เนื้อเพลง Cute Without The ‘E’ (Cut From The Team) คำอ่านไทย Taking Back Sunday

Your lipstick, his collar.. don’t bother Angel
( ยุร ลิพซทิค , ฮิส คอลเลอะ ด้อนท์ บอฑเออะ เอนเจล)
I know exactly what goes on
(ไอ โน เอ็กแสคทลิ ว็อท โกซ ออน)

When everything you’ll get is
(ฮเว็น เอ๊วี่ติง โยว เก็ท อีส)
everything that you’ve wanted, princess
(เอ๊วี่ติง แดท ยู๊ฟ ว็อนท , พรีนเซ็ซ)
[well which would you prefer]
([ เว็ล ฮวิช เวิด ยู พริเฟอ ])
My finger on the trigger, or
(มาย ฟีงเกอะ ออน เดอะ ทรีกเกอะ , ออ)
[me face down, down across your floor]
([ มี เฟซ เดาน , เดาน อัครอซ ยุร ฟโล ])
Me face down, down across your floor
(มี เฟซ เดาน , เดาน อัครอซ ยุร ฟโล)
[me face down, down across your floor]
([ มี เฟซ เดาน , เดาน อัครอซ ยุร ฟโล ])
Well just so long as this thing’s loaded
(เว็ล จัซท โซ ล็อง แอ็ส ดีซ ธิง โลด)

And will you tell all your friends
(แอ็นด วิล ยู เท็ล ออล ยุร ฟเร็นด)
you’ve got your gun to my head
(ยู๊ฟ ก็อท ยุร กัน ทู มาย เฮ็ด)
This all was only wishful thinkin,
(ดีซ ซอร์ วอส โอ๊นลี่ วีฌฟุล ติ้งกิน ,)
this all was only wishful thinkin
(ดีซ ซอร์ วอส โอ๊นลี่ วีฌฟุล ติ้งกิน)
And will you tell all your friends
(แอ็นด วิล ยู เท็ล ออล ยุร ฟเร็นด)
you’ve got your gun to my head
(ยู๊ฟ ก็อท ยุร กัน ทู มาย เฮ็ด)
This all was only wishful thinkin,
(ดีซ ซอร์ วอส โอ๊นลี่ วีฌฟุล ติ้งกิน ,)
this all was only wishful thinkin
(ดีซ ซอร์ วอส โอ๊นลี่ วีฌฟุล ติ้งกิน)
let’s go…
(เล็ท โก)

Don’t bother trying to explain Angel
(ด้อนท์ บอฑเออะ ทไรอิง ทู เอ็คซพเลน เอนเจล)
I know exactly what goes on when you’re on and
(ไอ โน เอ็กแสคทลิ ว็อท โกซ ออน ฮเว็น ยัวร์ ออน แอ็นด)
How about I’m outside of your window
(เฮา อะเบาท แอม เอาทไซด อ็อฝ ยุร วีนโด)
[how about I’m outside of your window]
([ เฮา อะเบาท แอม เอาทไซด อ็อฝ ยุร วีนโด ])
Watchin him keep the details covered
(วันชิน ฮิม คีพ เดอะ ดิเทล คัฝเออะ)
You’re such a s*cker [you’re such a s*cker]
(ยัวร์ ซัช อะ เอส *cker [ ยัวร์ ซัช อะ เอส *cker ])
for a sweet talker, yeah
(ฟอ รา สวี้ท ทอกเคอ , เย่)

And will you tell all your friends
(แอ็นด วิล ยู เท็ล ออล ยุร ฟเร็นด)
you’ve got your gun to my head
(ยู๊ฟ ก็อท ยุร กัน ทู มาย เฮ็ด)
This all was only wishful thinkin,
(ดีซ ซอร์ วอส โอ๊นลี่ วีฌฟุล ติ้งกิน ,)
this all was only wishful thinkin
(ดีซ ซอร์ วอส โอ๊นลี่ วีฌฟุล ติ้งกิน)
[the only thing that I regret is that I, I never let you hold me back]
([ ดิ โอ๊นลี่ ธิง แดท ไอ ริกเรท อีส แดท ไอ , ไอ เนฝเวอะ เล็ท ยู โฮลด มี แบ็ค ])
And will you tell all your friends
(แอ็นด วิล ยู เท็ล ออล ยุร ฟเร็นด)
you’ve got your gun to my head
(ยู๊ฟ ก็อท ยุร กัน ทู มาย เฮ็ด)
This all was only wishful thinkin,
(ดีซ ซอร์ วอส โอ๊นลี่ วีฌฟุล ติ้งกิน ,)
this all was only wishful thinkin
(ดีซ ซอร์ วอส โอ๊นลี่ วีฌฟุล ติ้งกิน)

Hoping for the best just hoping nothing happens
(โฮพปิง ฟอ เดอะ เบ็ซท จัซท โฮพปิง นัธอิง แฮพเพ็น)
A thousand clever lines unread on clever napkins
(อะ เธาแส็น คเลฝเออะ ไลน อันเร๊ดทฺ ออน คเลฝเออะ แนพคิน)
I wil never ask if you don’t ever tell me
(ไอ wil เนฝเวอะ อาซค อิฟ ยู ด้อนท์ เอฝเออะ เท็ล มี)
I know you well enough to know you never loved me
(ไอ โน ยู เว็ล อินัฟ ทู โน ยู เนฝเวอะ ลัฝ มี)
Hoping for the best just hoping nothing happens
(โฮพปิง ฟอ เดอะ เบ็ซท จัซท โฮพปิง นัธอิง แฮพเพ็น)
A thousand clever lines unread on clever napkins
(อะ เธาแส็น คเลฝเออะ ไลน อันเร๊ดทฺ ออน คเลฝเออะ แนพคิน)
I will never ask if you don’t ever tell me
(ไอ วิล เนฝเวอะ อาซค อิฟ ยู ด้อนท์ เอฝเออะ เท็ล มี)
I know you well enough to know you never loved me
(ไอ โน ยู เว็ล อินัฟ ทู โน ยู เนฝเวอะ ลัฝ มี)
Hoping for the best just hoping nothing happens
(โฮพปิง ฟอ เดอะ เบ็ซท จัซท โฮพปิง นัธอิง แฮพเพ็น)
A thousand clever lines unread on clever napkins
(อะ เธาแส็น คเลฝเออะ ไลน อันเร๊ดทฺ ออน คเลฝเออะ แนพคิน)
I will never ask if you don’t ever tell me
(ไอ วิล เนฝเวอะ อาซค อิฟ ยู ด้อนท์ เอฝเออะ เท็ล มี)
I know you well enough to know…
(ไอ โน ยู เว็ล อินัฟ ทู โน)

Why can’t I feel anything
(ฮไว แค็นท ไอ ฟีล เอนอิธิง)
from anyone other than you?
(ฟร็อม เอนอิวัน อัฑเออะ แฑ็น ยู)
Why can’t I feel anything
(ฮไว แค็นท ไอ ฟีล เอนอิธิง)
from anyone other than you?
(ฟร็อม เอนอิวัน อัฑเออะ แฑ็น ยู)

And all of this was all your fault
(แอ็นด ออล อ็อฝ ดีซ วอส ซอร์ ยุร ฟอลท)
And all of this
(แอ็นด ออล อ็อฝ ดีซ)

[I stay jealous]
([ ไอ ซเท เจลอัซ ])
I stay wrecked and jealous for this,
(ไอ ซเท เร็ค แอ็นด เจลอัซ ฟอ ดีซ ,)
for this simple reason
(ฟอ ดีซ ซิ๊มเพิ่ล รี๊ซั่น)
I just need to keep you in mind
(ไอ จัซท นีด ทู คีพ ยู อิน ไมนด)
as something larger than life
(แอ็ส ซัมติง ลาร์เจอ แฑ็น ไลฟ)
[she’ll destroy us all before she’s through
([ เฌ็ล ดิซทรอย อัซ ซอร์ บิโฟ ชี ธรู)
and find a way to blame somebody else]
(แอ็นด ไฟนด อะ เว ทู บเลม ซัมบอดี้ เอ็ลซ ])
I stay wrecked and jealous for this,
(ไอ ซเท เร็ค แอ็นด เจลอัซ ฟอ ดีซ ,)
for this simple reason
(ฟอ ดีซ ซิ๊มเพิ่ล รี๊ซั่น)
I just need to keep you in mind
(ไอ จัซท นีด ทู คีพ ยู อิน ไมนด)
as something larger than life
(แอ็ส ซัมติง ลาร์เจอ แฑ็น ไลฟ)
[she’ll destroy us all before she’s through
([ เฌ็ล ดิซทรอย อัซ ซอร์ บิโฟ ชี ธรู)
and find a way to blame somebody else]
(แอ็นด ไฟนด อะ เว ทู บเลม ซัมบอดี้ เอ็ลซ ])
I stay wrecked and jealous for this,
(ไอ ซเท เร็ค แอ็นด เจลอัซ ฟอ ดีซ ,)
for this simple reason
(ฟอ ดีซ ซิ๊มเพิ่ล รี๊ซั่น)
I just need to keep you in mind
(ไอ จัซท นีด ทู คีพ ยู อิน ไมนด)
as something larger than life!
(แอ็ส ซัมติง ลาร์เจอ แฑ็น ไลฟ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cute Without The ‘E’ (Cut From The Team) คำอ่านไทย Taking Back Sunday

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น