เนื้อเพลง Part of The List คำอ่านไทย Ne-Yo

Style of your hair
( ซไทล อ็อฝ ยุร แฮ)
Shape of your eyes and your nose
(เฌพ อ็อฝ ยุร ไอ แซน ยุร โนส)
The way you stare..
(เดอะ เว ยู ซแท)
As if you see, right through to my soul
(แอ็ส อิฟ ยู ซี , ไรท ธรู ทู มาย โซล)

Its your left hand and the way
(อิทซ ยุร เล็ฟท แฮ็นด แอ็นด เดอะ เว)
that its not quite as big as your right
(แดท อิทซ น็อท คไวท แอ็ส บิก แอ็ส ยุร ไรท)
The way you stand in the mirror..
(เดอะ เว ยู ซแท็นด อิน เดอะ มีเรอะ)
Before we go out at night
(บิโฟ วี โก เอ้า แอ็ท ไนท)

A quiet time…your beautiful mind..
(อะ คไวเอ็ท ไทม ยุร บยูทิฟุล ไมนด)
They’re a part of the list
(เดรว อะ พาท อ็อฝ เดอะ ลิซท)
Things that I miss…
(ธิง แดท ไอ มิซ)
Things like your, funny little laugh
(ธิง ไลค ยุร , ฟันนิ ลิ๊ทเทิ่ล ลาฟ)
The way you smile or the way we kiss
(เดอะ เว ยู ซไมล ออ เดอะ เว วี คิซ)

What I noticed is this..
(ว็อท ไอ โนทิซ อีส ดีซ)
I come up with
(ไอ คัม อัพ วิฑ)
something new, every single time
(ซัมติง นยู , เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล ไทม)
That I sit an reminisce
(แดท ไอ ซิท แอน ริมมีนิด)

The way you sweet smell
(เดอะ เว ยู สวี้ท ซเม็ล)
lingers when you leave a room [you leave a room]
(ลีงเกอะ ฮเว็น ยู ลีฝ อะ รุม [ ยู ลีฝ อะ รุม ])
Stories you tell as we lay
(สตอยสฺ ยู เท็ล แอ็ส วี เล)
in bed all afternoon [all afternoon]
(อิน เบ็ด ออล แอฟเตอร์นูน [ ออล แอฟเตอร์นูน ])

I dreamed you now every night
(ไอ ดรีม ยู เนา เอฝริ ไนท)
in my mind is where we meet [in my mind is where we meet]
(อิน มาย ไมนด อีส ฮแว วี มีท [ อิน มาย ไมนด อีส ฮแว วี มีท ])
and when I’m awake
(แอ็นด ฮเว็น แอม อะเวค)
staring at pictures of you asleep
(ซแทริง แอ็ท พีคเชอะ อ็อฝ ยู อัซลีพ)

Touching your face….invading you space
(ทัชชิง ยุร เฟซ invadings ยู ซเพซ)
They’re a part of the list
(เดรว อะ พาท อ็อฝ เดอะ ลิซท)
Things that I miss…
(ธิง แดท ไอ มิซ)
Things like your, funny little laugh
(ธิง ไลค ยุร , ฟันนิ ลิ๊ทเทิ่ล ลาฟ)
The way you smile or the way we kiss
(เดอะ เว ยู ซไมล ออ เดอะ เว วี คิซ)

What I noticed is this..
(ว็อท ไอ โนทิซ อีส ดีซ)
I come up with
(ไอ คัม อัพ วิฑ)
something new, every single time
(ซัมติง นยู , เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล ไทม)
That I sit an reminisce
(แดท ไอ ซิท แอน ริมมีนิด)

And you’ll live in my…
(แอ็นด โยว ไลฝ อิน มาย)
memories, forever more I swear
(เมรโมรี , เฟาะเรฝเออะ โม ไอ ซแว)

And you’ll live in my…
(แอ็นด โยว ไลฝ อิน มาย)
memories, forever more I swear
(เมรโมรี , เฟาะเรฝเออะ โม ไอ ซแว)

They’re a part of the list
(เดรว อะ พาท อ็อฝ เดอะ ลิซท)
Things that I miss…
(ธิง แดท ไอ มิซ)
Things like your, funny little laugh
(ธิง ไลค ยุร , ฟันนิ ลิ๊ทเทิ่ล ลาฟ)
The way you smile or the way we kiss
(เดอะ เว ยู ซไมล ออ เดอะ เว วี คิซ)

What I noticed is this..
(ว็อท ไอ โนทิซ อีส ดีซ)
I come up with
(ไอ คัม อัพ วิฑ)
something new, every single time
(ซัมติง นยู , เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล ไทม)
That I sit an reminisce
(แดท ไอ ซิท แอน ริมมีนิด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Part of The List คำอ่านไทย Ne-Yo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น