เนื้อเพลง War คำอ่านไทย Bob Marley

Until the philosophy which holds one race
( อันทีล เดอะ ฟิลอซโอะฟิ ฮวิช โฮลด วัน เรซ)
Superior and another inferior
(ซิวพีเรียะ แอ็นด แอะนัธเออะ อินเฟียเรียะ)
Is finally and permanently discredited and abandoned
(อีส ไฟแน็ลลิ แอ็นด เพอมะเน็นทลิ ดิซคเรดอิท แอ็นด อะแบนดัน)
Everywhere is war, me say war
(เอวี่แวร์ อีส วอ , มี เซ วอ)

That until there is no longer first class
(แดท อันทีล แดร์ อีส โน ลองเงอ เฟิซท คลาซ)
And second class citizens of any nation
(แอ็นด เซคอันด คลาซ ซีทอิเส็น อ็อฝ เอนอิ เนฌัน)
Until the colour of a man’s skin
(อันทีล เดอะ คัลเออะ อ็อฝ อะ แม็น ซคิน)
Is of no more significance than the colour of his eyes
(อีส อ็อฝ โน โม ซินีพอิแค็นซ แฑ็น เดอะ คัลเออะ อ็อฝ ฮิส ไอ)
Me say war
(มี เซ วอ)

That until the basic human rights are equally
(แดท อันทีล เดอะ เบซอิค ฮยูแม็น ไรท แซร์ อีคแว็ลลิ)
Guaranteed to all, without regard to race
(แกเร็นที ทู ออล , วิเฑาท ริกาด ทู เรซ)
Dis a war
(ดิซ ซา วอ)

That until that day
(แดท อันทีล แดท เด)
The dream of lasting peace, world citizenship
(เดอะ ดรีม อ็อฝ ลาซทิง พีซ , เวิลด ซีทอิเส็นฌิพ)
Rule of international morality
(รูล อ็อฝ อินเทอะแนฌอะแน็ล morality)
Will remain in but a fleeting illusion
(วิล ริเมน อิน บัท ดา ฟรีทอิง อิลยูฌัน)
To be pursued, but never attained
(ทู บี เพิซยู , บัท เนฝเออะ แอ็ทเทน)
Now everywhere is war, war
(เนา เอวี่แวร์ อีส วอ , วอ)

And until the ignoble and unhappy regimes
(แอ็นด อันทีล ดิ ignoble แอ็นด อันแฮพพิ เรฉีม)
That hold our brothers in Angola, in Mozambique,
(แดท โฮลด เอ๊า บรัฑเออะ ซิน Angola , อิน Mozambique ,)
South Africa sub-human bondage
(เซาธ แอฟริคะ ซับ ฮยูแม็น บอนดิจ)
Have been toppled, utterly destroyed
(แฮ็ฝ บีน ท๊อพเพิ่ล , อัทเทอะลิ ดิซทรอย)
Well, everywhere is war, me say war
(เว็ล , เอวี่แวร์ อีส วอ , มี เซ วอ)

War in the east, war in the west
(วอ อิน ดิ อีซท , วอ อิน เดอะ เว็ซท)
War up north, war down south
(วอ อัพ นอธ , วอ เดาน เซาธ)
War, war, rumours of war
(วอ , วอ , รูเมอะ อ็อฝ วอ)

And until that day, the African continent
(แอ็นด อันทีล แดท เด , ดิ แอฟริแค็น คอนทิเน็นท)
Will not know peace, we Africans will fight
(วิล น็อท โน พีซ , วี แอฟริแค็น วิล ไฟท)
We find it necessary and we know we shall win
(วี ไฟนด ดิท เนซเอ็ซเซริ แอ็นด วี โน วี แฌ็ล วิน)
As we are confident in the victory
(แอ็ส วี อาร์ คอนฟิเด็นท อิน เดอะ ฝีคโทะริ)

Of good over evil, good over evil, good over evil
(อ็อฝ เกิด โอเฝอะ อี๊วิ้ว , เกิด โอเฝอะ อี๊วิ้ว , เกิด โอเฝอะ อี๊วิ้ว)
Good over evil, good over evil, good over evil
(เกิด โอเฝอะ อี๊วิ้ว , เกิด โอเฝอะ อี๊วิ้ว , เกิด โอเฝอะ อี๊วิ้ว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง War คำอ่านไทย Bob Marley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น