เนื้อเพลง Nemo คำอ่านไทย Nightwish

This is me for forever
( ดีซ ซิส มี ฟอ เฟาะเรฝเออะ)
one of the lost ones
(วัน อ็อฝ เดอะ ล็อซท วัน)
the one without a name
(ดิ วัน วิเฑาท ดา เนม)
without a name
(วิเฑาท ดา เนม)
withou an honest heart
(withou แอน ออนเอ็ซท ฮาท)
as compass
(แอ็ส คัมพัซ)

This is me for forever
(ดีซ ซิส มี ฟอ เฟาะเรฝเออะ)
one without a name
(วัน วิเฑาท ดา เนม)
these lines the last endeavor
(ฑิส ไลน เดอะ ลาซท เอ็นเดฝเออะ)
to find the missing lifeline
(ทู ไฟนด เดอะ มีซซิง ไลฟ์ไลน์)

oh how i wish
(โอ เฮา ไอ วิฌ)
for soothing rain
(ฟอ ซูทอิง เรน)
all i wish is to dream again
(ออล ไอ วิฌ อีส ทู ดรีม อะเกน)
my loving heart
(มาย ลัฝอิง ฮาท)
lost in the dark
(ล็อซท อิน เดอะ ดาค)
for hope i’d give my everything
(ฟอ โฮพ อาย กิฝ มาย เอ๊วี่ติง)

my flower, withered between
(มาย ฟเลาเออะ , วีฑเออะ บีทวิน)
the pages 2 and 3
(เดอะ เพจ ทู แอ็นด ที)
the once and forever bloom
(ดิ วันซ แอ็นด เฟาะเรฝเออะ บลูม)
gone with my sins
(กอน วิฑ มาย ซิน)

walk the dark path
(วอค เดอะ ดาค พาธ)
sleep with angels
(ซลีพ วิฑ เอนเจล)
call the past for help
(คอล เดอะ พาซท ฟอ เฮ็ลพ)
touch me with your love
(ทั๊ช มี วิฑ ยุร ลัฝ)
and reveal to me my true name
(แอ็นด ริฝิล ทู มี มาย ทรู เนม)

oh how i wish
(โอ เฮา ไอ วิฌ)
for soothing rain
(ฟอ ซูทอิง เรน)
all i wish is to dream again
(ออล ไอ วิฌ อีส ทู ดรีม อะเกน)
my loving heart
(มาย ลัฝอิง ฮาท)
lost in the dark
(ล็อซท อิน เดอะ ดาค)
for hope i’d give my everything
(ฟอ โฮพ อาย กิฝ มาย เอ๊วี่ติง)
oh how i wish
(โอ เฮา ไอ วิฌ)
for soothing rain
(ฟอ ซูทอิง เรน)
all i wish is to dream again
(ออล ไอ วิฌ อีส ทู ดรีม อะเกน)
oh how i wish to dream again
(โอ เฮา ไอ วิฌ ทู ดรีม อะเกน)
once and for all
(วันซ แอ็นด ฟอ ออล)
and all for once
(แอ็นด ออล ฟอ วันซ)
nemo my name forevermore
(เนโม มาย เนม เฟาะเรเฝอะโม)

nemo sailing home
(เนโม เซลลิง โฮม)
nemo letting go
(เนโม เลทดิง โก)

oh, how i wish…
(โอ , เฮา ไอ วิฌ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Nemo คำอ่านไทย Nightwish

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น