เนื้อเพลง B.I.T.C.H. คำอ่านไทย Jamelia

Beautiful. Intelligent. Talented. Cool. Honey.
( บยูทิฟุล อินเทลลิเจ็นท แทลเอ็นท คูล ฮันอิ)
I’m a B.I.T.C.H!
(แอม มา บี ไอ ที ซี เฮส !)

[Chorus x2:]
([ โครัซ x2 : ])
I’ll be that b*tch tonight [I’ll show you b*tch – b*tch!]
(แอล บี แดท บี *tch ทุไนท [ แอล โฌ ยู บี *tch บี *tch ! ])
Beautiful. Intelligent. Talented. Cool. Honey.
(บยูทิฟุล อินเทลลิเจ็นท แทลเอ็นท คูล ฮันอิ)
Sure you’re right. I’m a B.I.T.C.H!!
(ฌุร ยัวร์ ไรท แอม มา บี ไอ ที ซี เฮส ! !)

[Verse 1:]
([ เฝิซ วัน : ])
I got ’em
(ไอ ก็อท เอ็ม)
Lined up in the club, jus to get a glimpse of me
(ไลน อัพ อิน เดอะ คลับ , ยูส ทู เก็ท ดา กลิมซ อ็อฝ มี)
I got ’em
(ไอ ก็อท เอ็ม)
Dressing like me, then tryin’ a compete
(ดเรซซิง ไลค มี , เด็น ทายอิน อะ ค็อมพีท)
I got ’em
(ไอ ก็อท เอ็ม)
Staring at me till their bottom jaws drop
(ซแทริง แอ็ท มี ทิล แด บอตตัม จอ ดร็อพ)
I got ’em
(ไอ ก็อท เอ็ม)
Turning heads swiftly like peacocks
(เทินนิง เฮ็ด ซวีฟทลิ ไลค พีค็อค)
I got ’em
(ไอ ก็อท เอ็ม)
All wishing they could come a little closer
(ออล วิชชิ้ง เด เคิด คัม อะ ลิ๊ทเทิ่ล โคลเซอร์)
I got ’em
(ไอ ก็อท เอ็ม)
Wanting to chill wid da B.I.T.C.H from da poster
(วอนทิง ทู ชิล หวีด ดา บี ไอ ที ซี เฮส ฟร็อม ดา โพซเทอะ)
I got ’em
(ไอ ก็อท เอ็ม)
Hating my eyes, my thighs, my ride, my style
(เฮดติง มาย ไอ , มาย ไธ , มาย ไรด , มาย ซไทล)
I got ’em
(ไอ ก็อท เอ็ม)
Tearing out their hair and going on wild
(แทริง เอ้า แด แฮ แอ็นด โกอิ้ง ออน ไวลด)

[Chorus x2:]
([ โครัซ x2 : ])
I’ll be that b*tch tonight [I’ll show you b*tch – b*tch!]
(แอล บี แดท บี *tch ทุไนท [ แอล โฌ ยู บี *tch บี *tch ! ])
Beautiful. Intelligent. Talented. Cool. Honey.
(บยูทิฟุล อินเทลลิเจ็นท แทลเอ็นท คูล ฮันอิ)
Sure you’re right. I’m a B.I.T.C.H!!
(ฌุร ยัวร์ ไรท แอม มา บี ไอ ที ซี เฮส ! !)

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
I got ’em
(ไอ ก็อท เอ็ม)
Jealous cos their man’s eyes don’t leave me
(เจลอัซ คอซ แด แม็น ไอ ด้อนท์ ลีฝ มี)
I got ’em
(ไอ ก็อท เอ็ม)
Hating cos I’m looking good and smelling sweet
(เฮดติง คอซ แอม ลุคอิง เกิด แอ็นด สเมลลิง สวี้ท)
I got ’em
(ไอ ก็อท เอ็ม)
Still watching tryin’ a learn to be a lady
(ซทิล วัทชิง ทายอิน อะ เลิน ทู บี อะ เลดิ)
I got ’em
(ไอ ก็อท เอ็ม)
Tired and weak from tryin’ a keep up with me
(ไทร แอ็นด วีค ฟร็อม ทายอิน อะ คีพ อัพ วิฑ มี)
I got ’em
(ไอ ก็อท เอ็ม)
Hating cos I don’t sugar coat a thing
(เฮดติง คอซ ซาย ด้อนท์ ฌูกเออะ โคท ดา ธิง)
I got ’em
(ไอ ก็อท เอ็ม)
Wanting to kill me every time they see my bling swing
(วอนทิง ทู คิล มี เอฝริ ไทม เด ซี มาย บลิง ซวิง)
I got ’em
(ไอ ก็อท เอ็ม)
Hating my eyes, my thighs, my ride, my style
(เฮดติง มาย ไอ , มาย ไธ , มาย ไรด , มาย ซไทล)
I got ’em
(ไอ ก็อท เอ็ม)
Tearing out their hair and going on wild
(แทริง เอ้า แด แฮ แอ็นด โกอิ้ง ออน ไวลด)

[Chorus till end]
([ โครัซ ทิล เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง B.I.T.C.H. คำอ่านไทย Jamelia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น