เนื้อเพลง Bug A Boo คำอ่านไทย Destiny’s Child

[feat. Wyclef Jean]
( [ ฟีท วายเครฟ จีน ])

[Wyclef:]
([ วายเครฟ : ])
[Everybody on the floor]
([ เอวี่บอดี้ ออน เดอะ ฟโล ])
East Side
(อีซท ไซด)
[Everybody on the floor]
([ เอวี่บอดี้ ออน เดอะ ฟโล ])
South Side
(เซาธ ไซด)
[Everybody on the floor]
([ เอวี่บอดี้ ออน เดอะ ฟโล ])
North Side
(นอธ ไซด)
[Everybody on the floor]
([ เอวี่บอดี้ ออน เดอะ ฟโล ])
West Side
(เว็ซท ไซด)
[Everybody on the floor]
([ เอวี่บอดี้ ออน เดอะ ฟโล ])

[Beyonce:]
([ บียองเซ่ : ])
We told you we was gonna give it to you raw
(วี โทลด ยู วี วอส กอนนะ กิฝ อิท ทู ยู รอ)
[Everybody on the floor]
([ เอวี่บอดี้ ออน เดอะ ฟโล ])
We ain’t do it right the first time
(วี เอน ดู อิท ไรท เดอะ เฟิซท ไทม)
[Everybody on the floor]
([ เอวี่บอดี้ ออน เดอะ ฟโล ])
We gonna do it right the second time
(วี กอนนะ ดู อิท ไรท เดอะ เซคอันด ไทม)
[Everybody on the floor]
([ เอวี่บอดี้ ออน เดอะ ฟโล ])

You make me wanna throw my pager out the window
(ยู เมค มี วอนนา ธโร มาย เฝน เอ้า เดอะ วีนโด)
Tell MCI to cut the phone poles
(เท็ล MCI ทู คัท เดอะ โฟน โพล)
Break my lease so I can move
(บเรค มาย ลีซ โซ ไอ แค็น มูฝ)
Cause you a bug a boo, a bug a boo
(คอส ยู อะ บัก อะ บู , อะ บัก อะ บู)
I wanna put your number on the call block
(ไอ วอนนา พัท ยุร นัมเบอะ ออน เดอะ คอล บล็อค)
Have AOL make my e-mails stop
(แฮ็ฝ AOL เมค มาย อี เมล ซท็อพ)
Cause you a bug a boo
(คอส ยู อะ บัก อะ บู)
You’re buggin’ what? You’re buggin’ who? You’re buggin me
(ยัวร์ บักกิน ว็อท ยัวร์ บักกิน ฮู ยัวร์ บักกิน มี)
And don’t you see it ain’t cool
(แอ็นด ด้อนท์ ยู ซี อิท เอน คูล)

[Wyclef:]
([ วายเครฟ : ])
Come on, come on, come on
(คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน)
Yo who’s bugging who?
(โย ฮู บักกิง ฮู)
Destiny is coming through
(เดซทินิ อีส คัมอิง ธรู)
Wyclef, Jerry Wonder ’bout to hit y’all with the new groove
(วายเครฟ , เจริ วันเดอะ เบาท ทู ฮิท ยอล วิฑ เดอะ นยู กรูฝ)

[Beyonce:]
([ บียองเซ่ : ])
It’s not hot that you be callin’ me
(อิทซ น็อท ฮ็อท แดท ยู บี คอลลิน มี)
Stressing me, paging my beeper
(สเตสซิง มี , เพจจิ้ง มาย บีเพอ)
You’re just non-stop
(ยัวร์ จัซท น็อน ซท็อพ)
And it’s not hot
(แอ็นด อิทซ น็อท ฮ็อท)
That you be leaving me messages every 10 minutes
(แดท ยู บี ลีฝอิงส มี เมซซิจ เอฝริ เทน มินยูท)
And then you stop by
(แอ็นด เด็น ยู ซท็อพ ไบ)
When I first met you, you were cool
(ฮเว็น นาย เฟิซท เม็ท ยู , ยู เวอ คูล)
But it was game you had me fooled
(บัท ดิธ วอส เกม ยู แฮ็ด มี ฟูล)
Cause 20 minutes after I gave you my number
(คอส 20 มินยูท อาฟเทอะ ไอ เกฝ ยู มาย นัมเบอะ)
You already had my mailbox full
(ยู ออลเรดอิ แฮ็ด มาย เมล์บอค ฟูล)

So what, you’re talking ’bout your ” feeling you’s ”
(โซ ว็อท , ยัวร์ ทอคอิง เบาท ยุร ” ฟีลอิง ยู “)
So what, never told you to buy me shoes
(โซ ว็อท , เนฝเวอะ โทลด ยู ทู ไบ มี ฌู)
So what, now you’re rolling with an attitude
(โซ ว็อท , เนา ยัวร์ โรลลิง วิฑ แอน แอททิทยูด)
Plus the word on the streets is you’re a bug a boo
(พลัซ เดอะ เวิด ออน เดอะ ซทรีท ซิส ยัวร์ อะ บัก อะ บู)

You make me wanna throw my pager out the window
(ยู เมค มี วอนนา ธโร มาย เฝน เอ้า เดอะ วีนโด)
Tell MCI to cut the phone poles
(เท็ล MCI ทู คัท เดอะ โฟน โพล)
Break my lease so I can move
(บเรค มาย ลีซ โซ ไอ แค็น มูฝ)
Cause you a bug a boo, a bug a boo
(คอส ยู อะ บัก อะ บู , อะ บัก อะ บู)
I wanna put your number on the call block
(ไอ วอนนา พัท ยุร นัมเบอะ ออน เดอะ คอล บล็อค)
Have AOL make my e-mails stop
(แฮ็ฝ AOL เมค มาย อี เมล ซท็อพ)
Cause you a bug a boo
(คอส ยู อะ บัก อะ บู)
You’re buggin’ what? You’re buggin’ who? You’re buggin me
(ยัวร์ บักกิน ว็อท ยัวร์ บักกิน ฮู ยัวร์ บักกิน มี)
And don’t you see it ain’t cool
(แอ็นด ด้อนท์ ยู ซี อิท เอน คูล)

[Wyclef:]
([ วายเครฟ : ])
Come on, come on, come on
(คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน)
Yo who’s bugging who?
(โย ฮู บักกิง ฮู)
Destiny is coming through
(เดซทินิ อีส คัมอิง ธรู)
Wyclef, Jerry Wonder ’bout to hit y’all with the new groove
(วายเครฟ , เจริ วันเดอะ เบาท ทู ฮิท ยอล วิฑ เดอะ นยู กรูฝ)

[Beyonce]
([ บียองเซ่ ])
It’s not hot that when I’m blocking your phone number
(อิทซ น็อท ฮ็อท แดท ฮเว็น แอม บลอคกิ้ง ยุร โฟน นัมเบอะ)
You call me from over your best friend’s house
(ยู คอล มี ฟร็อม โอเฝอะ ยุร เบ็ซท ฟเร็นด เฮาซ)
And it’s not hot that I can’t even go out with my girlfriends
(แอ็นด อิทซ น็อท ฮ็อท แดท ไอ แค็นท อีเฝ็น โก เอ้า วิฑ มาย เกลิลเฟรน)
Without you tracking me down
(วิเฑาท ยู trackings มี เดาน)
You need to chill out with that mess
(ยู นีด ทู ชิล เอ้า วิฑ แดท เมซ)
Cause you can’t keep having me stressed
(คอส ยู แค็นท คีพ แฮฝวิ่ง มี ซทเร็ซ)
Cause every time my phone rings it seems to be you
(คอส เอฝริ ไทม มาย โฟน ริง ซิท ซีม ทู บี ยู)
And I’m praying that it is someone else
(แอ็นด แอม เพลยอิง แดท ดิธ อีส ซัมวัน เอ็ลซ)

So what?
(โซ ว็อท)
Ain’t even like I knew you
(เอน อีเฝ็น ไลค ไก นยู ยู)
So what?
(โซ ว็อท)
Tell your peoples I ain’t feeling you
(เท็ล ยุร พี๊เพิ่ล ซาย เอน ฟีลอิง ยู)
So what?
(โซ ว็อท)
Don’t call me I’ll call you
(ด้อนท์ คอล มี แอล คอล ยู)
Cause cupid ain’t shoot me, he shot you
(คอส คยูพิด เอน ฌูท มี , ฮี ฌ็อท ยู)

You make me wanna throw my pager out the window
(ยู เมค มี วอนนา ธโร มาย เฝน เอ้า เดอะ วีนโด)
Tell MCI to cut the phone poles
(เท็ล MCI ทู คัท เดอะ โฟน โพล)
Break my lease so I can move
(บเรค มาย ลีซ โซ ไอ แค็น มูฝ)
Cause you a bug a boo, a bug a boo
(คอส ยู อะ บัก อะ บู , อะ บัก อะ บู)
I wanna put your number on the call block
(ไอ วอนนา พัท ยุร นัมเบอะ ออน เดอะ คอล บล็อค)
Have AOL make my e-mails stop
(แฮ็ฝ AOL เมค มาย อี เมล ซท็อพ)
Cause you a bug a boo
(คอส ยู อะ บัก อะ บู)
You’re buggin’ what? You’re buggin’ who? You’re buggin me
(ยัวร์ บักกิน ว็อท ยัวร์ บักกิน ฮู ยัวร์ บักกิน มี)
And don’t you see it ain’t cool
(แอ็นด ด้อนท์ ยู ซี อิท เอน คูล)

[Beyonce [Wyclef]:]
([ บียองเซ่ [ วายเครฟ ] : ])
Yo Clef
(โย คเล็ฟ)
[What up? What up?]
([ ว็อท อัพ ว็อท อัพ ])
We ain’t heard from you in a while
(วี เอน เฮิด ฟร็อม ยู อิน อะ ฮไวล)
So break it down for the cheering, Latin style
(โซ บเรค อิท เดาน ฟอ เดอะ เชียร์ริง , แลทอิน ซไทล)

[Wyclef:]
([ วายเครฟ : ])
Destiny’s Child remade numero uno
(เดซทินิ ไชล รีเมด numero ยูโน)
You wanna hate me now like Nas
(ยู วอนนา เฮท มี เนา ไลค นาส)
Cause you dos, tres, quartro
(คอส ยู โดซ, เทรซ, quartro)
Thugs still in the dance
(ธัก ซทิล อิน เดอะ ดานซ)
Ain’t no need to bust you’re A-K
(เอน โน นีด ทู บัซท ยัวร์ อะ เค)
We all can get along
(วี ออล แค็น เก็ท อะลอง)
Or we can do it Carlito’s Way
(ออ วี แค็น ดู อิท Carlitos เว)
Cause even though I walk through the valley of the shadow of death
(คอส อีเฝ็น โธ ไอ วอค ธรู เดอะ แฝลลิ อ็อฝ เดอะ แฌดโอ อ็อฝ เด็ธ)
I fear no evil, got the Lord present, standing Eagle
(ไอ เฟีย โน อี๊วิ้ว , ก็อท เดอะ ลอด เพร๊สเซ่นท , ซแทนดิง อี๊เกิ้ล)
Way before birth I had this whole book memorized
(เว บิโฟ เบิธ ไอ แฮ็ด ดีซ โฮล เบิค เมมโอะไรส)
I roll with murderers that just got baptized
(ไอ โรล วิฑ เมอเดอะเรอะ แดท จัซท ก็อท แบพไทส)
I be allowed to see through the eyes of Zion
(ไอ บี แอ็ลเลา ทู ซี ธรู ดิ ไอ อ็อฝ ไสอัน)
The New Jerusalem
(เดอะ นยู จิรูซเล็ม)
So sing the hook and stop buggin’
(โซ ซิง เดอะ ฮุค แอ็นด ซท็อพ บักกิน)

You make me wanna throw my pager out the window
(ยู เมค มี วอนนา ธโร มาย เฝน เอ้า เดอะ วีนโด)
Tell MCI to cut the phone poles
(เท็ล MCI ทู คัท เดอะ โฟน โพล)
Break my lease so I can move
(บเรค มาย ลีซ โซ ไอ แค็น มูฝ)
Cause you a bug a boo, a bug a boo
(คอส ยู อะ บัก อะ บู , อะ บัก อะ บู)
I wanna put your number on the call block
(ไอ วอนนา พัท ยุร นัมเบอะ ออน เดอะ คอล บล็อค)
Have AOL make my e-mails stop
(แฮ็ฝ AOL เมค มาย อี เมล ซท็อพ)
Cause you a bug a boo
(คอส ยู อะ บัก อะ บู)
You’re buggin’ what? You’re buggin’ who? You’re buggin me
(ยัวร์ บักกิน ว็อท ยัวร์ บักกิน ฮู ยัวร์ บักกิน มี)
And don’t you see it ain’t cool
(แอ็นด ด้อนท์ ยู ซี อิท เอน คูล)

[Wyclef:]
([ วายเครฟ : ])
Hey yo
(เฮ โย)
It’s the Refugee Camp
(อิทซ เดอะ เรฟิวจี แค็มพ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bug A Boo คำอ่านไทย Destiny’s Child

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น