เนื้อเพลง United States of Whatever คำอ่านไทย Liam Lynch

I went down to the beach and saw Kiki
( ไอ เว็นท เดาน ทู เดอะ บีช แอ็นด ซอ คีคี)
she was like all ” ehhhh ”
(ชี วอส ไลค ออล ” ehhhh “)
and i was like ” whatever ”
(แอ็นด ดาย วอส ไลค ” ฮว็อทเอฝเออะ “)

Then this chick walks up to me
(เด็น ดีซ ชิค วอค อัพ ทู มี)
and she’s all like
(แอ็นด ชี ซอร์ ไลค)
” hey aren’t you that dude ”
(” เฮ อเร้น ยู แดท ดยูด “)
and im like, ” yeah, whatever ”
(แอ็นด แอม ไลค , ” เย่ , ฮว็อทเอฝเออะ “)

So later, im at the pool hall & this girl comes
(โซ เลทเออะ , แอม แอ็ท เดอะ พูล ฮอล & ดีซ เกิล คัม)
up and shes like ” aww ”
(อัพ แอ็นด ชี ไลค ” อาวว “)
and im like ” yeah whatever ”
(แอ็นด แอม ไลค ” เย่ ฮว็อทเอฝเออะ “)

Cuz this is my United States of Whatever!
(คัซ ดีซ ซิส มาย ยูนิท ซเทท อ็อฝ ฮว็อทเอฝเออะ !)
And this is my United States of Whatever!
(แอ็นด ดีซ ซิส มาย ยูนิท ซเทท อ็อฝ ฮว็อทเอฝเออะ !)
And this is my United States of Whatever!
(แอ็นด ดีซ ซิส มาย ยูนิท ซเทท อ็อฝ ฮว็อทเอฝเออะ !)

And then its 3 am and im on the corner
(แอ็นด เด็น อิทซ ที แอ็ม แอ็นด แอม ออน เดอะ คอเนอะ)
wearin my leather
(เวียริน มาย เลฑเออะ)
this dude comes up and he’s like , ” hey punk’
(ดีซ ดยูด คัม อัพ แอ็นด อีส ไลค , ” เฮ พรัค)

Then im throwin dice in the alley
(เด็น แอม โตวอิน ไดซ อิน ดิ แอลลิ)
officer Leroy comes up and is like
(อ็อฟฟิสเซอะ Leroy คัม อัพ แอ็นด อีส ไลค)
” hey i thought i told u … ”
(” เฮ ไอ ธอท ไอ โทลด ยู “)
and im like ” yeah whatever! ”
(แอ็นด แอม ไลค ” เย่ ฮว็อทเอฝเออะ ! “)

And then up comes Zafo
(แอ็นด เด็น อัพ คัม Zafo)
I’m like ” yo, Zafo whats up ? ”
(แอม ไลค ” โย , Zafo ว็อท อัพ “)
hes like ” nothin ”
(อีส ไลค ” นอทติน “)
i’m like thats cool
(แอม ไลค แด๊ท คูล)

cuz this is my United States of Whatever
(คัซ ดีซ ซิส มาย ยูนิท ซเทท อ็อฝ ฮว็อทเอฝเออะ)
and this is my United States of Whatever
(แอ็นด ดีซ ซิส มาย ยูนิท ซเทท อ็อฝ ฮว็อทเอฝเออะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง United States of Whatever คำอ่านไทย Liam Lynch

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น