เนื้อเพลง Halo คำอ่านไทย Foo Fighters

Good and bad
( เกิด แอ็นด แบ็ด)
I swear I’ve had them both, they’re overrated
(ไอ ซแว แอฝ แฮ็ด เฑ็ม โบธ , เดรว โอเฝอะเรท)
But is it fun
(บัท อีส ซิท ฟัน)
When you get hold of one
(ฮเว็น ยู เก็ท โฮลด อ็อฝ วัน)
Some gone bad
(ซัม กอน แบ็ด)
And some gone back
(แอ็นด ซัม กอน แบ็ค)
Good ones all get taken
(เกิด วัน ซอร์ เก็ท เทคเอ็น)
I’m callin a bluff,
(แอม คอลลิน อะ บลัฟ ,)
You ain’t strong enough
(ยู เอน ซทร็อง อินัฟ)

Wait and pray you’ll pick on me the day I raise my hand
(เวท แอ็นด พเร โยว พิค ออน มี เดอะ เด ไอ เรส มาย แฮ็นด)
Guess that I’ve been nice but I’ll be damned
(เก็ซ แดท แอฝ บีน ไน๊ซ์ บัท แอล บี แด็ม)

Halo
(เฮโล)
God only knows
(ก็อด โอ๊นลี่ โน)
Right behind me everywhere I go
(ไรท บิไฮนด มี เอวี่แวร์ ไอ โก)

Halo
(เฮโล)
God only knows
(ก็อด โอ๊นลี่ โน)
Right behind me everywhere I go
(ไรท บิไฮนด มี เอวี่แวร์ ไอ โก)

Say your prayers when you get scared
(เซ ยุร พเรเออะ ฮเว็น ยู เก็ท ซคา)
Pray you’re gonna make it
(พเร ยัวร์ กอนนะ เมค อิท)
And then when you’re done
(แอ็นด เด็น ฮเว็น ยัวร์ ดัน)
You keep f*cking up
(ยู คีพ เอฟ *คิง อัพ)

One day soon I’ll disappear
(วัน เด ซูน แอล ดิแซ็พเพีย)
And if you’ll come I’ll take you somewhere to go
(แอ็นด อิฟ โยว คัม แอล เทค ยู ซัมแวร์ ทู โก)
To keep from growing old
(ทู คีพ ฟร็อม กโรอิง โอลด)

Wait and pray you’ll pick on me the day I raise my hand
(เวท แอ็นด พเร โยว พิค ออน มี เดอะ เด ไอ เรส มาย แฮ็นด)
Guess that I’ve been nice but I’ll be damned
(เก็ซ แดท แอฝ บีน ไน๊ซ์ บัท แอล บี แด็ม)

Halo
(เฮโล)
God only knows
(ก็อด โอ๊นลี่ โน)
Right behind me everywhere I go
(ไรท บิไฮนด มี เอวี่แวร์ ไอ โก)

Halo
(เฮโล)
God only knows
(ก็อด โอ๊นลี่ โน)
Right behind me everywhere I go
(ไรท บิไฮนด มี เอวี่แวร์ ไอ โก)

Oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ)

Disappear, the light is fading
(ดิแซ็พเพีย , เดอะ ไลท อีส เฟดิง)
Disappear, outside their rage
(ดิแซ็พเพีย , เอาทไซด แด เรจ)
Disappear, I’m tired of waiting
(ดิแซ็พเพีย , แอม ไทร อ็อฝ เวททิง)
Disappear before we get away…
(ดิแซ็พเพีย บิโฟ วี เก็ท อะเว)

Halo
(เฮโล)
God only knows
(ก็อด โอ๊นลี่ โน)
Right behind me everywhere I go
(ไรท บิไฮนด มี เอวี่แวร์ ไอ โก)

Halo
(เฮโล)
God only knows
(ก็อด โอ๊นลี่ โน)
Right behind me everywhere I go
(ไรท บิไฮนด มี เอวี่แวร์ ไอ โก)

Oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Halo คำอ่านไทย Foo Fighters

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น