เนื้อเพลง Make It Happen คำอ่านไทย Blue

Tonight you’ll call
( ทุไนท โยว คอล)
We’ll talk the way we always do
(เว็ล ทอค เดอะ เว วี ออลเว ดู)
But still you won’t Say anything I want you to
(บัท ซทิล ยู ว็อนท เซ เอนอิธิง ไอ ว็อนท ยู ทู)
And though your words
(แอ็นด โธ ยุร เวิด)
Are sweet they just can’t ease my pain
(อาร์ สวี้ท เด จัซท แค็นท อีส มาย เพน)

I guess I’ve waited far too long
(ไอ เก็ซ แอฝ เวท ฟา ทู ล็อง)
You just can’t lead me on
(ยู จัซท แค็นท เล็ด มี ออน)

Don’t just talk, make it happen
(ด้อนท์ จัซท ทอค , เมค อิท แฮพเพ็น)
Don’t make me wait for you
(ด้อนท์ เมค มี เวท ฟอ ยู)
Do what you came to do
(ดู ว็อท ยู เคม ทู ดู)
Keep me up
(คีพ มี อัพ)
Donนt stop, make it happen
(Donนt ซท็อพ , เมค อิท แฮพเพ็น)
Itนs got the best of me
(Itนs ก็อท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)
This curiosity
(ดีซ คยูริออซอิทิ)
Kills me every time
(คิล มี เอฝริ ไทม)

I’ll wait for you
(แอล เวท ฟอ ยู)
To ring my bell,
(ทู ริง มาย เบลล์ ,)
I want you to
(ไอ ว็อนท ยู ทู)
So don’t be late
(โซ ด้อนท์ บี เลท)
Quit playing games, don’t hesitate
(ควิท พเลนิ่ง เกม , ด้อนท์ เฮสอิเทท)

Cause now I’ve waited far too long
(คอส เนา แอฝ เวท ฟา ทู ล็อง)
You just can’t lead me on
(ยู จัซท แค็นท เล็ด มี ออน)

Don’t just talk, make it happen
(ด้อนท์ จัซท ทอค , เมค อิท แฮพเพ็น)
Don’t make me wait for you
(ด้อนท์ เมค มี เวท ฟอ ยู)
Do what you came to do
(ดู ว็อท ยู เคม ทู ดู)
Keep me up
(คีพ มี อัพ)
Donนt stop, make it happen
(Donนt ซท็อพ , เมค อิท แฮพเพ็น)
Itนs got the best of me
(Itนs ก็อท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)
This curiosity
(ดีซ คยูริออซอิทิ)
Kills me every time
(คิล มี เอฝริ ไทม)

You know that I won’t do you wrong
(ยู โน แดท ไอ ว็อนท ดู ยู ร็อง)
This love I feel is far too strong
(ดีซ ลัฝ ไอ ฟีล อีส ฟา ทู ซทร็อง)
Cos now I’ve waited far too long
(คอซ เนา แอฝ เวท ฟา ทู ล็อง)
You can’t just lead me on
(ยู แค็นท จัซท เล็ด มี ออน)

Don’t just talk, make it happen
(ด้อนท์ จัซท ทอค , เมค อิท แฮพเพ็น)
Don’t make me wait for you
(ด้อนท์ เมค มี เวท ฟอ ยู)
Do what you came to do
(ดู ว็อท ยู เคม ทู ดู)
Keep me up
(คีพ มี อัพ)
Don’t stop, make it happen
(ด้อนท์ ซท็อพ , เมค อิท แฮพเพ็น)
Itนs got the best of me
(Itนs ก็อท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)
This curiosity
(ดีซ คยูริออซอิทิ)
You know it kills me every time
(ยู โน อิท คิล มี เอฝริ ไทม)

Make it happen,
(เมค อิท แฮพเพ็น ,)
Don’t make me wait for you
(ด้อนท์ เมค มี เวท ฟอ ยู)
Do what you came to do
(ดู ว็อท ยู เคม ทู ดู)
Keep me up
(คีพ มี อัพ)
Donนt stop, make it happen
(Donนt ซท็อพ , เมค อิท แฮพเพ็น)
Itนs got the best of me
(Itนs ก็อท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)
This curiosity
(ดีซ คยูริออซอิทิ)
Kills me every time
(คิล มี เอฝริ ไทม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Make It Happen คำอ่านไทย Blue

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น