เนื้อเพลง Redemption Song คำอ่านไทย Joe Strummer & The Mescaleros

Old pirates, yes, they rob I;
( โอลด ไพริท , เย็ซ , เด ร็อบ ไอ 😉
Sold I to the merchant ships,
(โซลด ดาย ทู เดอะ เมอแช็นท ฌิพ ,)
Minutes after they took I
(มินยูท อาฟเทอะ เด ทุค ไอ)
From the bottomless pit.
(ฟร็อม เดอะ บอตตัมเล็ซ พิท)
But my hand was made strong
(บัท มาย แฮ็นด วอส เมด ซทร็อง)
By the hand of the all mighty.
(ไบ เดอะ แฮ็นด อ็อฝ ดิ ออล ไมทอิ)
We forward in this generation
(วี ฟอเวิด อิน ดีซ เจเนอะเรฌัน)
Triumphantly.
(ทไรอัมแฟ็นทลิ)
Won’t you help to sing
(ว็อนท ยู เฮ็ลพ ทู ซิง)
these songs of freedom
(ฑิส ซ็อง อ็อฝ ฟรีดัม)
Cause all I ever have:
(คอส ออล ไอ เอฝเออะ แฮ็ฝ :)
Redemption songs
(ริเดมฌัน ซ็อง)
Redemption songs
(ริเดมฌัน ซ็อง)
Emancipate yourselves from mental slavery;
(อิแมนซิเพท ยุรเซลฝส ฟร็อม เมนแท็ล ซแลฝเออะริ 😉
None but ourselves can free our minds.
(นัน บัท เอารเซลฝส แค็น ฟรี เอ๊า ไมนด)
Have no fear for atomic energy,
(แฮ็ฝ โน เฟีย ฟอ แอะทอมอิค เอนเออะจิ ,)
Cause none of them can stop the time
(คอส นัน อ็อฝ เฑ็ม แค็น ซท็อพ เดอะ ไทม)
How long shall they kill our prophets,
(เฮา ล็อง แฌ็ล เด คิล เอ๊า พรอฟเอ็ท ,)
While we stand aside and look
(ฮไวล วี ซแท็นด อะไซด แอ็นด ลุค)
Some say it’s just a part of it:
(ซัม เซ อิทซ จัซท ดา พาท อ็อฝ อิท :)
We’ve got to fulfill de book.
(หวีบ ก็อท ทู ฟุลฟีล ดี เบิค)
Won’t you help to sing
(ว็อนท ยู เฮ็ลพ ทู ซิง)
the songs of freedom
(เดอะ ซ็อง อ็อฝ ฟรีดัม)
Cause all I ever have:
(คอส ออล ไอ เอฝเออะ แฮ็ฝ :)
Redemption songs
(ริเดมฌัน ซ็อง)
Redemption songs
(ริเดมฌัน ซ็อง)
Redemption songs
(ริเดมฌัน ซ็อง)
Emancipate yourselves from mental slavery;
(อิแมนซิเพท ยุรเซลฝส ฟร็อม เมนแท็ล ซแลฝเออะริ 😉
None but ourselves can free our mind.
(นัน บัท เอารเซลฝส แค็น ฟรี เอ๊า ไมนด)
Have no fear for atomic energy,
(แฮ็ฝ โน เฟีย ฟอ แอะทอมอิค เอนเออะจิ ,)
Cause none of them can stop the time
(คอส นัน อ็อฝ เฑ็ม แค็น ซท็อพ เดอะ ไทม)
How long shall they kill our prophets,
(เฮา ล็อง แฌ็ล เด คิล เอ๊า พรอฟเอ็ท ,)
While we stand aside and look?
(ฮไวล วี ซแท็นด อะไซด แอ็นด ลุค)
Some say it’s just a part of it:
(ซัม เซ อิทซ จัซท ดา พาท อ็อฝ อิท :)
We’ve got to fulfil the book.
(หวีบ ก็อท ทู ฟุลฟีล เดอะ เบิค)
Won’t you help to sing
(ว็อนท ยู เฮ็ลพ ทู ซิง)
These songs of freedom? –
(ฑิส ซ็อง อ็อฝ ฟรีดัม)
Cause all I ever had:
(คอส ออล ไอ เอฝเออะ แฮ็ด :)
Redemption songs –
(ริเดมฌัน ซ็อง)
All I ever had:
(ออล ไอ เอฝเออะ แฮ็ด :)
Redemption songs:
(ริเดมฌัน ซ็อง :)
These songs of freedom,
(ฑิส ซ็อง อ็อฝ ฟรีดัม ,)
Songs of freedom.
(ซ็อง อ็อฝ ฟรีดัม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Redemption Song คำอ่านไทย Joe Strummer & The Mescaleros

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น