เนื้อเพลง Just Don’t Give A F*ck คำอ่านไทย Eminem

Intro Frogg
( อินโทร Frogg)

Whoah
(โว้)
A Get Your Hands In The Air And Get To Clappin ’em
(อะ เก็ท ยุร แฮ็นด ซิน ดิ แอ แอ็นด เก็ท ทู แค๊พปิน เอ็ม)
And Like Back And Forth Because Ah
(แอ็นด ไลค แบ็ค แอ็นด โฟธ บิคอส อา)
This Is What You Thought It Wasn’t
(ดีซ ซิส ว็อท ยู ธอท ดิธ วอสซึ้น)
It Beez The Brothers Representin’ The Dirty Dozen
(อิท Beez เดอะ บรัฑเออะ เรพพรีเซนทิน เดอะ เดอทิ ดออเซน)
I Be The F R O The Double G Coughing In Background
(ไอ บี เดอะ เอฟ อาร์ โอ เดอะ ดั๊บเบิ้ล จี คอกฟิง อิน แบ็คกราว)
And Check Out The Man He Goes By The Name Of Er
(แอ็นด เช็ค เอ้า เดอะ แม็น ฮี โกซ ไบ เดอะ เนม อ็อฝ Er)

Verse One Eminem
(เฝิซ วัน เอมมีนเอม)

Slim Shady Brain Dead Like Jim Brady
(ซลิม เฌดอิ บเรน เด็ด ไลค จิม Brady)
I’m A M80 You Lil’ Like That Kim Lady
(แอม มา M80 ยู ลิล ไลค แดท คิม เลดิ)
I’m Buzzin Dirty Dozen Naughty Rotten Rhymer
(แอม บรัซซิน เดอทิ ดออเซน นอทิ รอตอึน ไรมเออะ)
Cursin At You Players Worse Than Marty Schottenheimer
(Cursin แอ็ท ยู เพย์เยอร์ เวิซ แฑ็น Marty Schottenheimer)
You Wacker Than The Motherf*cker You Bit Your Style From
(ยู Wacker แฑ็น เดอะ Motherf*cker ยู บิท ยุร ซไทล ฟร็อม)
You Ain’t Gonna Sell Two Copies If You Press A Double Album
(ยู เอน กอนนะ เซ็ล ทู ก็อปปิ อิฟ ยู พเร็ซ ซา ดั๊บเบิ้ล แอลบัม)
Admit It F*ck It While We Comin Out In The Open
(แอ็ดมีท ดิธ เอฟ *ck อิท ฮไวล วี คัมอิน เอ้า อิน ดิ โอเพ็น)
I’m Doin Acid Crack Smack Coke And Smokin Dope Then
(แอม โดย แอซอิด คแร็ค ซแม็ค โคค แอ็นด สโมกิน โดพ เด็น)
My Name Is Marshall Mathers I’m An Alcoholic Hi Marshall
(มาย เนม อีส มาร์แชลล์ แมตเดอสฺ แอม แอน แอลโคะฮอลอิค ไฮ มาร์แชลล์)
I Have A Disease And They Don’t Know What To Call It
(ไอ แฮ็ฝ อะ ดิสีส แอ็นด เด ด้อนท์ โน ว็อท ทู คอล อิท)
Better Hide Your Wallet Cause I’m Comin Up Quick To Strip Your Cash
(เบทเทอะ ไฮด ยุร วอลเล็ท คอส แอม คัมอิน อัพ ควิค ทู ซทริพ ยุร แค็ฌ)
Bought A Ticket To Your Concert Just To Come And Whip Your Ass
(บอท ดา ทีคเคท ทู ยุร คอนเซิท จัซท ทู คัม แอ็นด ฮวิพ ยุร อาซ)
B*tch I’m Comin Out Swingin So Fast It’ll Make Your Eyes Spin
(บี *tch แอม คัมอิน เอ้า สวิงกิน โซ ฟัซท อิว เมค ยุร ไอ ซพิน)
You Gettin Knocked The F*ck Out Like Mike Tyson
(ยู เกดดิน น็อค เดอะ เอฟ *ck เอ้า ไลค ไมค Tyson)
The Proof Is In The Puddin Just Ask The Deshaun Holton
(เดอะ พรูฟ อีส ซิน เดอะ Puddin จัซท อาซค เดอะ Deshaun Holton)
I’ll Slit Your Motherf*ckin Throat Worse Than Ron Goldman
(แอล ซลิท ยุร Motherf*ckin ธโรท เวิซ แฑ็น รอน Goldman)

Chorus
(โครัซ)

So When You See Me On Your Block With Two Glocks
(โซ ฮเว็น ยู ซี มี ออน ยุร บล็อค วิฑ ทู คล็อก)
Screamin F*ck The World Like Tupac
(สครีมมิน เอฟ *ck เดอะ เวิลด ไลค ทูแปค)
I Just Don’t Give A Fuuuuuck
(ไอ จัซท ด้อนท์ กิฝ อะ Fuuuuuck)
Talkin That Sh*t Behind My Back Dirty Mackin
(ทอคกิ่น แดท ฌะ *ที บิไฮนด มาย แบ็ค เดอทิ แมคกิน)
Tellin Your Boys That I’m On Crack
(เทลลิน ยุร บอย แดท แอม ออน คแร็ค)
I Just Don’t Give A Fuuuuuck
(ไอ จัซท ด้อนท์ กิฝ อะ Fuuuuuck)
So Put My Tape Back On The Rack
(โซ พัท มาย เทพ แบ็ค ออน เดอะ แร็ค)
Go Run And Tell Your Friends My Sh*t Is Wack
(โก รัน แอ็นด เท็ล ยุร ฟเร็นด มาย ฌะ *ที อีส แวค)
I Just Don’t Give A Fuuuuuck
(ไอ จัซท ด้อนท์ กิฝ อะ Fuuuuuck)
But See Me On The Street And Duck
(บัท ซี มี ออน เดอะ ซทรีท แอ็นด ดั๊ค)
Cause You Gon’ Get Stuck Stoned And Snuffed
(คอส ยู ก็อน เก็ท ซทัค ซโทน แอ็นด ซนัฟ)
Cause I Just Don’t Give A Fuuuuuck
(คอส ไอ จัซท ด้อนท์ กิฝ อะ Fuuuuuck)

Verse Two Eminem
(เฝิซ ทู เอมมีนเอม)

I’m Nicer Than Pete But I’m On A Serch To Crush A Miilkbone
(แอม นายเซอร์ แฑ็น พีท บัท แอม ออน อะ Serch ทู ครัฌ อะ Miilkbone)
I’m Everlast Ing I Melt Vanilla Ice Like Silicone
(แอม Everlast อิง ไอ เม็ลท ฝะนีลละ ไอซ ไลค ซีลอิโคน)
I’m Ill Enough To Just Straight Up Diss You For No Reason
(แอม แอล อินัฟ ทู จัซท ซทเรท อัพ ดิซ ยู ฟอ โน รี๊ซั่น)
I’m Colder Than Snow Season When It’s Twenty Below Freezin
(แอม โคลเดอ แฑ็น ซโน ซี๊ซั่น ฮเว็น อิทซ ทเวนทิ บิโล ฟรีซิน)
Flavor With No Seasonin This Is The Sneak Preview
(ฟเลเฝอะ วิฑ โน Seasonin ดีซ ซิส เดอะ ซนีค พรีฝยู)
I’ll Diss Your Magazine And Still Won’t Get A Weak Review
(แอล ดิซ ยุร แมกอะสีน แอ็นด ซทิล ว็อนท เก็ท ดา วีค ริฝยู)
I’ll Make Your Freak Leave You Smell The Folgers Crystals
(แอล เมค ยุร ฟรีค ลีฝ ยู ซเม็ล เดอะ Folgers ครีซแท็ล)
This Is A Lyrical Combat Gentlemen Hold Your Pistols
(ดีซ ซิส ซา ลีริแค็ล คอมแบ็ท เจนเทิลเมน โฮลด ยุร พิ๊สท่อล)
But I Form Like Voltron And Blast You With My Shoulder Missiles
(บัท ไอ ฟอม ไลค Voltron แอ็นด บลาซท ยู วิฑ มาย โฌลเดอะ มีซซิล)
Slim Shady Eminem Was The Old Initials Bye Bye
(ซลิม เฌดอิ เอมมีนเอม วอส ดิ โอลด อินีฌแอ็ล ไบ ไบ)
Extortion Snortin Supportin Abortion
(เอ็คซทอฌัน สนอร์ดิน Supportin อะบอฌัน)
Pathological Liar Blowin Sh*t Out Of Proportion
(แพโธะลอจอิแค็ล ไลเออะ โบลวิน ฌะ *ที เอ้า อ็อฝ พโระโพฌัน)
The Looniest Zaniest Spontaneous Sporadic
(เดอะ Looniest Zaniest ซพ็อนเทเนียซ ซโพะแรดอิค)
Impulsive Thinker Compulsive Drinker Addict
(อิมพัลซิฝ Thinker คอมพัลซิฝ ดริงเคอร์ แอดดีคท)
Half Animal Half Man
(ฮาล์ฟ แอนอิแม็ล ฮาล์ฟ แม็น)
Dumpin Your Dead Body Inside Of A F*ckin Trash Can
(Dumpin ยุร เด็ด บอดอิ อีนไซด อ็อฝ อะ เอฟ *ckin ทแร็ฌ แค็น)
With More Holes Than An Afghan
(วิฑ โม โฮล แฑ็น แอน แอฟแก็น)

Chorus
(โครัซ)

Verse Three Eminem
(เฝิซ ธรี เอมมีนเอม)

Somebody Let Me Out This Limousine Hey Let Me Out
(ซัมบอดี้ เล็ท มี เอ้า ดีซ ลีมอุสีน เฮ เล็ท มี เอ้า)
I’m A Caged Demon On Stage Screamin Like Rage Against The Machine
(แอม มา เคจ ดีมัน ออน ซเทจ สครีมมิน ไลค เรจ อะเกนซท เดอะ มะฌีน)
I’m Convinced I’m A Fiend Shootin Up While This Record Is Spinnin
(แอม ค็อนฝีนซ แอม มา ฟีนด ชูดทิน อัพ ฮไวล ดีซ เรคออด อีส สปินนิน)
Clinically Brain Dead I Don’t Need A Second Opinion
(คลีนอิแค็ลลิ บเรน เด็ด ดาย ด้อนท์ นีด อะ เซคอันด โอะพีนยัน)
F*ck Droppin The Jewel I’m Flippin The Sacred Treasure
(เอฟ *ck ดรอพปิน เดอะ จูเอ็ล แอม ฟริพพิน เดอะ เซคเร็ด ทเรฉเออะ)
I’ll Bite Your Motherf*ckin Style Just To Make It Fresher
(แอล ไบท ยุร Motherf*ckin ซไทล จัซท ทู เมค อิท ฟเรฌเออะ)
I Can’t Take The Pressure I’m Sick Of B*tches
(ไอ แค็นท เทค เดอะ พเรฌเออะ แอม ซิค อ็อฝ บี *tches)
Sick Of Naggin Bosses B*tchin While I’m Washin Dishes
(ซิค อ็อฝ Naggin บอซเซซ บี *tchin ฮไวล แอม วัสชิน ดิสชิด)
In School I Never Said Much Too Busy Havin A Headrush
(อิน ซคูล ไอ เนฝเวอะ เซ็ด มัช ทู บีสอิ เฮฝวิน อะ Headrush)
Doin Too Much Rush Had My Face Flushed Like Red Blush
(โดย ทู มัช รัฌ แฮ็ด มาย เฟซ ฟลัฌ ไลค เร็ด บลัฌ)
Then I Went To Jim Beam That’s When My Face Grayed
(เด็น นาย เว็นท ทู จิม บีม แด๊ท ฮเว็น มาย เฟซ กเร)
Went To Gym In Eighth Grade Raped The Women’s Swim Team
(เว็นท ทู จิม อิน เอธ กเรด แร็พ เดอะ วีมเอิน ซวิม ทีม)
Don’t Take Me For A Joke I’m No Comedian
(ด้อนท์ เทค มี ฟอ รา โจค แอม โน โคะมีเดียน)
Too Many Mental Problems Got Me Snortin Coke And Smokin Weed Again
(ทู เมนอิ เมนแท็ล พรอบเล็ม ก็อท มี สนอร์ดิน โคค แอ็นด สโมกิน วี อะเกน)
I’m Goin Up Over The Curb Drivin On The Median
(แอม โกอิน อัพ โอเฝอะ เดอะ เคิบ ดรายวิน ออน เดอะ มีเดียน)
Finally Made It Home But I Don’t Got The Key To Get In
(ไฟแน็ลลิ เมด อิท โฮม บัท ไอ ด้อนท์ ก็อท เดอะ คี ทู เก็ท อิน)

Chorus
(โครัซ)

Outro Eminem
(เอ๊าโต เอมมีนเอม)

Hey F*ck That
(เฮ เอฟ *ck แดท)
Outsidaz
(Outsidaz)
Pace One
(เพซ วัน)
Young Zee
(ยัง Zee)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Just Don’t Give A F*ck คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น