เนื้อเพลง Fairy Tales คำอ่านไทย Jojo

You know the story
( ยู โน เดอะ ซโทริ)
You read the books
(ยู เร็ด เดอะ เบิค)
Boy meets girl
(บอย มีท เกิล)
Then they fall forever in love
(เด็น เด ฟอล เฟาะเรฝเออะ อิน ลัฝ)
But I know better
(บัท ไอ โน เบทเทอะ)
So here goes a tale
(โซ เฮียร โกซ ซา เทล)
Of the realest of the real
(อ็อฝ เดอะ รีเอวรีเอส อ็อฝ เดอะ ริแอ็ล)
Listen
(ลิ๊สซึ่น)

Now once upon a time in a small world
(เนา วันซ อุพอน อะ ไทม อิน อะ ซมอล เวิลด)
It was everything that I dreamed of
(อิท วอส เอ๊วี่ติง แดท ไอ ดรีม อ็อฝ)
He was my gem and I was his pearl
(ฮี วอส มาย เจ็ม แอ็นด ดาย วอส ฮิส เพิล)
Nothing could come between us
(นัธอิง เคิด คัม บีทวิน อัซ)
A prince charming to call my own
(อะ พรินซ ชามิง ทู คอล มาย โอน)
Until the day that he broke my heart
(อันทีล เดอะ เด แดท ฮี บโรค มาย ฮาท)
And left me wonderin all alone
(แอ็นด เล็ฟท มี วันเดอริน ออล อะโลน)
Pickin my mind and soul apart
(พิกคิน มาย ไมนด แอ็นด โซล อะพาท)

Used to believe in love [I used to believe in love]
(ยูซ ทู บิลีฝ อิน ลัฝ [ ไอ ยูซ ทู บิลีฝ อิน ลัฝ ])
Used to believe in fairy tales [In fairy tales]
(ยูซ ทู บิลีฝ อิน แฟริ เทล [ อิน แฟริ เทล ])
Since my heart’s been crushed [It’s been crushed]
(ซินซ มาย ฮาท บีน ครัฌ [ อิทซ บีน ครัฌ ])
Just don’t believe in a tiny hell [No no no no no]
(จัซท ด้อนท์ บิลีฝ อิน อะ ไทนิ เฮ็ล [ โน โน โน โน โน ])
Don’t know which way to turn
(ด้อนท์ โน ฮวิช เว ทู เทิน)
Figure it out for myself
(ฟีกยุร อิท เอ้า ฟอ ไมเซลฟ)
I’ve just started to learn [La da da dee, oh]
(แอฝ จัซท ซทาท ทู เลิน [ ลา ดา ดา ดี , โอ ])
There’s no such thing as fairy tales
(แดร์ โน ซัช ธิง แอ็ส แฟริ เทล)

Is a good story supposed to end
(อีส ซา เกิด ซโทริ ซัพโพส ทู เอ็นด)
Unhappily ever after
(Unhappily เอฝเออะ อาฟเทอะ)
Just as wonderful as it begins
(จัซท แอ็ส วันเดอะฟุล แอ็ส ซิท บีกีน)
And carry on for a few chapters
(แอ็นด แคริ ออน ฟอ รา ฟยู แชพเทอะ)
Baby how come each time I open up
(เบบิ เฮา คัม อีช ไทม ไอ โอเพ็น อัพ)
I can’t seem to get past stage one
(ไอ แค็นท ซีม ทู เก็ท พาซท ซเทจ วัน)
I guess it’s time for me to close up
(ไอ เก็ซ อิทซ ไทม ฟอ มี ทู คโลส อัพ)
And go back on the shelf because I’m done
(แอ็นด โก แบ็ค ออน เดอะ เฌ็ลฟ บิคอส แอม ดัน)

Used to believe in love [I used to believe in love]
(ยูซ ทู บิลีฝ อิน ลัฝ [ ไอ ยูซ ทู บิลีฝ อิน ลัฝ ])
Used to believe in fairy tales [In fairy tales]
(ยูซ ทู บิลีฝ อิน แฟริ เทล [ อิน แฟริ เทล ])
Since my heart’s been crushed [Since my heart’s been crushed]
(ซินซ มาย ฮาท บีน ครัฌ [ ซินซ มาย ฮาท บีน ครัฌ ])
Just don’t believe in a tiny hell
(จัซท ด้อนท์ บิลีฝ อิน อะ ไทนิ เฮ็ล)
Don’t know which way to turn [I don’t know which way to turn]
(ด้อนท์ โน ฮวิช เว ทู เทิน [ ไอ ด้อนท์ โน ฮวิช เว ทู เทิน ])
Figure it out for myself
(ฟีกยุร อิท เอ้า ฟอ ไมเซลฟ)
I’ve just started to learn [La da da dee oh]
(แอฝ จัซท ซทาท ทู เลิน [ ลา ดา ดา ดี โอ ])
There’s no such thing as fairy tales
(แดร์ โน ซัช ธิง แอ็ส แฟริ เทล)

Twinkle twinkle little star
(ทวิ๊งเคิ่ล ทวิ๊งเคิ่ล ลิ๊ทเทิ่ล ซทา)
Why do my dreams seem so far [Why they seem so far]
(ฮไว ดู มาย ดรีม ซีม โซ ฟา [ ฮไว เด ซีม โซ ฟา ])
Up above the world so high
(อัพ อะบัฝ เดอะ เวิลด โซ ไฮ)
Won’t somebody tell me why [Can you help me]
(ว็อนท ซัมบอดี้ เท็ล มี ฮไว [ แค็น ยู เฮ็ลพ มี ])
Can you help me out
(แค็น ยู เฮ็ลพ มี เอ้า)
Can you tell me what love is all about
(แค็น ยู เท็ล มี ว็อท ลัฝ อีส ซอร์ อะเบาท)
Cause I never known it for myself [Don’t believe in fairy tales]
(คอส ไอ เนฝเวอะ โนน หนิด ฟอ ไมเซลฟ [ ด้อนท์ บิลีฝ อิน แฟริ เทล ])
That’s why I don’t believe in fairy tales no more
(แด๊ท ฮไว ไอ ด้อนท์ บิลีฝ อิน แฟริ เทล โน โม)

Used to believe in love [No more]
(ยูซ ทู บิลีฝ อิน ลัฝ [ โน โม ])
Used to believe in fairy tales [I used to believe, I used to believe, I used to believe]
(ยูซ ทู บิลีฝ อิน แฟริ เทล [ ไอ ยูซ ทู บิลีฝ , ไอ ยูซ ทู บิลีฝ , ไอ ยูซ ทู บิลีฝ ])
Since my heart’s been crushed
(ซินซ มาย ฮาท บีน ครัฌ)
Just don’t believe in a tiny hell [I don’t believe in much]
(จัซท ด้อนท์ บิลีฝ อิน อะ ไทนิ เฮ็ล [ ไอ ด้อนท์ บิลีฝ อิน มัช ])
Don’t know which way to turn
(ด้อนท์ โน ฮวิช เว ทู เทิน)
Figure it out for myself [Oh no no no no no]
(ฟีกยุร อิท เอ้า ฟอ ไมเซลฟ [ โอ โน โน โน โน โน ])
I’ve just started to learn [Just started to learn]
(แอฝ จัซท ซทาท ทู เลิน [ จัซท ซทาท ทู เลิน ])
There’s no such thing as fairy tales [There’s no such thing as fairy tales]
(แดร์ โน ซัช ธิง แอ็ส แฟริ เทล [ แดร์ โน ซัช ธิง แอ็ส แฟริ เทล ])

Used to believe in love
(ยูซ ทู บิลีฝ อิน ลัฝ)
Used to believe fairy tales [La da da da]
(ยูซ ทู บิลีฝ แฟริ เทล [ ลา ดา ดา ดา ])
Since my heart’s been crushed
(ซินซ มาย ฮาท บีน ครัฌ)
Just don’t believe in a tiny hell
(จัซท ด้อนท์ บิลีฝ อิน อะ ไทนิ เฮ็ล)
Don’t know which way to turn [I don’t know which way]
(ด้อนท์ โน ฮวิช เว ทู เทิน [ ไอ ด้อนท์ โน ฮวิช เว ])
Figure it out for myself
(ฟีกยุร อิท เอ้า ฟอ ไมเซลฟ)
I’ve just started to learn
(แอฝ จัซท ซทาท ทู เลิน)
There’s no such thing as fairy tales
(แดร์ โน ซัช ธิง แอ็ส แฟริ เทล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fairy Tales คำอ่านไทย Jojo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น