เนื้อเพลง Cheeseburger in Paradise คำอ่านไทย Jimmy Buffett

Tried to amend my carnivorous habits
( ทไร ทู อะเมนด มาย คานีฝโอรัซ แฮบอิท)
Made it nearly seventy days
(เมด อิท เนียลิ เซฝเอ็นทิ เด)
Losin’ weight without speed, eatin’ sunflower seeds
(ลูซิน เวท วิเฑาท ซพีด , อีดิน sunflower ซีด)
Drinkin’ lots of carrot juice and soakin’ up rays
(ดริงคิน ล็อท อ็อฝ แครัท จูซ แอ็นด soakin อัพ เร)
But at night I’d have these wonderful dreams
(บัท แอ็ท ไนท อาย แฮ็ฝ ฑิส วันเดอะฟุล ดรีม)
Some kind of sensuous treat
(ซัม ไคนด อ็อฝ เซนฌวซ ทรีท)
Not zucchini, fettucini or bulgar wheat
(น็อท zucchini , fettucini ออ บัลกา ฮวีท)
But a big warm bun and a huge hunk of meat
(บัท ดา บิก วอม บัน แอ็นด อะ ฮยูจ ฮังค อ็อฝ มีท)

Cheeseburger in paradise
(Cheeseburger อิน แพระไดส)
Heaven on Earth with an onion slice
(เฮฝเอ็น ออน เอิธ วิฑ แอน อั๊นยั่น ซไลซ)
Not too particular, not too precise
(น็อท ทู เพอะทีคอิวเลอะ , น็อท ทู พริไซซ)
I’m just a Cheeseburger in paradise
(แอม จัซท ดา Cheeseburger อิน แพระไดส)

Heard about the old time sailor men
(เฮิด อะเบาท ดิ โอลด ไทม เซลเออะ เม็น)
They eat the same thing again and again
(เด อีท เดอะ เซม ธิง อะเกน แอ็นด อะเกน)
Warm beer and bread they said could raise the dead
(วอม เบีย แอ็นด บเร็ด เด เซ็ด เคิด เรส เดอะ เด็ด)
Well it reminds me of the menu at a Holiday Inn
(เว็ล อิท ริไมนด มี อ็อฝ เดอะ เมนยู แอ็ท ดา ฮอลอิเด อิน)

But times change, sailors these days
(บัท ไทม เชนจ , เซลเออะ ฑิส เด)
When I’m in port I get what I need
(ฮเว็น แอม อิน โพท ไอ เก็ท ว็อท ไอ นีด)
Not just Havanas or bananas or daiquiris
(น็อท จัซท เฮเวนา ออ บะแนนอะ ออ daiquiris)
But that American creation on which I feed
(บัท แดท อะเมริแค็น คริเอฌัน ออน ฮวิช ไอ ฟี)

Cheeseburger in Paradise
(Cheeseburger อิน แพระไดส)
Medium rare with mustard be nice
(มีเดียม แร วิฑ มัซเทิด บี ไน๊ซ์)
Heaven on Earth with an onion slice
(เฮฝเอ็น ออน เอิธ วิฑ แอน อั๊นยั่น ซไลซ)
I’m just a Cheeseburger in Paradise
(แอม จัซท ดา Cheeseburger อิน แพระไดส)

I like mine with lettuce and tomato
(ไอ ไลค ไมน วิฑ เลททิซ แอ็นด โทะเมโท)
Heinz 57 and French fried potatoes
(Heinz 57 แอ็นด ฟเร็นช ฟไร โพรเทโดสฺ)
Big kosher pickle and a cold draft beer
(บิก kosher พิ๊คเคิ้ล แอ็นด อะ โคลด ดรัฟท เบีย)
Well good God almighty which way do I steer for my
(เว็ล เกิด ก็อด ออลไมทิ ฮวิช เว ดู ไอ ซเทีย ฟอ มาย)

Cheeseburger in Paradise
(Cheeseburger อิน แพระไดส)
Makin’ the best of every virtue and vice
(เมกิน เดอะ เบ็ซท อ็อฝ เอฝริ เฝอชิว แอ็นด ไฝซ)
Worth every damn bit of sacrifice to get a
(เวิธ เอฝริ แด็ม บิท อ็อฝ แซคริไฟซ ทู เก็ท ดา)
Cheeseburger in Paradise
(Cheeseburger อิน แพระไดส)
I need a Cheeseburger in Paradise
(ไอ นีด อะ Cheeseburger อิน แพระไดส)
I’m just a Cheeseburger in Paradise
(แอม จัซท ดา Cheeseburger อิน แพระไดส)

I like mine with lettuce and tomato
(ไอ ไลค ไมน วิฑ เลททิซ แอ็นด โทะเมโท)
Heinz 57 and French fried potatoes
(Heinz 57 แอ็นด ฟเร็นช ฟไร โพรเทโดสฺ)
Big kosher pickle and a cold draft beer
(บิก kosher พิ๊คเคิ้ล แอ็นด อะ โคลด ดรัฟท เบีย)
Well good God almighty which way do I steer
(เว็ล เกิด ก็อด ออลไมทิ ฮวิช เว ดู ไอ ซเทีย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cheeseburger in Paradise คำอ่านไทย Jimmy Buffett

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น