เนื้อเพลง The Blister Exists คำอ่านไทย Slipknot

ONE, TWO, THREE!!!
( วัน , ทู , ธรี ! ! !)
YEAH!!!
(เย่ ! ! !)
DROP IT!!!
(ดร็อพ อิท ! ! !)
Those are the ones that put death to my life
(โฑส อาร์ ดิ วัน แดท พัท เด็ธ ทู มาย ไลฟ)
I’m soothing, archaic, we’ll I’m just smart
(แอม ซูทอิง , อาเคอิค , เว็ล แอม จัซท ซมาท)

The guilty make war, here’s a war you control
(เดอะ กีลทิ เมค วอ , เฮียร ซา วอ ยู ค็อนทโรล)
But can you stand it if it takes your soul?!
(บัท แค็น ยู ซแท็นด ดิท อิฟ อิท เทค ยุร โซล !)

Bury the present, and squeeze out the past
(เบริ เดอะ เพร๊สเซ่นท , แอ็นด ซควีส เอ้า เดอะ พาซท)
The ones who dare to never last
(ดิ วัน ฮู แด ทู เนฝเวอะ ลาซท)

Chemical burns and the end of a lesson
(เคมอิแค็ล เบิน แซน ดิ เอ็นด อ็อฝ อะ เล๊ซซั่น)
I’m teaching you the hard way so don’t detest it!
(แอม ทีชอิงส ยู เดอะ ฮาด เว โซ ด้อนท์ ดิเทซท ดิธ !)

Can you feel this? [can you feel this]
(แค็น ยู ฟีล ดีซ [ แค็น ยู ฟีล ดีซ ])
I’m dying to feel this [dying to feel this]
(แอม ไดอิง ทู ฟีล ดีซ [ ไดอิง ทู ฟีล ดีซ ])
Can you feel this? [can you feel this]
(แค็น ยู ฟีล ดีซ [ แค็น ยู ฟีล ดีซ ])
[Screams]
([ ซครีม ])

Following the people that are scared of my shame
(ฟอลโละอิง เดอะ พี๊เพิ่ล แดท อาร์ ซคา อ็อฝ มาย เฌม)
Trying to commense on what is my name
(ทไรอิง ทู commense ออน ว็อท อีส มาย เนม)

Flying on time did you lose the momentum?
(ฟไลอิง ออน ไทม ดิด ยู ลูส เดอะ โมะเมนทัม)
Hearing the rustles is a meter that I can’t fill
(เฮียริง เดอะ rustles ซิส ซา มีเทอะ แดท ไอ แค็นท ฟิล)

Automatic and out of my race
(ออโทะแมทอิค แอ็นด เอ้า อ็อฝ มาย เรซ)
Because those are the ways to find the key
(บิคอส โฑส อาร์ เดอะ เว ทู ไฟนด เดอะ คี)

Out of my life and the bodies are right here
(เอ้า อ็อฝ มาย ไลฟ แอ็นด เดอะ บอดีสฺแซร์ ไรท เฮียร)
I’m just another blank face pushing my rage!
(แอม จัซท แอะนัธเออะ บแลงค เฟซ พุฌอิง มาย เรจ !)

Can you feel this? [can you feel this]
(แค็น ยู ฟีล ดีซ [ แค็น ยู ฟีล ดีซ ])
I’m dying to feel this [dying to feel this]
(แอม ไดอิง ทู ฟีล ดีซ [ ไดอิง ทู ฟีล ดีซ ])
Can you feel this? [can you feel this]
(แค็น ยู ฟีล ดีซ [ แค็น ยู ฟีล ดีซ ])
[Screams]
([ ซครีม ])

I am over
(ไอ แอ็ม โอเฝอะ)
What am I?
(ว็อท แอ็ม ไอ)
Another number that isn’t equal to
(แอะนัธเออะ นัมเบอะ แดท อีสซึ่น อีคแว็ค ทู)
Any of you
(เอนอิ อ็อฝ ยู)

I control but I come last
(ไอ ค็อนทโรล บัท ไอ คัม ลาซท)
Kick me apart then
(คิด มี อะพาท เด็น)
Pick up the pieces
(พิค อัพ เดอะ พีซ)

I BELIEVE IT!
(ไอ บิลีฝ อิท !)

I am the damaged one
(ไอ แอ็ม เดอะ แดมอิจ วัน)
All my life I’ve been tattered and torn
(ออล มาย ไลฟ แอฝ บีน แททเทอะ แอ็นด โทน)

I am the damaged one
(ไอ แอ็ม เดอะ แดมอิจ วัน)
All my life I’ve been tattered and torn
(ออล มาย ไลฟ แอฝ บีน แททเทอะ แอ็นด โทน)

I am the damaged one
(ไอ แอ็ม เดอะ แดมอิจ วัน)
All my life I’ve been tattered and torn
(ออล มาย ไลฟ แอฝ บีน แททเทอะ แอ็นด โทน)

I am the damaged one
(ไอ แอ็ม เดอะ แดมอิจ วัน)
ALL MY LIFE I’VE BEEN TATTERED AND TORN!
(ออล มาย ไลฟ แอฝ บีน แททเทอะ แอ็นด โทน !)

Can you feel this? [can you feel this]
(แค็น ยู ฟีล ดีซ [ แค็น ยู ฟีล ดีซ ])
I’m dying to feel this [dying to feel this]
(แอม ไดอิง ทู ฟีล ดีซ [ ไดอิง ทู ฟีล ดีซ ])
Can you feel this? [can you feel this]
(แค็น ยู ฟีล ดีซ [ แค็น ยู ฟีล ดีซ ])
I’M DYING TO FEEL THIS! [DYING TO FEEL THIS!]
(แอม ไดอิง ทู ฟีล ดีซ ! [ ไดอิง ทู ฟีล ดีซ ! ])
CAN YOU FEEL THIS? [CAN YOU FEEL THIS?]
(แค็น ยู ฟีล ดีซ [ แค็น ยู ฟีล ดีซ ])
I’M DYING TO FEEL THIS! [DYING TO FEEL THIS!]
(แอม ไดอิง ทู ฟีล ดีซ ! [ ไดอิง ทู ฟีล ดีซ ! ])
CAN YOU FEEL THIS? [NO!]
(แค็น ยู ฟีล ดีซ [ โน ! ])
NO!!!
(โน ! ! !)

I am over
(ไอ แอ็ม โอเฝอะ)
What am I?
(ว็อท แอ็ม ไอ)
Another number that isn’t equal to
(แอะนัธเออะ นัมเบอะ แดท อีสซึ่น อีคแว็ค ทู)
Any of you
(เอนอิ อ็อฝ ยู)

I control but I come last
(ไอ ค็อนทโรล บัท ไอ คัม ลาซท)
Kick me apart then
(คิด มี อะพาท เด็น)
Pick up the pieces
(พิค อัพ เดอะ พีซ)

I BELIEVE IT!
(ไอ บิลีฝ อิท !)

I am over
(ไอ แอ็ม โอเฝอะ)
What am I?
(ว็อท แอ็ม ไอ)
Another number that isn’t equal to
(แอะนัธเออะ นัมเบอะ แดท อีสซึ่น อีคแว็ค ทู)
Any of you
(เอนอิ อ็อฝ ยู)

I control but I come last
(ไอ ค็อนทโรล บัท ไอ คัม ลาซท)
Kick me apart then
(คิด มี อะพาท เด็น)
Pick up the pieces
(พิค อัพ เดอะ พีซ)

I BELIEVE IT!
(ไอ บิลีฝ อิท !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Blister Exists คำอ่านไทย Slipknot

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น