เนื้อเพลง Want You Bad คำอ่านไทย The Offspring

If You Could Only Read My Mind
( อิฟ ยู เคิด โอ๊นลี่ เร็ด มาย ไมนด)
You Would Know That Things Between Us
(ยู เวิด โน แดท ธิง บีทวิน อัซ)
Ain’t Right
(เอน ไรท)
I Know Your Arms Are Open Wide
(ไอ โน ยุร อาม แซร์ โอเพ็น ไวด)
But You’re A Little On The Straight Side
(บัท ยัวร์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ออน เดอะ ซทเรท ไซด)
I Can’t Lie
(ไอ แค็นท ไล)

Your One Vice
(ยุร วัน ไฝซ)
Is You’re Too Nice
(อีส ยัวร์ ทู ไน๊ซ์)
Come Around Now Can’t You See
(คัม อะเรานด เนา แค็นท ยู ซี)

I Want You
(ไอ ว็อนท ยู)
All Tattooed
(ออล แท็ททู)
I Want You Bad
(ไอ ว็อนท ยู แบ็ด)

Complete Me
(ค็อมพลีท มี)
Mistreat Me
(Mistreat มี)
Want You To Be Bad
(ว็อนท ยู ทู บี แบ็ด)

If You Could Only Read My Mind
(อิฟ ยู เคิด โอ๊นลี่ เร็ด มาย ไมนด)
You Would Know That I’ve Been Waiting
(ยู เวิด โน แดท แอฝ บีน เวททิง)
So Long
(โซ ล็อง)
For Someone Almost Like You
(ฟอ ซัมวัน ออลโมซท ไลค ยู)
But With Attitude I’m Waiting So Come On
(บัท วิฑ แอททิทยูด แอม เวททิง โซ คัมมอน)

Get Out Of Clothes Time
(เก็ท เอ้า อ็อฝ คโลฑ ไทม)
Grow Out Those Highlights
(กโร เอ้า โฑส ฮายไลท์)
Come Around Now Can’t You See
(คัม อะเรานด เนา แค็นท ยู ซี)

I Want
(ไอ ว็อนท)
In A Vinyl Suit
(อิน อะ ไฝนิล ซยูท)
I Want You Bad
(ไอ ว็อนท ยู แบ็ด)

Complicated
(คอมพลิเคท)
X Rated
(เอ๊กซฺ แร็ท)
I Want You Bad
(ไอ ว็อนท ยู แบ็ด)

Don’t Get Me Wrong
(ด้อนท์ เก็ท มี ร็อง)
I Know You’re Only Being Good
(ไอ โน ยัวร์ โอ๊นลี่ บีอิง เกิด)
But That’s What’s Wrong
(บัท แด๊ท ว็อท ร็อง)
I Guess I Just Misunderstood
(ไอ เก็ซ ซาย จัซท มิซันเดิซทูด)

I Want You
(ไอ ว็อนท ยู)
All Tattooed
(ออล แท็ททู)
I Want You Bad
(ไอ ว็อนท ยู แบ็ด)

Complicated
(คอมพลิเคท)
X Rated
(เอ๊กซฺ แร็ท)
I Want You Bad
(ไอ ว็อนท ยู แบ็ด)

I Mean It
(ไอ มีน หนิด)
I Need It
(ไอ นีด ดิท)
I Want You Bad
(ไอ ว็อนท ยู แบ็ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Want You Bad คำอ่านไทย The Offspring

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น