เนื้อเพลง If I Had You คำอ่านไทย Adam Lambert

So I got my boots on,
( โซ ไอ ก็อท มาย บูท ออน ,)
Got the right amount of leather
(ก็อท เดอะ ไรท อะเมานท อ็อฝ เลฑเออะ)
And I’m doing me up with a black coloured liner
(แอ็นด แอม ดูอิง มี อัพ วิฑ อะ บแล็ค คัลเออะ ไลนเออะ)
And I’m working my strut but I know it don’t matter
(แอ็นด แอม เวิคกิง มาย ซทรัท บัท ไอ โน อิท ด้อนท์ แมทเทอะ)
All we need in this world is some love
(ออล วี นีด อิน ดีซ เวิลด อีส ซัม ลัฝ)

There’s a thin line between the dark side,
(แดร์ ซา ธิน ไลน บีทวิน เดอะ ดาค ไซด ,)
And the light side, baby tonight
(แอ็นด เดอะ ไลท ไซด , เบบิ ทุไนท)
It’s a struggle gotta rumble, tryin’a find it
(อิทซ ซา สทรั๊กเกิ้ล กอททะ รัมเบิล , ทายอีนา ไฟนด ดิท)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
But if I had you,
(บัท อิฟ ฟาย แฮ็ด ยู ,)
That would be the only thing I’d ever need
(แดท เวิด บี ดิ โอ๊นลี่ ธิง อาย เอฝเออะ นีด)
Yeah if I had you,
(เย่ อิฟ ฟาย แฮ็ด ยู ,)
Then money, fame and fortune never could compete
(เด็น มันอิ , เฟม แอ็นด ฟอชุน เนฝเออะ เคิด ค็อมพีท)
If I had you,
(อิฟ ฟาย แฮ็ด ยู ,)
Life would be a party, it’d be ecstasy
(ไลฟ เวิด บี อะ พาทิ , อิทด บี เอคซทะซิ)
Yeah, if I had you
(เย่ , อิฟ ฟาย แฮ็ด ยู)
You y-y-y-y-you y-y-y-y-y-you y-y-y-y-y-you
(ยู วาย วาย วาย วาย ยู วาย วาย วาย วาย วาย ยู วาย วาย วาย วาย วาย ยู)
If I had you
(อิฟ ฟาย แฮ็ด ยู)

From New York to LA getting high rock and rolling
(ฟร็อม นยู ยอค ทู ลา เกดดดิ้ง ไฮ ร็อค แอ็นด โรลลิง)
Get a room trash it up ’til it’s ten in the morning
(เก็ท ดา รุม ทแร็ฌ อิท อัพ ทิล อิทซ เท็น อิน เดอะ มอนิง)
Girls in stripper heels, boys rolling in Maserati’s
(เกิล ซิน stripper ฮีล , บอย โรลลิง อิน Maseratis)
What they need in this world is some love
(ว็อท เด นีด อิน ดีซ เวิลด อีส ซัม ลัฝ)
There’s a thin line between the wild time,
(แดร์ ซา ธิน ไลน บีทวิน เดอะ ไวลด ไทม ,)
And a flat-line, baby tonight
(แอ็นด อะ ฟแล็ท ไลน , เบบิ ทุไนท)
It’s a struggle gotta rumble, tryin’a find it
(อิทซ ซา สทรั๊กเกิ้ล กอททะ รัมเบิล , ทายอีนา ไฟนด ดิท)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
But if I had you,
(บัท อิฟ ฟาย แฮ็ด ยู ,)
That would be the only thing I’d ever need
(แดท เวิด บี ดิ โอ๊นลี่ ธิง อาย เอฝเออะ นีด)
Yeah if I had you,
(เย่ อิฟ ฟาย แฮ็ด ยู ,)
Then money, fame and fortune never could compete
(เด็น มันอิ , เฟม แอ็นด ฟอชุน เนฝเออะ เคิด ค็อมพีท)
If I had you,
(อิฟ ฟาย แฮ็ด ยู ,)
Life would be a party, it’d be ecstasy
(ไลฟ เวิด บี อะ พาทิ , อิทด บี เอคซทะซิ)
Yeah, if I had you
(เย่ , อิฟ ฟาย แฮ็ด ยู)
You y-y-y-y-you y-y-y-y-y-you y-y-y-y-y-you
(ยู วาย วาย วาย วาย ยู วาย วาย วาย วาย วาย ยู วาย วาย วาย วาย วาย ยู)
If I had–
(อิฟ ฟาย แฮ็ด)

The flashing of the lights
(เดอะ แฟ๊ดชิง อ็อฝ เดอะ ไลท)
It might feel so good
(อิท ไมท ฟีล โซ เกิด)
But I got you stuck on my mind, yeah
(บัท ไอ ก็อท ยู ซทัค ออน มาย ไมนด , เย่)
The flashing and the stage, it might get me high
(เดอะ แฟ๊ดชิง แอ็นด เดอะ ซเทจ , อิท ไมท เก็ท มี ไฮ)
But it don’t mean a thing tonight
(บัท ดิธ ด้อนท์ มีน อะ ธิง ทุไนท)

That would be the only thing I’d ever need
(แดท เวิด บี ดิ โอ๊นลี่ ธิง อาย เอฝเออะ นีด)
Yeah if I had you,
(เย่ อิฟ ฟาย แฮ็ด ยู ,)
Then money, fame and fortune never could compete
(เด็น มันอิ , เฟม แอ็นด ฟอชุน เนฝเออะ เคิด ค็อมพีท)
If I had you,
(อิฟ ฟาย แฮ็ด ยู ,)
Life would be a party it’d be ecstasy
(ไลฟ เวิด บี อะ พาทิ อิทด บี เอคซทะซิ)
Yeah if I had you
(เย่ อิฟ ฟาย แฮ็ด ยู)
You y-y-y-y-you y-y-y-y-y-you y-y-y-y-y-you
(ยู วาย วาย วาย วาย ยู วาย วาย วาย วาย วาย ยู วาย วาย วาย วาย วาย ยู)
If I had you
(อิฟ ฟาย แฮ็ด ยู)

That would be the only thing I’d ever need
(แดท เวิด บี ดิ โอ๊นลี่ ธิง อาย เอฝเออะ นีด)
Yeah if I had you,
(เย่ อิฟ ฟาย แฮ็ด ยู ,)
Then money, fame and fortune never could compete
(เด็น มันอิ , เฟม แอ็นด ฟอชุน เนฝเออะ เคิด ค็อมพีท)
[Never could compete with you]
([ เนฝเออะ เคิด ค็อมพีท วิฑ ยู ])
If I had you, life would be a party, it’d be ecstasy
(อิฟ ฟาย แฮ็ด ยู , ไลฟ เวิด บี อะ พาทิ , อิทด บี เอคซทะซิ)
[It’d be ecstasy with you]
([ อิทด บี เอคซทะซิ วิฑ ยู ])
Yeah if I had you
(เย่ อิฟ ฟาย แฮ็ด ยู)
You y-y-y-y-you y-y-y-y-y-you y-y-y-y-y-you
(ยู วาย วาย วาย วาย ยู วาย วาย วาย วาย วาย ยู วาย วาย วาย วาย วาย ยู)
If I had you.
(อิฟ ฟาย แฮ็ด ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If I Had You คำอ่านไทย Adam Lambert

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น