เนื้อเพลง Keep The Faith คำอ่านไทย Bon Jovi

Mother Mother Tell Your Children
( ม๊าเธ่อร์ ม๊าเธ่อร์ เท็ล ยุร ชีลดเร็น)
That Their Time Has Just Begun
(แดท แด ไทม แฮ็ส จัซท บิกัน)
I Have Suffered For My Anger
(ไอ แฮ็ฝ ซัฟเฟอะ ฟอ มาย แองเกอะ)
There Are Wars That Can’t Be Won
(แดร์ อาร์ วอ แดท แค็นท บี ว็อน)

Father Father Please Believe Me
(ฟาเฑอะ ฟาเฑอะ พลีส บิลีฝ มี)
I Am Laying Down My Guns
(ไอ แอ็ม เลยิง เดาน มาย กัน)
I Am Broken Like An Arrow
(ไอ แอ็ม บโรเค็น ไลค แอน แอโร)
Forgive Me
(เฟาะกีฝ มี)
Forgive Your Wayward Son
(เฟาะกีฝ ยุร เวเวิด ซัน)

Everybody Needs Somebody To Love
(เอวี่บอดี้ นีด ซัมบอดี้ ทู ลัฝ)
Mother Mother
(ม๊าเธ่อร์ ม๊าเธ่อร์)
Everybody Needs Somebody To Hate
(เอวี่บอดี้ นีด ซัมบอดี้ ทู เฮท)
Please Believe Me
(พลีส บิลีฝ มี)
Everybody’s B*tching
(เอวี่บอดี้ บี *tchings)
cause They Can’t Get Enough
(คอส เด แค็นท เก็ท อินัฟ)
And It’s Hard To Hold On
(แอ็นด อิทซ ฮาด ทู โฮลด ออน)
When There’s No One To Lean On
(ฮเว็น แดร์ โน วัน ทู ลีน ออน)

Faith You Know You’re Gonna Live Thru The Rain
(เฟธ ยู โน ยัวร์ กอนนะ ไลฝ ธรู เดอะ เรน)
Lord You Got To Keep The Faith
(ลอด ยู ก็อท ทู คีพ เดอะ เฟธ)
Faith Don’t Let Your Love Turn To Hate
(เฟธ ด้อนท์ เล็ท ยุร ลัฝ เทิน ทู เฮท)
Right Now We Got To
(ไรท เนา วี ก็อท ทู)
Keep The Faith
(คีพ เดอะ เฟธ)
Keep The Faith
(คีพ เดอะ เฟธ)
Keep The Faith
(คีพ เดอะ เฟธ)
Lord We Got To Keep The Faith
(ลอด วี ก็อท ทู คีพ เดอะ เฟธ)

Tell Me Baby When I Hurt You
(เท็ล มี เบบิ ฮเว็น นาย เฮิท ยู)
Do You Keep It All Inside
(ดู ยู คีพ อิท ดอร์ อีนไซด)
Do You Tell Me Al’s Forgiven
(ดู ยู เท็ล มี Als เฟาะกีฝเอ็น)
And Just Hide Behind Your Pride
(แอ็นด จัซท ไฮด บิไฮนด ยุร พไรด)

Everybody Needs Somebody To Love
(เอวี่บอดี้ นีด ซัมบอดี้ ทู ลัฝ)
Mother Father
(ม๊าเธ่อร์ ฟาเฑอะ)
Everybody Needs Somebody To Hate
(เอวี่บอดี้ นีด ซัมบอดี้ ทู เฮท)
Please Don’t Leave Me
(พลีส ด้อนท์ ลีฝ มี)
Everybody’s Bleeding
(เอวี่บอดี้ บรีดดิ้ง)
cause The Times Are Tough
(คอส เดอะ ไทม แซร์ ทั๊ฟ)
Well It’s Hard To Be Strong
(เว็ล อิทซ ฮาด ทู บี ซทร็อง)
When There’s No One To Dream On
(ฮเว็น แดร์ โน วัน ทู ดรีม ออน)

Faith You Know You’re Gonna Live Thru The Rain
(เฟธ ยู โน ยัวร์ กอนนะ ไลฝ ธรู เดอะ เรน)
Lord You Got To Keep The Faith
(ลอด ยู ก็อท ทู คีพ เดอะ เฟธ)
Now You Know Is Not Too Late
(เนา ยู โน อีส น็อท ทู เลท)
Oh You Got To Keep The Faith
(โอ ยู ก็อท ทู คีพ เดอะ เฟธ)
Faith Don’t Let Your Love Turn To Hate
(เฟธ ด้อนท์ เล็ท ยุร ลัฝ เทิน ทู เฮท)
Right Now We Got To
(ไรท เนา วี ก็อท ทู)

Keep The Faith
(คีพ เดอะ เฟธ)
Keep The Faith
(คีพ เดอะ เฟธ)
Keep The Faith
(คีพ เดอะ เฟธ)
Lord We Got To Keep The Faith
(ลอด วี ก็อท ทู คีพ เดอะ เฟธ)

Walking In The Footsteps
(วอคกิง อิน เดอะ ฟุทเสต็ป)
Of Society’s Lies
(อ็อฝ โซะไซเอะทิ ไล)
I Don’t Like What I See No More
(ไอ ด้อนท์ ไลค ว็อท ไอ ซี โน โม)
Sometimes I Wish That I Was Blind
(ซัมไทม์ ซาย วิฌ แดท ไอ วอส บไลนด)
Sometimes I Wait Forever
(ซัมไทม์ ซาย เวท เฟาะเรฝเออะ)

To Stand Out In The Rain
(ทู ซแท็นด เอ้า อิน เดอะ เรน)
So No One Sees Me Cryin’
(โซ โน วัน ซี มี คายอิน)
Trying To Wash Away The Pain
(ทไรอิง ทู ว็อฌ อะเว เดอะ เพน)
Mother Father
(ม๊าเธ่อร์ ฟาเฑอะ)

There’s Things I’ve Done I Can’t Erase
(แดร์ ธิง แอฝ ดัน ไอ แค็นท อิเรซ)
Every Night We Fall From Grace
(เอฝริ ไนท วี ฟอล ฟร็อม กเรซ)

It’s Hard With The World In Yours Face
(อิทซ ฮาด วิฑ เดอะ เวิลด อิน ยุร เฟซ)
Trying To Hold On Trying To Hold On
(ทไรอิง ทู โฮลด ออน ทไรอิง ทู โฮลด ออน)

Faith You Know You’re Gonna Live Thru The Rain
(เฟธ ยู โน ยัวร์ กอนนะ ไลฝ ธรู เดอะ เรน)
Lord You Got To Keep The Faith
(ลอด ยู ก็อท ทู คีพ เดอะ เฟธ)
Faith Don’t Let Your Love Turn To Hate
(เฟธ ด้อนท์ เล็ท ยุร ลัฝ เทิน ทู เฮท)
Right Now We Got To Keep The Faith
(ไรท เนา วี ก็อท ทู คีพ เดอะ เฟธ)
Faith Now It’s Not Too Late
(เฟธ เนา อิทซ น็อท ทู เลท)
Try To Hold On Trying To Hold On
(ทไร ทู โฮลด ออน ทไรอิง ทู โฮลด ออน)
Keep The Faith
(คีพ เดอะ เฟธ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Keep The Faith คำอ่านไทย Bon Jovi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น