เนื้อเพลง Remember Me? คำอ่านไทย Eminem

Spray Can Being Shook Up And Sprayed Several Times
( ซพเร แค็น บีอิง ฌุค อัพ แอ็นด ซพเร เซฟเออะแร็ล ไทม)

Rbx
(Rbx)
Remember Me Step In Execution
(ริเมมเบอะ มี ซเท็พ อิน เอคซิคยูฌัน)
Remember Me I Have No Remorse
(ริเมมเบอะ มี ไอ แฮ็ฝ โน ริมอซ)
Remember Me I’m ‘high Powered’
(ริเมมเบอะ มี แอม ไฮ เพาเออะ)
Remember Me I Drop Bombs Like Hiroshima
(ริเมมเบอะ มี ไอ ดร็อพ บ็อม ไลค Hiroshima)

For This One It’s The X You Retarded
(ฟอ ดีซ วัน อิทซ เดอะ เอ๊กซฺ ยู ริทาด)
Cause I Grab The Mic And Get Down Like Syndrome
(คอส ไอ กแร็บ เดอะ ไมคะ แอ็นด เก็ท เดาน ไลค ซีนดโระมี)
Hide And Roam Into The Masses Without Boundaries
(ไฮด แอ็นด โรม อีนทุ เดอะ แมสเซซ วิเฑาท เบาดะรี)
Which Qualifies Me For The Term Universal
(ฮวิช ควาเลอฟายสฺ มี ฟอ เดอะ เทิม ยูนิเฝอแซ็ล)
Without No Rehearsal I Leak Words That’s Controversial
(วิเฑาท โน ริเฮอแซ็ล ไอ ลีค เวิด แด๊ท คอนทโระเฝอแฌ็ลลิ)
Like I’m Not The One You Wanna Contest See
(ไลค แอม น็อท ดิ วัน ยู วอนนา คอนเท็ซท ซี)
Cause I’ll Hit Yo’ Ass Like The Train Did That B*tch
(คอส แอล ฮิท โย อาซ ไลค เดอะ ทเรน ดิด แดท บี *tch)
That Got Banned From Tv Heavyweight Hitter
(แดท ก็อท แบ็นด ฟร็อม ทีวี เฮฝวีเวท ฮิทเดอร์)
Hit You Watch Your Whole Head Split Up
(ฮิท ยู ว็อช ยุร โฮล เฮ็ด ซพลิท อัพ)
Loco Is The Motion We Comin Through
(โลโก อีส เดอะ โมฌัน วี คัมอิน ธรู)
Hollow Tips Is The Lead The 45 Threw
(ฮอลโล ทิพ ซิส เดอะ เล็ด เดอะ 45 ธรู)

Sticky Fingaz
(ซทีคคิ Fingaz)
Remember Me Throw Ya Gunz In The Air
(ริเมมเบอะ มี ธโร ยา Gunz อิน ดิ แอ)
Remember Me Slam Slam
(ริเมมเบอะ มี ซแล็ม ซแล็ม)
Remember Me N*gga ‘bacdafucup’
(ริเมมเบอะ มี เอ็น *gga bacdafucup)
Remember Me Chka Chka Onyx
(ริเมมเบอะ มี Chka Chka ออนนิก)

N*ggaz That Take No For An Answer Get Told No
(เอ็น *ggaz แดท เทค โน ฟอ แอน อานเซอะ เก็ท โทลด โน)
Yeah I Been Told No But It Was More Like No No No
(เย่ ไอ บีน โทลด โน บัท ดิธ วอส โม ไลค โน โน โน)
Life A B*tch That’ll F*ck You If You Let Her
(ไลฟ อะ บี *tch แธดิลเอฟ *ck ยู อิฟ ยู เล็ท เฮอ)
Better Come Better Than Better To Be A Competitor
(เบทเทอะ คัม เบทเทอะ แฑ็น เบทเทอะ ทู บี อะ ค็อมเพทอิเทอะ)
This Vet Is Ahead Of
(ดีซ Vet อีส อะเฮด อ็อฝ)
The Sh*t Is All Redder You Deader And Deader
(เดอะ ฌะ *ที อีส ซอร์ Redder ยู Deader แอ็นด Deader)
A Medic Instead A The Cheddars And Credda
(อะ เมดอิค อินซเทด อะ เดอะ เชเดอร์ แซน Credda)
Settle Vendetta One Metal Beretta From Ghetto To Ghetto
(เซ็ทเทิ่ล เฝ็นเดททะ วัน เมท่อล เบอเรทดา ฟร็อม เกทโท ทู เกทโท)
Evidence Nope Never Leave A Shred Of
(เอฝอิเด็นซ โนพ เนฝเวอะ ลีฝ อะ ฌเร็ด อ็อฝ)
I Got The Soul Of Every Rapper In Me Love Me Or Hate Me
(ไอ ก็อท เดอะ โซล อ็อฝ เอฝริ แรพเพอ อิน มี ลัฝ มี ออ เฮท มี)
My Moms Got Raped By The Industry And Made Me
(มาย มัม ก็อท แร็พ ไบ ดิ อีนดัซทริ แอ็นด เมด มี)
I’m The Illest N*gga Ever I Told You
(แอม ดิ ไอเลสชฺ เอ็น *gga เอฝเออะ ไอ โทลด ยู)
I Get More P*ssy Than Them Dyke B*tches Total
(ไอ เก็ท โม พี *ssy แฑ็น เฑ็ม ไดค บี *tches โทแท็ล)
Want Beef N*gga Pbbt You Better Dead That Sh*t
(ว็อนท บีฟ เอ็น *gga Pbbt ยู เบทเทอะ เด็ด แดท ฌะ *ที)
My Name Should Be Can’t Believe That N*gga Said That Sh*t
(มาย เนม เชิด บี แค็นท บิลีฝ แดท เอ็น *gga เซ็ด แดท ฌะ *ที)
Probably Sayin He Ain’t A Killer But I’m Killin Myself
(พรอบอับลิ เซย์อิน ฮี เอน ดา คีลเลอะ บัท แอม คิลลิน ไมเซลฟ)
Smoke Death F*ck B*tches Raw On The Kitchen Floor
(ซโมค เด็ธ เอฟ *ck บี *tches รอ ออน เดอะ คีชเอ็น ฟโล)
So Think What I’ma Do To You Have Done To You
(โซ ธิงค ว็อท แอมอา ดู ทู ยู แฮ็ฝ ดัน ทู ยู)
Got N*ggaz In My Hood Who’d Do That Sh*t For A Blunt Or Two
(ก็อท เอ็น *ggaz อิน มาย ฮุด โวด ดู แดท ฌะ *ที ฟอ รา บลันท ออ ทู)
What You Wanna Do Cocks*ckers We Glock Busters
(ว็อท ยู วอนนา ดู ค็อค *ckers วี คล็อก บัสเตอร์)
til The Cops Cuff Us We’ll Start Ruckus And Drop Blockbusters
(ทิล เดอะ ค็อพ คัฟ อัซ เว็ล ซทาท Ruckus แซน ดร็อพ Blockbusters)
round The Clock Hustlers You Cannot Touch Us
(เรานด เดอะ คล็อค ฮัซเลอะ ยู แคนน็อท ทั๊ช อัซ)
I’m Gettin Wires N*ggaz Wantin Me Dead Wantin My Head
(แอม เกดดิน ไวร เอ็น *ggaz วอนทิน มี เด็ด วอนทิน มาย เฮ็ด)
You Think It Could Be Somethin I Said Echoes
(ยู ธิงค อิท เคิด บี ซัมติน นาย เซ็ด แอคโค)

Eminem
(เอมมีนเอม)
Remember Me I Just Don’t Give A F*ck
(ริเมมเบอะ มี ไอ จัซท ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck)
Remember Me Yeah F*ck You Too
(ริเมมเบอะ มี เย่ เอฟ *ck ยู ทู)
Remember Me I’m Low Down And I’m Shifty
(ริเมมเบอะ มี แอม โล เดาน แอ็นด แอม ฌีฟทิ)
Remember Me I’m Shady
(ริเมมเบอะ มี แอม เฌดอิ)

When I Go Out I’ma Go Out Shootin
(ฮเว็น นาย โก เอ้า แอมอา โก เอ้า ชูดทิน)
I Don’t Mean When I Die I Mean When I Go Out To The Club Stupid
(ไอ ด้อนท์ มีน ฮเว็น นาย ได ไอ มีน ฮเว็น นาย โก เอ้า ทู เดอะ คลับ ซทยูทิด)
I’m Tryin To Clear Up My F*ckin’ Image
(แอม ทายอิน ทู คเลีย อัพ มาย เอฟ *ckin อีมอิจ)
So I Promised The F*ckin Critics
(โซ ไอ พรอมอิซ เดอะ เอฟ *ckin ครีทอิค)
I Wouldn’t Say F*ckin For Six Minutes
(ไอ วูดดึ่น เซ เอฟ *ckin ฟอ ซิคซ มินยูท)
Click Six Minutes Slim Shady You’re On
(คลิค ซิคซ มินยูท ซลิม เฌดอิ ยัวร์ ออน)
My Baby’s Mom B*tch Made Me An Angry Blonde
(มาย เบบิ มัม บี *tch เมด มี แอน แองกริ บล็อนด)
So I Made Me A Song Killed Her And Put Hailie On
(โซ ไอ เมด มี อะ ซ็อง คิล เฮอ แอ็นด พัท เฮลลี่ ออน)
I May Be Wrong I Keep Thinkin These Crazy Thoughts
(ไอ เม บี ร็อง ไอ คีพ ติ้งกิน ฑิส คเรสิ ธอท)
In My Cranium But I’m Stuck With A Crazy Mom
(อิน มาย คเรเนียม บัท แอม ซทัค วิฑ อะ คเรสิ มัม)
Is She Really On As Much Dope As You Say She’s On
(อีส ชี ริแอ็ลลิ ออน แอ็ส มัช โดพ แอ็ส ยู เซ ชี ออน)
Came Home And Somebody Musta Broke In The Back Window
(เคม โฮม แอ็นด ซัมบอดี้ มาซดา บโรค อิน เดอะ แบ็ค วีนโด)
And Stole Two Loaded Machine Guns And Both Of My Trenchcoats
(แอ็นด ซโทล ทู โลด มะฌีน กัน แซน โบธ อ็อฝ มาย Trenchcoats)
Sick Sick Dreams Of Picnic Scenes Two Kids Sixteen
(ซิค ซิค ดรีม อ็อฝ พีคนิค ซีน ทู คิด ซิคซทีน)
With M 16’s And Ten Clips Each
(วิฑ เอ็ม 16s แซน เท็น คลิพ อีช)
And Them Sh*ts Reach Through Six Kids Each
(แอ็นด เฑ็ม ฌะ *ts รีช ธรู ซิคซ คิด อีช)
And Slim Gets Blamed In Bill Clint’s Speech To Fix These Streets
(แอ็นด ซลิม เก็ท บเลม อิน บิล คลีลินทฺ ซพีช ทู ฟิคซ ฑิส ซทรีท)
F*ck That Pbbt Tou Faggots Can Vanish To Volcanic Ash
(เอฟ *ck แดท Pbbt Tou แฟกกัท แค็น แฝนอิฌ ทู ฝ็อลแคนอิค แอ็ฌ)
And Re Appear In Hell With A Can Of Gas And A Match
(แอ็นด รี แอ็พเพีย อิน เฮ็ล วิฑ อะ แค็น อ็อฝ แก๊ซ แซน อะ แม็ช)
Aftermath Dre Grab The Gat Show ’em Where It’s At
(แอฟเตอร์แมท ดรี กแร็บ เดอะ แกท โฌ เอ็ม ฮแว อิทซ แอ็ท)
What The F*ck You Starin At N*gga
(ว็อท เดอะ เอฟ *ck ยู สตาร์ริน แอ็ท เอ็น *gga)

Don’t You Remember Me
(ด้อนท์ ยู ริเมมเบอะ มี)
Remember Me
(ริเมมเบอะ มี)
Remember Me
(ริเมมเบอะ มี)
Remember Me
(ริเมมเบอะ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Remember Me? คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น