เนื้อเพลง Stolen คำอ่านไทย Dashboard Confessional

We watched the season pull up its own stage
( วี ว็อช เดอะ ซี๊ซั่น พุล อัพ อิทซ โอน ซเทจ)
And catch the last weekend of the last week.
(แอ็นด แค็ช เดอะ ลาซท วี๊คเกน อ็อฝ เดอะ ลาซท วีค)
Before the gold and the glamour have been replaced
(บิโฟ เดอะ โกลด แอ็นด เดอะ กแลมเออะ แฮ็ฝ บีน รีเพลย์)
Another sun-soaked season fades away.
(แอะนัธเออะ ซัน โซค ซี๊ซั่น เฝด อะเว)

You have stolen my heart.
(ยู แฮ็ฝ ซโทเล็น มาย ฮาท)
You have stolen my heart.
(ยู แฮ็ฝ ซโทเล็น มาย ฮาท)

Invitation, all in grand farewells, crushed the best one of the best ones.
(อินฝิเทฌัน , ออล อิน แกรนด์ แฟเวล , ครัฌ เดอะ เบ็ซท วัน อ็อฝ เดอะ เบ็ซท วัน)
Clear liquor and cloudy eye, too early to save the night.
(คเลีย ลีคเออะ แอ็นด คเลาดอิ ไอ , ทู เออลิ ทู เซฝ เดอะ ไนท)

You have stolen my heart.
(ยู แฮ็ฝ ซโทเล็น มาย ฮาท)
You have stolen my heart.
(ยู แฮ็ฝ ซโทเล็น มาย ฮาท)

And from the ballroom floor we are in celebration, one good stretch before our hibernation.
(แอ็นด ฟร็อม เดอะ บอวรูม ฟโล วี อาร์ อิน เซลิบเรฌัน , วัน เกิด ซทเร็ช บิโฟ เอ๊า ไฮเบอะเนฌัน)
Our dreams assured, and we all, we’ll sleep well.
(เอ๊า ดรีม แอะฌูร , แอ็นด วี ออล , เว็ล ซลีพ เว็ล)

Sleep well, sleep well, sleep well, sleep well.
(ซลีพ เว็ล , ซลีพ เว็ล , ซลีพ เว็ล , ซลีพ เว็ล)

You have stolen my, you have stolen, you have stolen my heart.
(ยู แฮ็ฝ ซโทเล็น มาย , ยู แฮ็ฝ ซโทเล็น , ยู แฮ็ฝ ซโทเล็น มาย ฮาท)

Watch it spin around to the highest peels, you are the best one of the best ones.
(ว็อช อิท ซพิน อะเรานด ทู เดอะ ฮายเอส พีล , ยู อาร์ เดอะ เบ็ซท วัน อ็อฝ เดอะ เบ็ซท วัน)
We all look like we feel.
(วี ออล ลุค ไลค วี ฟีล)

You have stolen my, you have stolen my, you have stolen my heart.
(ยู แฮ็ฝ ซโทเล็น มาย , ยู แฮ็ฝ ซโทเล็น มาย , ยู แฮ็ฝ ซโทเล็น มาย ฮาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stolen คำอ่านไทย Dashboard Confessional

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น