เนื้อเพลง I Want It All คำอ่านไทย High School Musical Cast

Imagine having everything we ever dreamed
( อิแมจอิน แฮฝวิ่ง เอ๊วี่ติง วี เอฝเออะ ดรีม)
Don’t you want it?
(ด้อนท์ ยู ว็อนท ดิธ)
Maybe
(เมบี)
Can’t you see it?
(แค็นท ยู ซี อิท)
Kinda
(กินดา)
Imagine first audition after college
(อิแมจอิน เฟิซท audition อาฟเทอะ คอลเล็จ)
I get the lead!
(ไอ เก็ท เดอะ เล็ด !)
A part for me?
(อะ พาท ฟอ มี)
Well of course
(เว็ล อ็อฝ โคซ)
Yeah right!
(เย่ ไรท !)
You gotta believe it
(ยู กอททะ บิลีฝ อิท)
Keep talking
(คีพ ทอคอิง)
You and I all the fame
(ยู แอ็นด ดาย ออล เดอะ เฟม)
Sharpay and what’s his name?
(ชาปเพย์ แอ็นด ว็อท ฮิส เนม)
sound exciting?
(เซานด เอ็คไซทอิง)
Inviting
(อินไฝทิง)
Let’s do it then
(เล็ท ดู อิท เด็น)
Listening
(ลิเซินนิง)
Personal stylist, agent and a publisist
(เพอซแน็ล ซไทลอิซท , เอเจ็นท แอ็นด อะ publisist)
But where do I fit into this?
(บัท ฮแว ดู ไอ ฟิท อีนทุ ดีซ)
With you we can win
(วิฑ ยู วี แค็น วิน)

Win a part
(วิน อะ พาท)
Think bigger!
(ธิงค บี๊กเกอร์ !)
Become superstars
(บิคัม ซูเปอร์สตาร์)
That’s better
(แด๊ท เบทเทอะ)
Don’t you see that bigger is better
(ด้อนท์ ยู ซี แดท บี๊กเกอร์ อีส เบทเทอะ)
And better is bigger
(แอ็นด เบทเทอะ อีส บี๊กเกอร์)
A little bit is never enough
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อีส เนฝเออะ อินัฟ)
No, No, No!
(โน , โน , โน !)

Don’t you want it all!
(ด้อนท์ ยู ว็อนท ดิธ ดอร์ !)
You want it, you know that you want it
(ยู ว็อนท ดิธ , ยู โน แดท ยู ว็อนท ดิธ)
The fame and the fortune and more
(เดอะ เฟม แอ็นด เดอะ ฟอชุน แอ็นด โม)
You want it all, you want it, you know that you want it
(ยู ว็อนท ดิธ ดอร์ , ยู ว็อนท ดิธ , ยู โน แดท ยู ว็อนท ดิธ)
You gotta have your star on the door
(ยู กอททะ แฮ็ฝ ยุร ซทา ออน เดอะ โด)
You want the world nothing less, all the glam and the press
(ยู ว็อนท เดอะ เวิลด นัธอิง เลซ , ออล เดอะ glam แอ็นด เดอะ พเร็ซ)
Only givng you the best to use.
(โอ๊นลี่ givng ยู เดอะ เบ็ซท ทู ยูซ)
Sing it!
(ซิง อิท !)
I want it all
(ไอ ว็อนท ดิธ ดอร์)
I want it, I want it, Yeah
(ไอ ว็อนท ดิธ , ไอ ว็อนท ดิธ , เย่)
My name in lights at Carnage Hall
(มาย เนม อิน ไลท แอ็ท คานิจ ฮอล)
I want it all!
(ไอ ว็อนท ดิธ ดอร์ !)

Can’t you see it
(แค็นท ยู ซี อิท)
Yeah
(เย่)
They’re gonna love me
(เดรว กอนนะ ลัฝ มี)
Ahem
(อะเฮม)
I mean us!
(ไอ มีน อัซ !)
Red carpet, rose bouquets, crowd waiting back stage
(เร็ด คาเพ็ท , โรส โบเค , คเราด เวททิง แบ็ค ซเทจ)
I’m with her, don’t stop me, I’m not the paparazzi
(แอม วิฑ เฮอ , ด้อนท์ ซท็อพ มี , แอม น็อท เดอะ ปาปาเรซซี่)
Invitations, standing ovations
(อินฝิเทฌัน , ซแทนดิง โอะเฝฌัน)
Magazines
(แมกอะสีน)
Yes please
(เย็ซ พลีส)
Gonna be celebrities!
(กอนนะ บี เซเล็ปบีดี้ส !)
Photographs, fanclubs, give the people what they love
(โฟโทะกราฟ , fanclubs , กิฝ เดอะ พี๊เพิ่ล ว็อท เด ลัฝ)
Now you’re excited!
(เนา ยัวร์ เอ็คไซท !)
I like it
(ไอ ไลค อิท)
Let’s do it then
(เล็ท ดู อิท เด็น)
Times Square, jet setters, sequels
(ไทม ซคแว , เจ๊ต เซทเทอะ , ซีคเว็ล)
Hey better
(เฮ เบทเทอะ)
New York today, tomorrow the world!!
(นยู ยอค ทุเด , ทุมอโร เดอะ เวิลด ! !)

Sold out shows
(โซลด เอ้า โฌ)
Think bigger
(ธิงค บี๊กเกอร์)
And the oscar goes to….
(แอ็นด ดิ ออซเคอะ โกซ ทู)
That’s better!
(แด๊ท เบทเทอะ !)

Don’t you see that bigger is better and Better is bigger
(ด้อนท์ ยู ซี แดท บี๊กเกอร์ อีส เบทเทอะ แอ็นด เบทเทอะ อีส บี๊กเกอร์)
A little bit is never enough!
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อีส เนฝเออะ อินัฟ !)
No, No, No!
(โน , โน , โน !)

I you want it all!
(ไอ ยู ว็อนท ดิธ ดอร์ !)
I want it, I want it, Want it
(ไอ ว็อนท ดิธ , ไอ ว็อนท ดิธ , ว็อนท ดิธ)
The fame and the fortune..and more
(เดอะ เฟม แอ็นด เดอะ ฟอชุน แอ็นด โม)
I want it all
(ไอ ว็อนท ดิธ ดอร์)
I want it, I want it, Want it
(ไอ ว็อนท ดิธ , ไอ ว็อนท ดิธ , ว็อนท ดิธ)
I gotta have my star on the door
(ไอ กอททะ แฮ็ฝ มาย ซทา ออน เดอะ โด)
You want the world nothing less, all the glam and the press
(ยู ว็อนท เดอะ เวิลด นัธอิง เลซ , ออล เดอะ glam แอ็นด เดอะ พเร็ซ)
Only giving me the best to use.
(โอ๊นลี่ กีฝวิง มี เดอะ เบ็ซท ทู ยูซ)
I Want it all!
(ไอ ว็อนท ดิธ ดอร์ !)
I want it, Want it, Want it, Radio, CD, Music Hall
(ไอ ว็อนท ดิธ , ว็อนท ดิธ , ว็อนท ดิธ , เรดิโอ , ซีดี , มยูสิค ฮอล)
We Want it all!!
(วี ว็อนท ดิธ ดอร์ ! !)

Here in the spotlight we shine, look at who we are
(เฮียร อิน เดอะ สปอทไลท์ วี ไฌน , ลุค แกท ฮู วี อาร์)

When Broadway knows your name,
(ฮเว็น บอร์ดเวย์ โน ยุร เนม ,)

you know that you’re a STARRRR!
(ยู โน แดท ยัวร์ อะ STARRRR !)
Dance!
(ดานซ !)

[Breakdown]
([ เบรคดาว ])
I want it, I-I I want it, I want it, I want it,
(ไอ ว็อนท ดิธ , ไอ ไอ ไอ ว็อนท ดิธ , ไอ ว็อนท ดิธ , ไอ ว็อนท ดิธ ,)
I-I, I want it, i want it, i want I-I I Want It!
(ไอ ไอ , ไอ ว็อนท ดิธ , ไอ ว็อนท ดิธ , ไอ ว็อนท ไอ ไอ ไอ ว็อนท ดิธ !)

I Want It All! I want it, I want it, I want it! [I WANT IT ALLL]
(ไอ ว็อนท ดิธ ดอร์ ! ไอ ว็อนท ดิธ , ไอ ว็อนท ดิธ , ไอ ว็อนท ดิธ ! [ ไอ ว็อนท ดิธ ALLL ])
The fame and the fortune and more!
(เดอะ เฟม แอ็นด เดอะ ฟอชุน แอ็นด โม !)
I want it all! I want it, I want it
(ไอ ว็อนท ดิธ ดอร์ ! ไอ ว็อนท ดิธ , ไอ ว็อนท ดิธ)
I gotta have my star on the door
(ไอ กอททะ แฮ็ฝ มาย ซทา ออน เดอะ โด)
You want the world nothing less, all the glam and the press
(ยู ว็อนท เดอะ เวิลด นัธอิง เลซ , ออล เดอะ glam แอ็นด เดอะ พเร็ซ)
Only giving you the best to use.
(โอ๊นลี่ กีฝวิง ยู เดอะ เบ็ซท ทู ยูซ)
I WANT IT ALL!
(ไอ ว็อนท ดิธ ดอร์ !)
Paris!
(แพริซ !)
London!
(ลันดัน !)
Rome!
(โรม !)
Toronto!
(Toronto !)
LA!
(ลา !)
Sidney!
(Sidney !)
Buenos Aires!
(Buenos Aires !)
Tokyo!
(โทคโย !)
Moscow!
(มอซคาว !)
Bollywood!
(Bollywood !)
Hollywood!
(ฮอลิวูด !)
NEW YORK CITY!!
(นยู ยอค ซีทอิ ! !)
WE WANT IT ALL!!
(วี ว็อนท ดิธ ดอร์ ! !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Want It All คำอ่านไทย High School Musical Cast

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น