เนื้อเพลง Make Over คำอ่านไทย Christina Aguilera

I can’t believe what you did to me
( ไอ แค็นท บิลีฝ ว็อท ยู ดิด ทู มี)
Down on my knees and I need to break free
(เดาน ออน มาย นี แซน ดาย นีด ทู บเรค ฟรี)
All these years, you violated me
(ออล ฑิส เยีย , ยู ไฝโอะเลท มี)

I don’t know why I can’t feel inside
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว ไอ แค็นท ฟีล อีนไซด)
Trying to hide, can’t make it all right
(ทไรอิง ทู ไฮด , แค็นท เมค อิท ดอร์ ไรท)
It’s overkill, now I’m ready to fight [ready to fight]
(อิทซ โอฝเวอร์คิล , เนา แอม เรดอิ ทู ไฟท [ เรดอิ ทู ไฟท ])

I don’t need nobody trying to make me over [make me over]
(ไอ ด้อนท์ นีด โนบอดี้ ทไรอิง ทู เมค มี โอเฝอะ [ เมค มี โอเฝอะ ])
I just wanna live simple and free
(ไอ จัซท วอนนา ไลฝ ซิ๊มเพิ่ล แอ็นด ฟรี)
I just wanna get away
(ไอ จัซท วอนนา เก็ท อะเว)
Save it, all your bullsh*t, for another day
(เซฝ อิท , ออล ยุร bullsh*ที , ฟอ แอะนัธเออะ เด)

Feeling confined, like I’m being forced in
(ฟีลอิง คอนไฟน , ไลค แอม บีอิง โฟซ อิน)
My vision’s blurry and I’m lost in regrets
(มาย ฝีฉอัน บลูรี แอ็นด แอม ล็อซท อิน ริกเรท)
It’s overload, and I’m out of control [out of control]
(อิทซ โอเฝอะโลด , แอ็นด แอม เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล [ เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล ])

So sick and tired of feeling so misused [feeling so misused]
(โซ ซิค แอ็นด ไทร อ็อฝ ฟีลอิง โซ มิซยูซ [ ฟีลอิง โซ มิซยูซ ])
Taking me down with all your mental abuse
(เทคอิง มี เดาน วิฑ ออล ยุร เมนแท็ล อับยูซ)
I must say, gotta get you out of my head
(ไอ มัซท เซ , กอททะ เก็ท ยู เอ้า อ็อฝ มาย เฮ็ด)

Everybody’s always trying to look me over [look me over]
(เอวี่บอดี้ ออลเว ทไรอิง ทู ลุค มี โอเฝอะ [ ลุค มี โอเฝอะ ])
I just wanna live simple and free
(ไอ จัซท วอนนา ไลฝ ซิ๊มเพิ่ล แอ็นด ฟรี)
I just wanna get away
(ไอ จัซท วอนนา เก็ท อะเว)
Save it, all your bullsh*t, for another day
(เซฝ อิท , ออล ยุร bullsh*ที , ฟอ แอะนัธเออะ เด)
I’m the only one who can rescue me from me
(แอม ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู แค็น เรซคยู มี ฟร็อม มี)

Leaving the house another quarter to five
(ลีฝอิงส เดอะ เฮาซ แอะนัธเออะ ควอเทอะ ทู ไฟฝ)
Slipped on my boots and I’m ready to ride
(สลิป ออน มาย บูท แซน แอม เรดอิ ทู ไรด)
And I feel so high, I feel so alive
(แอ็นด ดาย ฟีล โซ ไฮ , ไอ ฟีล โซ อะไลฝ)

Let down my hair, feel the wind on my skin [wind on my skin]
(เล็ท เดาน มาย แฮ , ฟีล เดอะ วินด ออน มาย ซคิน [ วินด ออน มาย ซคิน ])
Crossing the water where my new life begins
(ครอซซิง เดอะ วอเทอะ ฮแว มาย นยู ไลฟ บีกีน)
And I close my eyes and take it all in
(แอ็นด ดาย คโลส มาย ไอ แซน เทค อิท ดอร์ อิน)

I don’t need nobody trying to make me over [make me over]
(ไอ ด้อนท์ นีด โนบอดี้ ทไรอิง ทู เมค มี โอเฝอะ [ เมค มี โอเฝอะ ])
I just wanna live simple and free
(ไอ จัซท วอนนา ไลฝ ซิ๊มเพิ่ล แอ็นด ฟรี)
I just wanna get away
(ไอ จัซท วอนนา เก็ท อะเว)
Save it, all your bullsh*t, for another day
(เซฝ อิท , ออล ยุร bullsh*ที , ฟอ แอะนัธเออะ เด)
I’m the only one who can rescue me from me
(แอม ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู แค็น เรซคยู มี ฟร็อม มี)

I just wanna get away
(ไอ จัซท วอนนา เก็ท อะเว)
Save it, all your bullsh*t, for another day
(เซฝ อิท , ออล ยุร bullsh*ที , ฟอ แอะนัธเออะ เด)
I’m the only one who can rescue me from me
(แอม ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู แค็น เรซคยู มี ฟร็อม มี)

You wanna bring me down
(ยู วอนนา บริง มี เดาน)
You wanna bring me down
(ยู วอนนา บริง มี เดาน)
You wanna bring me down
(ยู วอนนา บริง มี เดาน)
You wanna bring me down
(ยู วอนนา บริง มี เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Make Over คำอ่านไทย Christina Aguilera

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น