เนื้อเพลง Paul Revere คำอ่านไทย Beastie Boys

Now here’s a little story I’ve got to tell
( เนา เฮียร ซา ลิ๊ทเทิ่ล ซโทริ แอฝ ก็อท ทู เท็ล)
About three bad brothers you know so well
(อะเบาท ธรี แบ็ด บรัฑเออะ ยู โน โซ เว็ล)
It started way back in history
(อิท ซทาท เว แบ็ค อิน ฮีซโทะริ)
With Adrock, M.C.A., and me – Mike D.
(วิฑ Adrock , เอ็ม ซี อะ , แอ็นด มี ไมค ดี)
Been had a little horsy named Paul Revere
(บีน แฮ็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ฮอซิ เนม พอล ริเฝีย)
Just me and my horsy and a quart of beer
(จัซท มี แอ็นด มาย ฮอซิ แอ็นด อะ ควอท อ็อฝ เบีย)
Riding across the land, kicking up sand
(ไรดอิง อัครอซ เดอะ แล็นด , คิคกิ้ง อัพ แซ็นด)
Sheriff’s posse on my tail cause I’m in demand
(เฌริฟ พอซซิ ออน มาย เทล คอส แอม อิน ดิมานด)
One lonely Beastie I be
(วัน โลนลิ Beastie ไอ บี)
All by myself without nobody
(ออล ไบ ไมเซลฟ วิเฑาท โนบอดี้)
The sun is beating down on my baseball hat
(เดอะ ซัน อีส บืดิงสฺ เดาน ออน มาย เบสบอล แฮ็ท)
The air is gettin’ hot the beer is getting flat
(ดิ แอ อีส เกดดิน ฮ็อท เดอะ เบีย อีส เกดดดิ้ง ฟแล็ท)
Lookin’ for a girl I ran into a guy
(ลุคกิน ฟอ รา เกิล ไอ แร็น อีนทุ อะ ไก)
His name is M.C.A., I said, ” Howdy ” he said, ” Hi ”
(ฮิส เนม อีส เอ็ม ซี อะ , ไอ เซ็ด , ” Howdy ” ฮี เซ็ด , ” ไฮ “)

He told a little story that sounded well rehearsed
(ฮี โทลด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซโทริ แดท เซานด เว็ล ริเฮิซ)
Four days on the run and that he’s dying of thirst
(โฟ เด ออน เดอะ รัน แอ็นด แดท อีส ไดอิง อ็อฝ เธิซท)
The brew was in my hand and he was on my tip
(เดอะ บรู วอส ซิน มาย แฮ็นด แอ็นด ฮี วอส ออน มาย ทิพ)
His voice was hoarse, his throat was dry he asked me for a sip
(ฮิส ฝอยซ วอส โฮซ , ฮิส ธโรท วอส ดไร ฮี อาซค มี ฟอ รา ซิพ)
He said, ” Can I get some? ”
(ฮี เซ็ด , ” แค็น นาย เก็ท ซัม “)
I said, ” You can’t get none! ”
(ไอ เซ็ด , ” ยู แค็นท เก็ท นัน ! “)
Had a chance to run
(แฮ็ด อะ ชานซ ทู รัน)
He pulled out his shotgun
(ฮี พุล เอ้า ฮิส ชอทกัน)
He was quick on the draw I thought I’d be dead
(ฮี วอส ควิค ออน เดอะ ดรอ ไอ ธอท อาย บี เด็ด)
He put the gun to my head and this is what he said,
(ฮี พัท เดอะ กัน ทู มาย เฮ็ด แอ็นด ดีซ ซิส ว็อท ฮี เซ็ด ,)

” Now my name is M.C.A. I’ve got a license to kill
(” เนา มาย เนม อีส เอ็ม ซี อะ แอฝ ก็อท ดา ไลเซ็นซ ทู คิล)
I think you know what time it is it’s time to get ill
(ไอ ธิงค ยู โน ว็อท ไทม อิท อีส อิทซ ไทม ทู เก็ท แอล)
Now what do we have here an outlaw and his beer
(เนา ว็อท ดู วี แฮ็ฝ เฮียร แอน เอาทลอ แอ็นด ฮิส เบีย)
I run this land, you understand I make myself clear. ”
(ไอ รัน ดีซ แล็นด , ยู อันเดิซแทนด ดาย เมค ไมเซลฟ คเลีย “)
We stepped into the wind he had a gun, I had a grin
(วี สตอปชฺ อีนทุ เดอะ วินด ฮี แฮ็ด อะ กัน , ไอ แฮ็ด อะ กริน)
You think this story’s over but it’s ready to begin
(ยู ธิงค ดีซ ซโทริ โอเฝอะ บัท อิทซ เรดอิ ทู บีกีน)

” Now I got the gun you got the brew
(” เนา ไอ ก็อท เดอะ กัน ยู ก็อท เดอะ บรู)
You got two choices of what you can do
(ยู ก็อท ทู ชอยซ อ็อฝ ว็อท ยู แค็น ดู)
It’s not a tough decision as you can see
(อิทซ น็อท ดา ทั๊ฟ ดิซีฉอัน แอ็ส ยู แค็น ซี)
I can blow you away or you can ride with me ” I said, I’ll ride with you if you can get me to the border
(ไอ แค็น บโล ยู อะเว ออ ยู แค็น ไรด วิฑ มี ” ไอ เซ็ด , แอล ไรด วิฑ ยู อิฟ ยู แค็น เก็ท มี ทู เดอะ บอเดอะ)
The sheriff’s after me for what I did to his daughter
(เดอะ เฌริฟ อาฟเทอะ มี ฟอ ว็อท ไอ ดิด ทู ฮิส ดอเทอะ)
I did it like this, I did it like that
(ไอ ดิด ดิท ไลค ดีซ , ไอ ดิด ดิท ไลค แดท)
I did it with a whiffleball bat
(ไอ ดิด ดิท วิฑ อะ whiffleball แบ็ท)
So I’m on the run the cop’s got my gun
(โซ แอม ออน เดอะ รัน เดอะ ค็อพ ก็อท มาย กัน)
And right about now it’s time to have some fun
(แอ็นด ไรท อะเบาท เนา อิทซ ไทม ทู แฮ็ฝ ซัม ฟัน)
The King Adrock that is my name
(เดอะ คิง Adrock แดท อีส มาย เนม)
And I know the fly spot where they got the champagne. ”
(แอ็นด ดาย โน เดอะ ฟไล สพอท ฮแว เด ก็อท เดอะ แฌ็มเพน “)
We rode for six hours then we hit the spot
(วี โรด ฟอ ซิคซ เอาร เด็น วี ฮิท เดอะ สพอท)
The beat was a bumping and the girlies was hot
(เดอะ บีท วอส ซา bumpings แอ็นด เดอะ เกิลอิ วอส ฮ็อท)
This dude was staring like he knows who we are
(ดีซ ดยูด วอส ซแทริง ไลค ฮี โน ฮู วี อาร์)
We took the empty spot next to him at the bar
(วี ทุค ดิ เอมทิ สพอท เน็คซท ทู ฮิม แอ็ท เดอะ บา)
M.C.A. said, ” Yo, you know this kid? ”
(เอ็ม ซี อะ เซ็ด , ” โย , ยู โน ดีซ คิด “)
I said, ” I didn’t. ” but I know he did
(ไอ เซ็ด , ” ไอ ดิ๊นอิน ” บัท ไอ โน ฮี ดิด)
The kid said, ” Get ready cause this ain’t funny
(เดอะ คิด เซ็ด , ” เก็ท เรดอิ คอส ดีซ เอน ฟันนิ)
My name’s Mike D. and I’m about to get money. ”
(มาย เนม ไมค ดี แอ็นด แอม อะเบาท ทู เก็ท มันอิ “)
Pulled out the jammy aimed it at the sky
(พุล เอ้า เดอะ jammy เอม ดิท แอ็ท เดอะ ซไค)
He yelled, ” Stick ’em up! ” and let two fly
(ฮี เย็ล , ” ซทิค เอ็ม อัพ ! ” แอ็นด เล็ท ทู ฟไล)
Hands went up and people hit the floor
(แฮ็นด เว็นท อัพ แอ็นด พี๊เพิ่ล ฮิท เดอะ ฟโล)
He wasted two kids that ran for the door
(ฮี ว็อซท ทู คิด แดท แร็น ฟอ เดอะ โด)
” I’m Mike D. and I get respect
(” แอม ไมค ดี แอ็นด ดาย เก็ท ริซเพคท)
Your cash and your jewelry is what I expect ”
(ยุร แค็ฌ แอ็นด ยุร จูเอ็ลริ อีส ว็อท ไอ เอ็คซเพคท “)
M.C.A. was with it and he’s my ace
(เอ็ม ซี อะ วอส วิฑ อิท แอ็นด อีส มาย เอซ)
So I grabbed the piano player and I punched him in the face
(โซ ไอ แกรบเบด เดอะ พิแอนโอ เพย์เยอร์ แอ็นด ดาย พันช ฮิม อิน เดอะ เฟซ)
The piano player’s out the music stopped
(เดอะ พิแอนโอ เพย์เยอร์ เอ้า เดอะ มยูสิค สต๊อปพฺ)
His boy had beef and he got dropped
(ฮิส บอย แฮ็ด บีฟ แอ็นด ฮี ก็อท ดร็อพ )
Mike D. grabbed the money M.C.A. snatched the gold
(ไมค ดี แกรบเบด เดอะ มันอิ เอ็ม ซี อะ ซแน็ช เดอะ โกลด)
I grabbed two girlies and a beer that’s cold.
(ไอ แกรบเบด ทู เกิลอิ แซน อะ เบีย แด๊ท โคลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Paul Revere คำอ่านไทย Beastie Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น