เนื้อเพลง Dat Dere คำอ่านไทย Rickie Lee Jones

Hey mama, what’s that there?
( เฮ มามะ , ว็อท แดท แดร์)
And what’s that doing there?
(แอ็นด ว็อท แดท ดูอิง แดร์)
Hey mama, up here! Mama, hey look at that over there!
(เฮ มามะ , อัพ เฮียร ! มามะ , เฮ ลุค แกท แดท โอเฝอะ แดร์ !)
And what’s that doing there?
(แอ็นด ว็อท แดท ดูอิง แดร์)
And where’re they going there?
(แอ็นด wherere เด โกอิ้ง แดร์)
And mummy can I have that big elephant over there?
(แอ็นด มัมมิ แค็น นาย แฮ็ฝ แดท บิก เอลอิแฟ็นท โอเฝอะ แดร์)

Who’s that in my chair?
(ฮู แดท อิน มาย แช)
And what’s he doing there?
(แอ็นด ว็อท ฮี ดูอิง แดร์)
Mummy, up here!
(มัมมิ , อัพ เฮียร !)
Mummy, can I go over there?
(มัมมิ , แค็น นาย โก โอเฝอะ แดร์)
Hey mummy, what is square?
(เฮ มัมมิ , ว็อท อีส ซคแว)
And where do we get air?
(แอ็นด ฮแว ดู วี เก็ท แอ)
And mummy can I have that big elephant over there?
(แอ็นด มัมมิ แค็น นาย แฮ็ฝ แดท บิก เอลอิแฟ็นท โอเฝอะ แดร์)

Quizzical kid!
(ควีสสิแค็ล คิด !)
She doesn’t want anything here
(ชี ดัสอินท ว็อนท เอนอิธิง เฮียร)
Just forever to manage to know who what why or where!
(จัซท เฟาะเรฝเออะ ทู แมนอิจ ทู โน ฮู ว็อท ฮไว ออ ฮแว !)
Inquisitive child!
(อินควีสอิทิฝ ไชล !)
Sometimes the questions get wild!
(ซัมไทม์ เดอะ คเวซชัน เก็ท ไวลด !)
Like mommy can I have that big elephant over there?
(ไลค มอมมิ แค็น นาย แฮ็ฝ แดท บิก เอลอิแฟ็นท โอเฝอะ แดร์)

Don’t wanna comb my hair
(ด้อนท์ วอนนา โคม มาย แฮ)
And where’s my teddy bear?
(แอ็นด ฮแว มาย เท๊ดดี้ แบ)
And Mamma, hey
(แอ็นด มะมา , เฮ)
Look at the cowboy coming there!
(ลุค แกท เดอะ แควบอย คัมอิง แดร์ !)
And can I have a pair
(แอ็นด แค็น นาย แฮ็ฝ อะ แพ)
Of boots like that to wear?
(อ็อฝ บูท ไลค แดท ทู แว)
And mummy can I have that big elephant over there?
(แอ็นด มัมมิ แค็น นาย แฮ็ฝ แดท บิก เอลอิแฟ็นท โอเฝอะ แดร์)

Time will march
(ไทม วิล มาช)
Days will go
(เด วิล โก)
And little baby’s going to grow
(แอ็นด ลิ๊ทเทิ่ล เบบิ โกอิ้ง ทู กโร)
I gotta tell her what she needs to know
(ไอ กอททะ เท็ล เฮอ ว็อท ชี นีด ทู โน)
I’ll help her along
(แอล เฮ็ลพ เฮอ อะลอง)
And she’ll be strong
(แอ็นด เฌ็ล บี ซทร็อง)
And she’ll know right from wrong
(แอ็นด เฌ็ล โน ไรท ฟร็อม ร็อง)

As life’s parade goes marching by
(แอ็ส ไลฟ พะเรด โกซ มัสชิง ไบ)
She’s gonna need to know some reasons why
(ชี กอนนะ นีด ทู โน ซัม รี๊ซั่น ฮไว)
I don’t have all the answers
(ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ออล ดิ อานเซอะ)
But I’ll try to do what I can
(บัท แอล ทไร ทู ดู ว็อท ไอ แค็น)
We’ll make a plan
(เว็ล เมค เก แพล็น)

you give the kid your best
(ยู กิฝ เดอะ คิด ยุร เบ็ซท)
And hope she’ll pass the test
(แอ็นด โฮพ เฌ็ล เพซ เดอะ เท็ซท)
And finally send her out into the world somewhere
(แอ็นด ไฟแน็ลลิ เซ็นด เฮอ เอ้า อีนทุ เดอะ เวิลด ซัมแวร์)
and though she’s grown up I bet I never will forget
(แอ็นด โธ ชี กโรน อัพ ไอ เบ็ท ไอ เนฝเวอะ วิล เฟาะเกท)
Mummy, can I have that big elephant over there?
(มัมมิ , แค็น นาย แฮ็ฝ แดท บิก เอลอิแฟ็นท โอเฝอะ แดร์)

Hey why they do that there?
(เฮ ฮไว เด ดู แดท แดร์)
And how you put that there?
(แอ็นด เฮา ยู พัท แดท แดร์)
Hey mummy, up here! Hey mummy, what that say up there?
(เฮ มัมมิ , อัพ เฮียร ! เฮ มัมมิ , ว็อท แดท เซ อัพ แดร์)
Hey mummy, what is fair?
(เฮ มัมมิ , ว็อท อีส แฟ)
How come I have to share?
(เฮา คัม ไอ แฮ็ฝ ทู แฌ)
And mummy can I have that big elephant over there? [3x]
(แอ็นด มัมมิ แค็น นาย แฮ็ฝ แดท บิก เอลอิแฟ็นท โอเฝอะ แดร์ [ 3x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dat Dere คำอ่านไทย Rickie Lee Jones

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น