เนื้อเพลง I’d Rather คำอ่านไทย Luther Vandross

I thought sometime alone
( ไอ ธอท ซัมไทม์ อะโลน)
was what we really needed
(วอส ว็อท วี ริแอ็ลลิ นีด)
you said this time would hurt more than it helps
(ยู เซ็ด ดีซ ไทม เวิด เฮิท โม แฑ็น หนิด เฮ็ลพ)
but I couldn’t see that
(บัท ไอ คูดซึ่น ซี แดท)
I thought it was the end
(ไอ ธอท ดิธ วอส ดิ เอ็นด)
of a beautiful story
(อ็อฝ อะ บยูทิฟุล ซโทริ)
and so I left the one I loved at home to be alone[alone]
(แอ็นด โซ ไอ เล็ฟท ดิ วัน ไอ ลัฝ แอ็ท โฮม ทู บี อะโลน [ อะโลน ])
and I tried to find
(แอ็นด ดาย ทไร ทู ไฟนด)
out if this one thing is true
(เอ้า อิฟ ดีซ วัน ธิง อีส ทรู)
that I’m nothing without you
(แดท แอม นัธอิง วิเฑาท ยู)
I know better now
(ไอ โน เบทเทอะ เนา)
and I’ve had a change of heart
(แอ็นด แอฝ แฮ็ด อะ เชนจ อ็อฝ ฮาท)

I’d rather have bad times with you, than good times with someone else
(อาย ราฑเออะ แฮ็ฝ แบ็ด ไทม วิฑ ยู , แฑ็น เกิด ไทม วิฑ ซัมวัน เอ็ลซ)
I’d rather be beside you in a storm, than safe and warm by myself
(อาย ราฑเออะ บี บิไซด ยู อิน อะ ซทอม , แฑ็น เซฟ แอ็นด วอม ไบ ไมเซลฟ)
I’d rather have hard times together, than to have it easy apart
(อาย ราฑเออะ แฮ็ฝ ฮาด ไทม ทุเกฑเออะ , แฑ็น ทู แฮ็ฝ อิท อีสอิ อะพาท)
I’d rather have the one who holds my heart
(อาย ราฑเออะ แฮ็ฝ ดิ วัน ฮู โฮลด มาย ฮาท)
whoo-oo-oo-oo yeah
(ฮู โอโอ โอโอ โอโอ เย่)

And then I met someone
(แอ็นด เด็น นาย เม็ท ซัมวัน)
and thought she could replace you
(แอ็นด ธอท ชี เคิด ริพเลซ ยู)
we got a long just fine
(วี ก็อท ดา ล็อง จัซท ไฟน)
we wasted time because she was not you
(วี ว็อซท ไทม บิคอส ชี วอส น็อท ยู)
we had a lot of fun
(วี แฮ็ด อะ ล็อท อ็อฝ ฟัน)
though we knew we were faking
(โธ วี นยู วี เวอ เฟคกิ้ง)
love was not impressed with our connection they were all lies, all lies
(ลัฝ วอส น็อท อิมพเรซ วิฑ เอ๊า ค็อนเนคฌัน เด เวอ ออล ไล , ออล ไล)
so I’m here cause I found this one thing is true
(โซ แอม เฮียร คอส ไอ เฟานด ดีซ วัน ธิง อีส ทรู)
that I’m nothing without you
(แดท แอม นัธอิง วิเฑาท ยู)
I know better now
(ไอ โน เบทเทอะ เนา)
and I’ve had a change of heart
(แอ็นด แอฝ แฮ็ด อะ เชนจ อ็อฝ ฮาท)

I’d rather have bad times with you, than good times with someone else
(อาย ราฑเออะ แฮ็ฝ แบ็ด ไทม วิฑ ยู , แฑ็น เกิด ไทม วิฑ ซัมวัน เอ็ลซ)

I’d rather be beside you in a storm, than safe and warm by myself
(อาย ราฑเออะ บี บิไซด ยู อิน อะ ซทอม , แฑ็น เซฟ แอ็นด วอม ไบ ไมเซลฟ)
I’d rather have hard times together, than to have it easy apart
(อาย ราฑเออะ แฮ็ฝ ฮาด ไทม ทุเกฑเออะ , แฑ็น ทู แฮ็ฝ อิท อีสอิ อะพาท)
I’d rather have the one who holds my heart
(อาย ราฑเออะ แฮ็ฝ ดิ วัน ฮู โฮลด มาย ฮาท)
who holds my heart
(ฮู โฮลด มาย ฮาท)

I can’t blame you if you turn away from me, like I’ve done you,
(ไอ แค็นท บเลม ยู อิฟ ยู เทิน อะเว ฟร็อม มี , ไลค แอฝ ดัน ยู ,)
I can only prove the things I say with time,
(ไอ แค็น โอ๊นลี่ พรูฝ เดอะ ธิง ซาย เซ วิฑ ไทม ,)
please be mine,
(พลีส บี ไมน ,)

I’d rather have bad times with[please be mine] you,
(อาย ราฑเออะ แฮ็ฝ แบ็ด ไทม วิฑ [ พลีส บี ไมน ] ยู ,)
than good times with someone else[I know]
(แฑ็น เกิด ไทม วิฑ ซัมวัน เอ็ลซ [ ไอ โน ])
I’d rather be beside you in a storm[anytime],
(อาย ราฑเออะ บี บิไซด ยู อิน อะ ซทอม [ เอนี่ไทม์ ] ,)
than safe and warm by myself[so sure baby]
(แฑ็น เซฟ แอ็นด วอม ไบ ไมเซลฟ [ โซ ฌุร เบบิ ])
I’d rather have hard times to gether,
(อาย ราฑเออะ แฮ็ฝ ฮาด ไทม ทู gether ,)
than to have it easy apart
(แฑ็น ทู แฮ็ฝ อิท อีสอิ อะพาท)
I’d rather have the one who holds my heart[my heart]
(อาย ราฑเออะ แฮ็ฝ ดิ วัน ฮู โฮลด มาย ฮาท [ มาย ฮาท ])

I’d rather have bad times with you[surely],
(อาย ราฑเออะ แฮ็ฝ แบ็ด ไทม วิฑ ยู [ ฌูรลิ ] ,)
than good times with someone else[surely]
(แฑ็น เกิด ไทม วิฑ ซัมวัน เอ็ลซ [ ฌูรลิ ])
I’d rather be beside you in a storm[oh yeah],
(อาย ราฑเออะ บี บิไซด ยู อิน อะ ซทอม [ โอ เย่ ] ,)
than safe and warm by myself[all by myself]
(แฑ็น เซฟ แอ็นด วอม ไบ ไมเซลฟ [ ออล ไบ ไมเซลฟ ])
I’d rather have hard times together,
(อาย ราฑเออะ แฮ็ฝ ฮาด ไทม ทุเกฑเออะ ,)
than to have it easy apart[you know it]
(แฑ็น ทู แฮ็ฝ อิท อีสอิ อะพาท [ ยู โน อิท ])
I’d rather have the one who holds my heart
(อาย ราฑเออะ แฮ็ฝ ดิ วัน ฮู โฮลด มาย ฮาท)

I’d rather have the one who holds my heart
(อาย ราฑเออะ แฮ็ฝ ดิ วัน ฮู โฮลด มาย ฮาท)
I’d rather have the one who holds my heart
(อาย ราฑเออะ แฮ็ฝ ดิ วัน ฮู โฮลด มาย ฮาท)
whoooo…..who holds my heart
(ฮู ฮู โฮลด มาย ฮาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’d Rather คำอ่านไทย Luther Vandross

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น