เนื้อเพลง Baby Come On Over คำอ่านไทย Samantha Mumba

Baby Come On Over Tonight
( เบบิ คัมมอน โอเฝอะ ทุไนท)
We Can Make It All Right
(วี แค็น เมค อิท ดอร์ ไรท)
Take A Piece Of My Heart
(เทค เก พีซ อ็อฝ มาย ฮาท)
And Go From The Start
(แอ็นด โก ฟร็อม เดอะ ซทาท)

You Say That You Want Me
(ยู เซ แดท ยู ว็อนท มี)
Again And Again
(อะเกน แอ็นด อะเกน)
You Say That You Need Me
(ยู เซ แดท ยู นีด มี)
To Be More Than Just Your Friend
(ทู บี โม แฑ็น จัซท ยุร ฟเร็นด)
So I’ve Thought About It
(โซ แอฝ ธอท อะเบาท ดิธ)
And Maybe You’re Right
(แอ็นด เมบี ยัวร์ ไรท)
I’ve Been Checking Your Records
(แอฝ บีน เช็คติ้ง ยุร เรคออด)
And They Seem All Right
(แอ็นด เด ซีม ออล ไรท)

Baby Come On Over Tonight
(เบบิ คัมมอน โอเฝอะ ทุไนท)
We Can Make It All Right
(วี แค็น เมค อิท ดอร์ ไรท)
Take A Piece Of My Heart
(เทค เก พีซ อ็อฝ มาย ฮาท)
And Go From The Start
(แอ็นด โก ฟร็อม เดอะ ซทาท)
Baby Come On Over Tonight
(เบบิ คัมมอน โอเฝอะ ทุไนท)
We Can Make It All Right
(วี แค็น เมค อิท ดอร์ ไรท)
Boy There’s No One Like You
(บอย แดร์ โน วัน ไลค ยู)
Do You Feel It Too
(ดู ยู ฟีล อิท ทู)

Oh
(โอ)

So When We Get Together
(โซ ฮเว็น วี เก็ท ทุเกฑเออะ)
If Just For A While
(อิฟ จัซท ฟอ รา ฮไวล)
Let’s Make It Happen
(เล็ท เมค อิท แฮพเพ็น)
Don’t Waste Any Time
(ด้อนท์ เวซท เอนอิ ไทม)
And Now I Need To Find Out
(แอ็นด เนา ไอ นีด ทู ไฟนด เอ้า)
What You’re About
(ว็อท ยัวร์ อะเบาท)
So Come On Over Tonight
(โซ คัมมอน โอเฝอะ ทุไนท)
Let’s Sort This Out
(เล็ท ซอท ดีซ เอ้า)

Baby Come On Over Tonight
(เบบิ คัมมอน โอเฝอะ ทุไนท)
We Can Make It All Right Make It All Right
(วี แค็น เมค อิท ดอร์ ไรท เมค อิท ดอร์ ไรท)
Take A Piece Of My Heart
(เทค เก พีซ อ็อฝ มาย ฮาท)
And Go From The Start
(แอ็นด โก ฟร็อม เดอะ ซทาท)
Baby Come On Over Tonight Baby
(เบบิ คัมมอน โอเฝอะ ทุไนท เบบิ)
We Can Make It All Right
(วี แค็น เมค อิท ดอร์ ไรท)
Boy There’s No One Like You Like You
(บอย แดร์ โน วัน ไลค ยู ไลค ยู)
Do You Feel It Too Do You Feel It Too
(ดู ยู ฟีล อิท ทู ดู ยู ฟีล อิท ทู)

Baby Come On Over Tonight
(เบบิ คัมมอน โอเฝอะ ทุไนท)
We Can Make It All Right
(วี แค็น เมค อิท ดอร์ ไรท)
Take A Piece Of My Heart
(เทค เก พีซ อ็อฝ มาย ฮาท)
And Go From The Start
(แอ็นด โก ฟร็อม เดอะ ซทาท)
Baby Come On Over Tonight Come Over
(เบบิ คัมมอน โอเฝอะ ทุไนท คัม โอเฝอะ)
We Can Make It All Right
(วี แค็น เมค อิท ดอร์ ไรท)
Boy There’s No One Like You Like You
(บอย แดร์ โน วัน ไลค ยู ไลค ยู)
Do You Feel It Too Do You Feel It Too
(ดู ยู ฟีล อิท ทู ดู ยู ฟีล อิท ทู)

Baby Come Over
(เบบิ คัม โอเฝอะ)
Baby Come Over Tonight
(เบบิ คัม โอเฝอะ ทุไนท)
Baby Come Over
(เบบิ คัม โอเฝอะ)
Baby Come On Over Tonight
(เบบิ คัมมอน โอเฝอะ ทุไนท)
Baby Come On Over
(เบบิ คัมมอน โอเฝอะ)
Baby Come On Over Tonight
(เบบิ คัมมอน โอเฝอะ ทุไนท)
Baby Come On Over
(เบบิ คัมมอน โอเฝอะ)
Baby Come On Over Tonight
(เบบิ คัมมอน โอเฝอะ ทุไนท)

Baby Come On Over Tonight
(เบบิ คัมมอน โอเฝอะ ทุไนท)
We Can Make It All Right Make It All Right
(วี แค็น เมค อิท ดอร์ ไรท เมค อิท ดอร์ ไรท)
Take A Piece Of My Heart
(เทค เก พีซ อ็อฝ มาย ฮาท)
And Go From The Start
(แอ็นด โก ฟร็อม เดอะ ซทาท)
Baby Come On Over Tonight Baby
(เบบิ คัมมอน โอเฝอะ ทุไนท เบบิ)
We Can Make It All Right
(วี แค็น เมค อิท ดอร์ ไรท)
Boy There’s No One Like You Like You
(บอย แดร์ โน วัน ไลค ยู ไลค ยู)
Do You Feel It Too Do You Feel It Too
(ดู ยู ฟีล อิท ทู ดู ยู ฟีล อิท ทู)
Baby Come On Over Tonight
(เบบิ คัมมอน โอเฝอะ ทุไนท)
We Can Make It All Right Make It All Right Yeah
(วี แค็น เมค อิท ดอร์ ไรท เมค อิท ดอร์ ไรท เย่)
Take A Piece Of My Heart
(เทค เก พีซ อ็อฝ มาย ฮาท)
And Go From The Start
(แอ็นด โก ฟร็อม เดอะ ซทาท)
Baby Come On Over Tonight Come Over
(เบบิ คัมมอน โอเฝอะ ทุไนท คัม โอเฝอะ)
We Can Make It All Right
(วี แค็น เมค อิท ดอร์ ไรท)
Boy There’s No One Like You Like You
(บอย แดร์ โน วัน ไลค ยู ไลค ยู)
Do You Feel It Too Do You Feel It Too
(ดู ยู ฟีล อิท ทู ดู ยู ฟีล อิท ทู)
Yeah Yeah Yeah
(เย่ เย่ เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Baby Come On Over คำอ่านไทย Samantha Mumba

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น