลีฝอิน อิทซ ลยูนะทิค พอลเย)
It Ain’t Nuttin Wrong With That Huh Batter Up
(อิท เอน นัทดินร็อง วิฑ แดท ฮู แบทเทอะ อัพ)

St Lunatics
(เอ็ซท ลยูนะทิค)
I’m The First To Swing
(แอม เดอะ เฟิซท ทู ซวิง)
I’ma Run With That Give Me What You Got Thing Hot Wings
(แอมอา รัน วิฑ แดท กิฝ มี ว็อท ยู ก็อท ธิง ฮ็อท วิง)
F*ck A Dub Smoke An Ounce Show Me Love
(เอฟ *ck กา ดับ ซโมค แอน อันซ โฌ มี ลัฝ)
Hit The Club Me And T Luv Holla What
(ฮิท เดอะ คลับ มี แอ็นด ที เลิฝ ฮอลละ ว็อท)
I Put My Mack Down She Throw A Curve Ball
(ไอ พัท มาย แมกคฺ เดาน ชี ธโร อะ เคิฝ บอล)
She Owed Milli Smoked That Herb And Some Llly Bone
(ชี โอ มีลลิ ซโมค แดท เฮิบ แอ็นด ซัม Llly บอน)
She Tip Top ’em Optimo
(ชี ทิพ ท็อพ เอ็ม Optimo)
First Base God Livin Like A Worst Race
(เฟิซท เบซ ก็อด ลีฝอิน ไลค เก เวิซท เรซ)
First Chase Throw Yo’ People And Yo’ Kind
(เฟิซท เชซ ธโร โย พี๊เพิ่ล แอ็นด โย ไคนด)
Second Lesson Smoke That Herb And Clear Yo’ Mind
(เซคอันด เล๊ซซั่น ซโมค แดท เฮิบ แอ็นด คเลีย โย ไมนด)
It’s About Time Second Base Wisdom Rhyme
(อิทซ อะเบาท ไทม เซคอันด เบซ วีสดัม ไรม)
Sittin Strong Skipped Third Base And Headed Home
(ซิทดิน ซทร็อง สคริป เธิด เบซ แอ็นด เฮ็ด โฮม)
Third Baseman Just Don’t Understand Baby What The Bong
(เธิด Baseman จัซท ด้อนท์ อันเดิซแทนด เบบิ ว็อท เดอะ บอง)
What The F*ck Wrong With This World Today
(ว็อท เดอะ เอฟ *ck ร็อง วิฑ ดีซ เวิลด ทุเด)
With These Girls Today Diamonds And Pearls The Way
(วิฑ ฑิส เกิล ทุเด ไดมันด แซน เพิล เดอะ เว)
You Wasn’t F*ckin With Me Leave For The Wrap That’s In My Seed
(ยู วอสซึ้น เอฟ *ckin วิฑ มี ลีฝ ฟอ เดอะ แร็พ แด๊ท ซิน มาย ซี)
Now You Stays On Yo Knees Cause We’s Be In The Big League
(เนา ยู ซเท ออน โย นี คอส Wes บี อิน เดอะ บิก ลีก)
Cause We’s Be In The Big Leauge
(คอส Wes บี อิน เดอะ บิก Leauge)

Chorus
(โครัซ)

Nelly
(เนลลี)
Well You Should See Me Now I’m Eatin Wheaties Now
(เว็ล ยู เชิด ซี มี เนา แอม อีดิน วีดีสฺ เนา)
I’m Stealin Second And Third And Lookin Home Peepin Greedy Now
(แอม สติลลิน เซคอันด แอ็นด เธิด แอ็นด ลุคกิน โฮม พีพพิน กรีดอิ เนา)
See Me Now People Call Me Speedy Now
(ซี มี เนา พี๊เพิ่ล คอล มี ซพีดอิ เนา)
Known For Runnin The Quickest Miles
(โนน ฟอ รูนนิน เดอะ Quickest ไมล)
Hit And Run In Any Town Any Ground
(ฮิท แอ็นด รัน อิน เอนอิ ทาวน์ เอนอิ กเรานด)
Rules ‘fore I Hit It Split It Lick It And Quit It
(รูล โฟ ไอ ฮิท ดิธ ซพลิท ดิธ ลิค อิท แอ็นด ควิท ดิธ)
And Hit It Lick It Did I Say Lick It Yeah F*ck It Lick It
(แอ็นด ฮิท ดิธ ลิค อิท ดิด ดาย เซ ลิค อิท เย่ เอฟ *ck อิท ลิค อิท)
Ain’t No Shame In My Game That Normal Sh*t Ain’t My Thang
(เอน โน เฌม อิน มาย เกม แดท นอแม็ล ฌะ *ที เอน มาย เตง)
If I Stick With My D*ck Then Put Your Mouth On My Brains
(อิฟ ฟาย ซทิค วิฑ มาย D*ck เด็น พัท ยุร เมาธ ออน มาย บเรน)
I Maintain Through The Atmosphere What We Got Here
(ไอ เมนเทน ธรู ดิ แอทม็อซเฟีย ว็อท วี ก็อท เฮียร)
A S*cka In Fear Hear The Roars And The Cheers
(อะ เอส *cka อิน เฟีย เฮีย เดอะ โร แซน เดอะ เชีย)
From The Crowd When I Take The Mile Let Me Show ’em How
(ฟร็อม เดอะ คเราด ฮเว็น นาย เทค เดอะ ไมล เล็ท มี โฌ เอ็ม เฮา)
Hit The Ball On The Ground And Make ’em Get Down
(ฮิท เดอะ บอล ออน เดอะ กเรานด แอ็นด เมค เอ็ม เก็ท เดาน)

Chorus
(โครัซ)

Well Uhh This Next Young Batter On Deck
(เว็ล อา ดีซ เน็คซท ยัง แบทเทอะ ออน เด็ค)
He’s Still In High School Yeah I Heard That
(อีส ซทิล อิน ไฮ ซคูล เย่ ไอ เฮิด แดท)
It’s A Great Day Though
(อิทซ ซา กเรท เด โธ)
A Good High School Out In U City Of St Louis Missouri
(อะ เกิด ไฮ ซคูล เอ้า อิน ยู ซีทอิ อ็อฝ เอ็ซท ลุอี มิสซูรี)
I Think His Name’s Umm Who Knows
(ไอ ธิงค ฮิส เนม อืม ฮู โน)
Mur Uhh Murphey Lee Or Somethin
(Mur อา Murphey ลี ออ ซัมติน)

Murphey Lee
(Murphey ลี)
I Want My Name Not Not Said But Screamed
(ไอ ว็อนท มาย เนม น็อท น็อท เซ็ด บัท ซครีม)
I Went From Fantasies To Dreams To Dreams To Bigger Things
(ไอ เว็นท ฟร็อม แฟนตาซีสฺ ทู ดรีม ทู ดรีม ทู บี๊กเกอร์ ธิง)
I’m Like Bennett I Been In It Since Ninety Three
(แอม ไลค เบนเนซซ ไอ บีน อิน หนิด ซินซ ไนนทิ ธรี)
You Can Tell Cause My L Angle 90 Degrees
(ยู แค็น เท็ล คอส มาย แอล แอ๊งเจิ้ล 90 ดิกรี)
I’ma Sixteen Year Old School Boy Platinum Skills
(แอมอา ซิคซทีน เยีย โอลด ซคูล บอย พแลทนัม ซคิล)
Swear To Tell The Real The Whole Real To Make A Mill’
(ซแว ทู เท็ล เดอะ ริแอ็ล เดอะ โฮล ริแอ็ล ทู เมค เก มิล)
I Lie Little But Still Talk Straight Up Like Motto
(ไอ ไล ลิ๊ทเทิ่ล บัท ซทิล ทอค ซทเรท อัพ ไลค มอทโท)
I Could Tell You Somethin Now You Think Twice About It Tomorrow
(ไอ เคิด เท็ล ยู ซัมติน เนา ยู ธิงค ทไวซ อะเบาท ดิธ ทุมอโร)
I Promise I Gets Deeper Than File Cabinets When Rappin
(ไอ พรอมอิซ ไอ เก็ท ดิพเพอแฑ็น ไฟล ค๊าบิเหน็ต ฮเว็น แรพปิน)
Money Money Money Money What’s Happenin
(มันอิ มันอิ มันอิ มันอิ ว็อท แฮพปีนิน)
I’m Comin Up Like Family Members In Basements And I Stay Bent
(แอม คัมอิน อัพ ไลค แฟมอิลิ เมมเบอะ ซิน เบซเม็นท แซน ดาย ซเท เบ็นท)
Make A Milli To Play With Buy A Building You Can Pay Me
(เมค เก มีลลิ ทู พเล วิฑ ไบ อะ บีลดิง ยู แค็น เพ มี)
And The ‘tic Is Who I Came With
(แอ็นด เดอะ ทิค อีส ฮู ไอ เคม วิฑ)
You Know How We Do We Do We Do We Do We Do We Do
(ยู โน เฮา วี ดู วี ดู วี ดู วี ดู วี ดู วี ดู)

Chorus
(โครัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Batter Up คำอ่านไทย Nelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น