เนื้อเพลง G-Unit That’s What’s Up คำอ่านไทย 50 Cent

[ Intro – 50 Cent talking ]
( [ อินโทร 50 เซ็นท ทอคอิง ])
Oh, oh, Gggga Gggga G-UNIT [UNIT, haha], yeah, it’s 50 CENT [CENT]
(โอ , โอ , Gggga Gggga จี ยูนิท [ ยูนิท , ฮาฮา ] , เย่ , อิทซ 50 เซ็นท [ เซ็นท ])
and Lloyd Banks [BANKS], and Tony Yayo [YAYO], n*gga, n*gga [haha, haha]
(แอ็นด ลอยด แบ็งค [ แบ็งค ] , แอ็นด โทนี่ Yayo [ YAYO ] , เอ็น *gga , เอ็น *gga [ ฮาฮา , ฮาฮา ])
You gotta love it, New York City [haha]
(ยู กอททะ ลัฝ อิท , นยู ยอค ซีทอิ [ ฮาฮา ])

[ Chorus – 50 Cent singing ]
([ โครัซ 50 เซ็นท ซิงกิง ])
I been doin’ my own thang
(ไอ บีน โดย มาย โอน เตง)
You can tell by the stones on my neck, and my wrist, and my ears
(ยู แค็น เท็ล ไบ เดอะ ซโทน ออน มาย เน็ค , แอ็นด มาย ริซท , แอ็นด มาย เอีย)
I’m doin’ my thang [haha]
(แอม โดย มาย เตง [ ฮาฮา ])

I said I’ve been doin’ my own thang
(ไอ เซ็ด แอฝ บีน โดย มาย โอน เตง)
You can tell by my Benz, by my BM, and my Hummer, damn
(ยู แค็น เท็ล ไบ มาย เบนซฺ, ไบ มาย BM , แอ็นด มาย ฮัมเมอร์ , แด็ม)
I’m doin’ my thang
(แอม โดย มาย เตง)

[ 50 Cent ]
([ 50 เซ็นท ])
Uh, yeah, my chain is so heavy [heavy], I think it’s necessary [necessary]
(อา , เย่ , มาย เชน อีส โซ เฮฝอิ [ เฮฝอิ ] , ไอ ธิงค อิทซ เนซเอ็ซเซริ [ เนซเอ็ซเซริ ])
For me to talk about all of the stones in my resi [stones in my resi, YEAH]
(ฟอ มี ทู ทอค อะเบาท ดอร์ อ็อฝ เดอะ ซโทน ซิน มาย resi [ ซโทน ซิน มาย resi , เย่ ])
I used to push a Chevy [uh huh], about to cop a Bentley [what]
(ไอ ยูซ ทู พุฌ อะ เชฝวี่[ อา ฮู ] , อะเบาท ทู ค็อพ อะ เบนลี่ [ ว็อท ])
And stun on these n*ggaz ’till my tank on empty [tank on empty]
(แอ็นด ซทัน ออน ฑิส เอ็น *ggaz ทิล มาย แท็งค ออน เอมทิ [ แท็งค ออน เอมทิ ])
This gangsta sh*t is in me [in me], the money I got plenty [plenty]
(ดีซ แก๊งซดา ฌะ *ที อีส ซิน มี [ อิน มี ] , เดอะ มันอิ ไอ ก็อท พเลนทิ [ พเลนทิ ])
I still hustle, but I don’t cop jewels from any [any]
(ไอ ซทิล เฮสเซล , บัท ไอ ด้อนท์ ค็อพ จูเอ็ล ฟร็อม เอนอิ [ เอนอิ ])
I know a stripper named Jenny [Jenny]
(ไอ โน อะ stripper เนม เจนนิ [ เจนนิ ])
I marked a n*gga named Vinny [Vinny]
(ไอ ม๊าร์ค อะ เอ็น *gga เนม Vinny [ Vinny ])
I ain’t in on many [many], a CEO named Giddy [Giddy]
(ไอ เอน อิน ออน เมนอิ [ เมนอิ ] , อะ CEO เนม กีดดิ [ กีดดิ ])
50 is so witty, 50 is so high [high]
(50 อีส โซ วีททิ , 50 อีส โซ ไฮ [ ไฮ ])
50 got the f*ckin’ hood on lock [lock, what]
(50 ก็อท เดอะ เอฟ *ckin ฮุด ออน ล็อค [ ล็อค , ว็อท ])

[ Chorus – 50 Cent singing ]
([ โครัซ 50 เซ็นท ซิงกิง ])
I been doin’ my own thang
(ไอ บีน โดย มาย โอน เตง)
You can tell by the stones on my neck, and my wrist, and my ears
(ยู แค็น เท็ล ไบ เดอะ ซโทน ออน มาย เน็ค , แอ็นด มาย ริซท , แอ็นด มาย เอีย)
I’m doin’ my thang [haha]
(แอม โดย มาย เตง [ ฮาฮา ])

I said I’ve been doin’ my own thang
(ไอ เซ็ด แอฝ บีน โดย มาย โอน เตง)
You can tell by my Benz, by my BM, and my Hummer, damn
(ยู แค็น เท็ล ไบ มาย เบนซฺ, ไบ มาย BM , แอ็นด มาย ฮัมเมอร์ , แด็ม)
I’m doin’ my thang
(แอม โดย มาย เตง)

[ Lloyd Banks ]
([ ลอยด แบ็งค ])
When I’m knockin’ you down, no one can save ya, from the other side of the door
(ฮเว็น แอม นอคคินยู เดาน , โน วัน แค็น เซฝ ยา , ฟร็อม ดิ อัฑเออะ ไซด อ็อฝ เดอะ โด)
It sounds like you going through this [AH] before [AH]
(อิท เซานด ไลค ยู โกอิ้ง ธรู ดีซ [ อา ] บิโฟ [ อา ])
My passport is valid, so I’m goin’ through Asia
(มาย พาซโพท อีส แฝลอิด , โซ แอม โกอิน ธรู เอฉะ)
Flyin’ through Paris, stoppin’ in Britain, shoppin’ and sh*ttin’ [YEAH]
(ฟายอิน ธรู แพริซ , สตอปพิน อิน บรีทเอ็น , ชอพพิน แอ็นด ฌะ *ttin [ เย่ ])
If you ain’t jumpin’ off of the truck, you walkin’
(อิฟ ยู เอน จัมปิน ออฟฟ อ็อฝ เดอะ ทรัค , ยู วอคกิน)
We got frozen hearts, get on the bus like Rosa Parks [Rosa Parks]
(วี ก็อท โฟ๊เซน ฮาท , เก็ท ออน เดอะ บัซ ไลค Rosa พาค [ Rosa พาค ])
My name papi, so I’m higherin’ the price
(มาย เนม เพพี , โซ แอม higherin เดอะ พไรซ)
B*tch about to make enough money, to buy you a life [OH]
(บี *tch อะเบาท ทู เมค อินัฟ มันอิ , ทู ไบ ยู อะ ไลฟ [ โอ ])

[ Chorus – 50 Cent singing ]
([ โครัซ 50 เซ็นท ซิงกิง ])
I been doin’ my own thang
(ไอ บีน โดย มาย โอน เตง)
You can tell by the stones on my neck, and my wrist, and my ears
(ยู แค็น เท็ล ไบ เดอะ ซโทน ออน มาย เน็ค , แอ็นด มาย ริซท , แอ็นด มาย เอีย)
I’m doin’ my thang [haha]
(แอม โดย มาย เตง [ ฮาฮา ])

I said I’ve been doin’ my own thang
(ไอ เซ็ด แอฝ บีน โดย มาย โอน เตง)
You can tell by my Benz, by my BM, and my Hummer, damn
(ยู แค็น เท็ล ไบ มาย เบนซฺ, ไบ มาย BM , แอ็นด มาย ฮัมเมอร์ , แด็ม)
I’m doin’ my thang
(แอม โดย มาย เตง)

[ Tony Yayo ]
([ โทนี่ Yayo ])
Uh, yeah, uh, yeah, yo, yo, I got so many hoes, that my pimp game natural [uh huh]
(อา , เย่ , อา , เย่ , โย , โย , ไอ ก็อท โซ เมนอิ โฮ , แดท มาย พิมพ เกม แนชแร็ล [ อา ฮู ])
The only time I don’t f*ck, is in the AIDS capital [YEAH]
(ดิ โอ๊นลี่ ไทม ไอ ด้อนท์ เอฟ *ck , อีส ซิน ดิ เอด แคพอิแท็ล [ เย่ ])
Look at the watch, you have a hard time seein’ it
(ลุค แกท เดอะ ว็อช , ยู แฮ็ฝ อะ ฮาด ไทม ซีอินหนิด)
I got so many rocks, they have a hard time breathin’ [C’MON]
(ไอ ก็อท โซ เมนอิ ร็อค , เด แฮ็ฝ อะ ฮาด ไทม บีตดิน [ ซีมอน ])
See the cross on my neck?
(ซี เดอะ คร็อซ ออน มาย เน็ค)
Hoes want to know what’s the course on my neck [course on my neck]
(โฮ ว็อนท ทู โน ว็อท เดอะ โคซ ออน มาย เน็ค [ โคซ ออน มาย เน็ค ])
First she said no, now she almost said yes [almost said yes]
(เฟิซท ชี เซ็ด โน , เนา ชี ออลโมซท เซ็ด เย็ซ [ ออลโมซท เซ็ด เย็ซ ])
Now we in the telly, and we both b*tt nak, workin’ up a sweat [sweat, sweat]
(เนา วี อิน เดอะ เทลลิ , แอ็นด วี โบธ บี *tt nak , เวิคกิน อัพ อะ ซเว็ท [ ซเว็ท , ซเว็ท ])

[ Chorus – 50 Cent singing ]
([ โครัซ 50 เซ็นท ซิงกิง ])
I been doin’ my own thang
(ไอ บีน โดย มาย โอน เตง)
You can tell by the stones on my neck, and my wrist, and my ears
(ยู แค็น เท็ล ไบ เดอะ ซโทน ออน มาย เน็ค , แอ็นด มาย ริซท , แอ็นด มาย เอีย)
I’m doin’ my thang [haha]
(แอม โดย มาย เตง [ ฮาฮา ])

I said I’ve been doin’ my own thang
(ไอ เซ็ด แอฝ บีน โดย มาย โอน เตง)
You can tell by my Benz, by my BM, and my Hummer, damn
(ยู แค็น เท็ล ไบ มาย เบนซฺ, ไบ มาย BM , แอ็นด มาย ฮัมเมอร์ , แด็ม)
I’m doin’ my thang
(แอม โดย มาย เตง)

[ Outro – 50 Cent talking ]
([ เอ๊าโต 50 เซ็นท ทอคอิง ])
Yeah n*gga [yeah n*gga]
(เย่ เอ็น *gga [ เย่ เอ็น *gga ])
You know it’s me when I’m cruisin’ through your motherf*ckin’ hood
(ยู โน อิทซ มี ฮเว็น แอม ครูซิน ธรู ยุร motherf*ckin ฮุด)
And sh*t n*gga, Don’t try to act like you don’t know it me
(แอ็นด ฌะ *ที เอ็น *gga , ด้อนท์ ทไร ทู แอ็คท ไลค ยู ด้อนท์ โน อิท มี)
And sh*t, You know what I’m sayin’?
(แอ็นด ฌะ *ที , ยู โน ว็อท แอม เซย์อิน)
I didn’t put no tints on the motherf*cker
(ไอ ดิ๊นอิน พัท โน ทินท ออน เดอะ motherf*cker)
So you could see me n*gga
(โซ ยู เคิด ซี มี เอ็น *gga)
If I’m gonna spend $125,000 on some wheels
(อิฟ แอม กอนนะ ซเพ็นด $125 , 000 ออน ซัม ฮวีล)
I want you to get a good look n*gga [haha uh]
(ไอ ว็อนท ยู ทู เก็ท ดา เกิด ลุค เอ็น *gga [ ฮาฮา อา ])
Yeah, look at me, look at the license plate
(เย่ , ลุค แกท มี , ลุค แกท เดอะ ไลเซ็นซ เพล๊ท)
The license plate say: ” Get one n*gga ” [haha]
(เดอะ ไลเซ็นซ เพล๊ท เซ : ” เก็ท วัน เอ็น *gga ” [ ฮาฮา ])
Can you get one n*gga?
(แค็น ยู เก็ท วัน เอ็น *gga)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง G-Unit That’s What’s Up คำอ่านไทย 50 Cent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น