เนื้อเพลง Honestly คำอ่านไทย Hot Chelle Rae

Honestly why are my clothes out on the street?
( ออนเอ็ซทลิ ฮไว อาร์ มาย คโลฑ เอ้า ออน เดอะ ซทรีท)
Honestly, I think you’ve lost your mind
(ออนเอ็ซทลิ , ไอ ธิงค ยู๊ฟ ล็อซท ยุร ไมนด)
I can’t believe I came home to find my car keyed
(ไอ แค็นท บิลีฝ ไอ เคม โฮม ทู ไฟนด มาย คา คี)
And honestly I’m way too tired to fight
(แอ็นด ออนเอ็ซทลิ แอม เว ทู ไทร ทู ไฟท)

Round and round drama every time
(เรานด แอ็นด เรานด ดรามะ เอฝริ ไทม)

I’ma go cause I got no
(แอมอา โก คอส ไอ ก็อท โน)
Problem with saying goodbye
(พรอบเล็ม วิฑ เซอิง กู๊ดบาย)
Is it wrong that I’m gonna be
(อีส ซิท ร็อง แดท แอม กอนนะ บี)
Having the time of my life
(แฮฝวิ่ง เดอะ ไทม อ็อฝ มาย ไลฟ)
Cause deep down I know
(คอส ดีพ เดาน นาย โน)
I should cry I should scream
(ไอ เชิด คไร ไอ เชิด ซครีม)
And get down on my knees
(แอ็นด เก็ท เดาน ออน มาย นี)
I should say that I need you here
(ไอ เชิด เซ แดท ไอ นีด ยู เฮียร)
But I’m gonna party tonight
(บัท แอม กอนนะ พาทิ ทุไนท)
Cause honestly I just don’t care
(คอส ออนเอ็ซทลิ ไอ จัซท ด้อนท์ แค)
Honestly I just don’t care
(ออนเอ็ซทลิ ไอ จัซท ด้อนท์ แค)

Honestly everybody’s stoked I’m finally free
(ออนเอ็ซทลิ เอวี่บอดี้ ซโทค แอม ไฟแน็ลลิ ฟรี)
And honestly my phone’s blowing up tonight
(แอ็นด ออนเอ็ซทลิ มาย โฟน โบลวิง อัพ ทุไนท)
I’ll go out get drunk again
(แอล โก เอ้า เก็ท ดรังค อะเกน)
Make out with all your dumb friends
(เมค เอ้า วิฑ ออล ยุร ดัม ฟเร็นด)
Tag your face just to rub it in
(แท็ก ยุร เฟซ จัซท ทู รับ อิท อิน)

I’ma go cause I got no
(แอมอา โก คอส ไอ ก็อท โน)
Problem with saying goodbye
(พรอบเล็ม วิฑ เซอิง กู๊ดบาย)
Is it wrong that I’m gonna be
(อีส ซิท ร็อง แดท แอม กอนนะ บี)
Having the time of my life
(แฮฝวิ่ง เดอะ ไทม อ็อฝ มาย ไลฟ)
Cause deep down I know
(คอส ดีพ เดาน นาย โน)
I should cry I should scream
(ไอ เชิด คไร ไอ เชิด ซครีม)
And get down on my knees
(แอ็นด เก็ท เดาน ออน มาย นี)
I should say that I need you here
(ไอ เชิด เซ แดท ไอ นีด ยู เฮียร)
But I’m gonna party tonight
(บัท แอม กอนนะ พาทิ ทุไนท)
Cause honestly I just don’t care
(คอส ออนเอ็ซทลิ ไอ จัซท ด้อนท์ แค)
Honestly I just don’t care
(ออนเอ็ซทลิ ไอ จัซท ด้อนท์ แค)

So don’t roll up when they’re playing my song
(โซ ด้อนท์ โรล อัพ ฮเว็น เดรว พเลนิ่ง มาย ซ็อง)
Don’t act right when you know you’re dead wrong
(ด้อนท์ แอ็คท ไรท ฮเว็น ยู โน ยัวร์ เด็ด ร็อง)
You’re out of line, out of line, good night
(ยัวร์ เอ้า อ็อฝ ไลน , เอ้า อ็อฝ ไลน , เกิด ไนท)

I’m undercover you can drop that bomb
(แอม อันเดอะคัฝเออะ ยู แค็น ดร็อพ แดท บ็อม)
It’s a little too late cause I’m already gone
(อิทซ ซา ลิ๊ทเทิ่ล ทู เลท คอส แอม ออลเรดอิ กอน)
I’m already gone
(แอม ออลเรดอิ กอน)

Honestly you did it to yourself
(ออนเอ็ซทลิ ยู ดิด ดิท ทู ยุรเซลฟ)
So don’t blame me
(โซ ด้อนท์ บเลม มี)

I’ma go cause I got no
(แอมอา โก คอส ไอ ก็อท โน)
Problem with saying goodbye
(พรอบเล็ม วิฑ เซอิง กู๊ดบาย)
Is it wrong that I’m gonna be
(อีส ซิท ร็อง แดท แอม กอนนะ บี)
Having the time of my life
(แฮฝวิ่ง เดอะ ไทม อ็อฝ มาย ไลฟ)
Cause deep down I know
(คอส ดีพ เดาน นาย โน)
I should cry I should scream
(ไอ เชิด คไร ไอ เชิด ซครีม)
And get down on my knees
(แอ็นด เก็ท เดาน ออน มาย นี)
I should say that I need you here
(ไอ เชิด เซ แดท ไอ นีด ยู เฮียร)
But I’m gonna party tonight
(บัท แอม กอนนะ พาทิ ทุไนท)

I’ma go cause I got no
(แอมอา โก คอส ไอ ก็อท โน)
Problem with saying goodbye
(พรอบเล็ม วิฑ เซอิง กู๊ดบาย)
Is it wrong that I’m gonna be
(อีส ซิท ร็อง แดท แอม กอนนะ บี)
Having the time of my life
(แฮฝวิ่ง เดอะ ไทม อ็อฝ มาย ไลฟ)
Cause deep down I know
(คอส ดีพ เดาน นาย โน)
I should cry I should scream
(ไอ เชิด คไร ไอ เชิด ซครีม)
And get down on my knees
(แอ็นด เก็ท เดาน ออน มาย นี)
I should say that I need you here
(ไอ เชิด เซ แดท ไอ นีด ยู เฮียร)
But I’m gonna party tonight
(บัท แอม กอนนะ พาทิ ทุไนท)
Cause honestly I just don’t care
(คอส ออนเอ็ซทลิ ไอ จัซท ด้อนท์ แค)
Honestly I just don’t care
(ออนเอ็ซทลิ ไอ จัซท ด้อนท์ แค)
Cause honestly I just don’t care
(คอส ออนเอ็ซทลิ ไอ จัซท ด้อนท์ แค)
Honestly I just don’t care
(ออนเอ็ซทลิ ไอ จัซท ด้อนท์ แค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Honestly คำอ่านไทย Hot Chelle Rae

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น