เนื้อเพลง This Ain’t A Love Song คำอ่านไทย Bon Jovi

I Should Have Seen It Coming When The Roses Died
( ไอ เชิด แฮ็ฝ ซีน หนิด คัมอิง ฮเว็น เดอะ โรส ได)
Should Have Seen The End Of Summer In Your Eyes
(เชิด แฮ็ฝ ซีน ดิ เอ็นด อ็อฝ ซัมเมอะ อิน ยุร ไอ)
I Should Have Listened When You Said Good Night
(ไอ เชิด แฮ็ฝ ลิ๊สซึ่น ฮเว็น ยู เซ็ด เกิด ไนท)
You Really Meant Good Bye
(ยู ริแอ็ลลิ เม็นท เกิด ไบ)

Baby Ain’t It Funny How You Never Ever Learn To Fall
(เบบิ เอน ดิธ ฟันนิ เฮา ยู เนฝเวอะ เอฝเออะ เลิน ทู ฟอล)
You’re Really On Your Knees When You Think You’re Standing Tall
(ยัวร์ ริแอ็ลลิ ออน ยุร นี ฮเว็น ยู ธิงค ยัวร์ ซแทนดิง ทอล)
But Only Fools Are Know It Alls And I’ve Played That Fool For You
(บัท โอ๊นลี่ ฟูล แซร์ โน อิท ออล แซน แอฝ พเล แดท ฟูล ฟอ ยู)

I Cried And Cried Every Night
(ไอ คไร แอ็นด คไร เอฝริ ไนท)
There Were Nights That I Died For You Baby
(แดร์ เวอ ไนท แดท ไอ ได ฟอ ยู เบบิ)
I Tried And I Tried To Deny It That Your Love Drove Me Crazy Baby
(ไอ ทไร แอ็นด ดาย ทไร ทู ดิไน อิท แดท ยุร ลัฝ ดโรฝ มี คเรสิ เบบิ)

If The Love That I Got For You Is Gone
(อิฟ เดอะ ลัฝ แดท ไอ ก็อท ฟอ ยู อีส กอน)
If The River I’ve Cried Ain’t That Long
(อิฟ เดอะ รีฝเออะ แอฝ คไร เอน แดท ล็อง)
Then I’m Wrong Yeah I’m Wrong
(เด็น แอม ร็อง เย่ แอม ร็อง)
This Ain’t A Love Song
(ดีซ เอน ดา ลัฝ ซ็อง)

Baby I Thought You And Me Would
(เบบิ ไอ ธอท ยู แอ็นด มี เวิด)
Stand The Test Of Time
(ซแท็นด เดอะ เท็ซท อ็อฝ ไทม)
Like We Got Away With The Perfect Crime
(ไลค วี ก็อท อะเว วิฑ เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท คไรม)
But We Were Just A Legend In My Mind
(บัท วี เวอ จัซท ดา เลจเอ็นด อิน มาย ไมนด)
I Guess That I Was Blind
(ไอ เก็ซ แดท ไอ วอส บไลนด)

Remember Those Nights Dancing At The Masquerade
(ริเมมเบอะ โฑส ไนท แด็นซิง แอ็ท เดอะ มาซเคอะเรด)
The Clowns Wore Smiles That Wouldn’t Fade
(เดอะ คเลาน โว ซไมล แดท วูดดึ่น เฝด)
You And I Were The Renegades Some Things Never Change
(ยู แอ็นด ดาย เวอ เดอะ เรนอิเกด ซัม ธิง เนฝเวอะ เชนจ)

It Made Me So Mad ’cause I Wanted It Bad For Us Baby
(อิท เมด มี โซ แม็ด คอส ไอ ว็อนท ดิท แบ็ด ฟอ อัซ เบบิ)
And Now It’s So Sad That Whatever We Had
(แอ็นด เนา อิทซ โซ แซ็ด แดท ฮว็อทเอฝเออะ วี แฮ็ด)
Ain’t Worth Saving Oh Oh Oh
(เอน เวิธ เซฝอิง โอ โอ โอ)
If The Love That I’ve Got For You Is Gone
(อิฟ เดอะ ลัฝ แดท แอฝ ก็อท ฟอ ยู อีส กอน)
If The River I’ve Cried Ain’t That Long
(อิฟ เดอะ รีฝเออะ แอฝ คไร เอน แดท ล็อง)
Then I’m Wrong Yes I’m Wrong
(เด็น แอม ร็อง เย็ซ แอม ร็อง)
This Ain’t A Love Song
(ดีซ เอน ดา ลัฝ ซ็อง)

If The Pain That I’m Feeling So Strong
(อิฟ เดอะ เพน แดท แอม ฟีลอิง โซ ซทร็อง)
Is The Reason That I’m Holding On
(อีส เดอะ รี๊ซั่น แดท แอม โฮลดิง ออน)
Then I’m Wrong Yeah I’m Wrong
(เด็น แอม ร็อง เย่ แอม ร็อง)
This Ain’t A Love Song
(ดีซ เอน ดา ลัฝ ซ็อง)

I Cried And I Cried Every Night
(ไอ คไร แอ็นด ดาย คไร เอฝริ ไนท)
There Were Nights That I Died For You Baby
(แดร์ เวอ ไนท แดท ไอ ได ฟอ ยู เบบิ)
I Tried And I Tried To Deny It That
(ไอ ทไร แอ็นด ดาย ทไร ทู ดิไน อิท แดท)
Your Love Drove Me Crazy
(ยุร ลัฝ ดโรฝ มี คเรสิ)

If The Love That I Got For You Is Gone
(อิฟ เดอะ ลัฝ แดท ไอ ก็อท ฟอ ยู อีส กอน)
If The River I Cried Ain’t That Long
(อิฟ เดอะ รีฝเออะ ไอ คไร เอน แดท ล็อง)
Then I’m Wrong Yeah I’m Wrong
(เด็น แอม ร็อง เย่ แอม ร็อง)
This Ain’t A Love Song
(ดีซ เอน ดา ลัฝ ซ็อง)

Then I’m Wrong Yeah I’m Wrong
(เด็น แอม ร็อง เย่ แอม ร็อง)
This Ain’t A Love Song
(ดีซ เอน ดา ลัฝ ซ็อง)
Oh Oh Oh No No
(โอ โอ โอ โน โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง This Ain’t A Love Song คำอ่านไทย Bon Jovi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น