เนื้อเพลง Break Your Heart คำอ่านไทย Barenaked Ladies

The bravest thing I’ve ever done
( เดอะ bravest ธิง แอฝ เอฝเออะ ดัน)
Was to run away and hide
(วอส ทู รัน อะเว แอ็นด ไฮด)
But not this time, not this time
(บัท น็อท ดีซ ไทม , น็อท ดีซ ไทม)
And the weakest thing I’ve ever done
(แอ็นด เดอะ วิกเคท ธิง แอฝ เอฝเออะ ดัน)
Was to stay right by your side
(วอส ทู ซเท ไรท ไบ ยุร ไซด)
Just like this time, and every time
(จัซท ไลค ดีซ ไทม , แอ็นด เอฝริ ไทม)
I couldn’t tell you I was happy when you were gone
(ไอ คูดซึ่น เท็ล ยู ไอ วอส แฮพพิ ฮเว็น ยู เวอ กอน)
So I lied and said that I missed you when we were apart
(โซ ไอ ไล แอ็นด เซ็ด แดท ไอ มิซ ยู ฮเว็น วี เวอ อะพาท)
I couldn’t tell you, so I had to lead you on
(ไอ คูดซึ่น เท็ล ยู , โซ ไอ แฮ็ด ทู เล็ด ยู ออน)
But I didn’t mean to break your heart
(บัท ไอ ดิ๊นอิน มีน ทู บเรค ยุร ฮาท)

And if I always seem distracted
(แอ็นด อิฟ ฟาย ออลเว ซีม ดิซทแรคท)
Like my minds somewhere else
(ไลค มาย ไมนด ซัมแวร์ เอ็ลซ)
That’s because it’s true, yes it’s true
(แด๊ท บิคอส อิทซ ทรู , เย็ซ อิทซ ทรู)
it’s this stupid pride that makes me feel
(อิทซ ดีซ ซทยูทิด พไรด แดท เมค มี ฟีล)
Like I have to follow through
(ไลค ไก แฮ็ฝ ทู ฟอลโล ธรู)
Even half-assedly, loving you
(อีเฝ็น ฮาล์ฟ assedly , ลัฝอิง ยู)
Why must I always speak in terms of cowardice?
(ฮไว มัซท ไอ ออลเว ซพีค อิน เทิม อ็อฝ เคาเออะดิซ)
When I guess I should have just come out and told you right from the start
(ฮเว็น นาย เก็ซ ซาย เชิด แฮ็ฝ จัซท คัม เอ้า แอ็นด โทลด ยู ไรท ฟร็อม เดอะ ซทาท)
Why must I always tell you all I want is this?
(ฮไว มัซท ไอ ออลเว เท็ล ยู ออล ไอ ว็อนท อีส ดีซ)
I guess ’cause I didn’t want to break your heart
(ไอ เก็ซ คอส ไอ ดิ๊นอิน ว็อนท ทู บเรค ยุร ฮาท)

And you said
(แอ็นด ยู เซ็ด)
What’d you think that I was gonna do,
(เหวิด ยู ธิงค แดท ไอ วอส กอนนะ ดู ,)
Curl up and die just because of you?
(เคิล อัพ แอ็นด ได จัซท บิคอส อ็อฝ ยู)
I’m not that weak, you know
(แอม น็อท แดท วีค , ยู โน)
What’d you think that I was gonna do,
(เหวิด ยู ธิงค แดท ไอ วอส กอนนะ ดู ,)
Try to make you love me as much as I love you?
(ทไร ทู เมค ยู ลัฝ มี แอ็ส มัช แอ็ส ซาย ลัฝ ยู)
How could you be so low?
(เฮา เคิด ยู บี โซ โล)
You arrogant man,
(ยู แอโระแก็นท แม็น ,)
What do you think that I am?
(ว็อท ดู ยู ธิงค แดท ไอ แอ็ม)
My heart will be fine
(มาย ฮาท วิล บี ไฟน)
Just stop wasting my time
(จัซท ซท็อพ เวซทิง มาย ไทม)

And now I know that you will be okay, and that I got what I want
(แอ็นด เนา ไอ โน แดท ยู วิล บี โอเค , แอ็นด แดท ไอ ก็อท ว็อท ไอ ว็อนท)
and that’s rid of you
(แอ็นด แด๊ท ริด อ็อฝ ยู)
Good bye
(เกิด ไบ)
And it’s not cause I’ll be missing you
(แอ็นด อิทซ น็อท คอส แอล บี มีซซิง ยู)
That makes me fall apart
(แดท เมค มี ฟอล อะพาท)
It’s just that I didn’t mean to break
(อิทซ จัซท แดท ไอ ดิ๊นอิน มีน ทู บเรค)
No I didn’t mean to break
(โน ไอ ดิ๊นอิน มีน ทู บเรค)
No I didn’t mean to break
(โน ไอ ดิ๊นอิน มีน ทู บเรค)
Your heart
(ยุร ฮาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Break Your Heart คำอ่านไทย Barenaked Ladies

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น