เนื้อเพลง Eenie Meenie คำอ่านไทย Craig David

Another one,
( แอะนัธเออะ วัน ,)
Craig David,
(เครก เดหวิด ,)
Y’all ready for this,
(ยอล เรดอิ ฟอ ดีซ ,)
Yo
(โย)

On my way from the studio,
(ออน มาย เว ฟร็อม เดอะ ซทยูดิโอ ,)
Driving on my way home,
(ดรายวิง ออน มาย เว โฮม ,)
Happy cos I’m gonna see my girl tonight,
(แฮพพิ คอซ แอม กอนนะ ซี มาย เกิล ทุไนท ,)
Something messing with my radio,
(ซัมติง เมซซิง วิฑ มาย เรดิโอ ,)
Got to be my cell phone ringing,
(ก็อท ทู บี มาย เซ็ล โฟน รีงอิง ,)
I picked it up it was my girlfriend,
(ไอ พิค ดิท อัพ อิท วอส มาย เกลิลเฟรน ,)
But she wouldn’t talk to me,
(บัท ชี วูดดึ่น ทอค ทู มี ,)
No,
(โน ,)
I heard some fiction in the background,
(ไอ เฮิด ซัม ฟีคฌัน อิน เดอะ แบ็คกราว ,)
Saying that my girl was too good for me,
(เซอิง แดท มาย เกิล วอส ทู เกิด ฟอ มี ,)
And I was like,
(แอ็นด ดาย วอส ไลค ,)
What,
(ว็อท ,)
Were you chatting my name,
(เวอ ยู chattings มาย เนม ,)
Say it again,
(เซ อิท อะเกน ,)
Actin like I got nothing to gain,
(แอสติน ไลค ไก ก็อท นัธอิง ทู เกน ,)
People wanna front just because of my fame,
(พี๊เพิ่ล วอนนา ฟรันท จัซท บิคอส อ็อฝ มาย เฟม ,)
You better stop,
(ยู เบทเทอะ ซท็อพ ,)
Before I lose control,
(บิโฟ ไอ ลูส ค็อนทโรล ,)
Had enough of your freinds and I’m lettin you know,
(แฮ็ด อินัฟ อ็อฝ ยุร freinds แซน แอม เลทดิน ยู โน ,)
I’m Craig David and I’m running the show,
(แอม เครก เดหวิด แอ็นด แอม รันนิง เดอะ โฌ ,)
And if your talking a lot of bull baby you got to go, so
(แอ็นด อิฟ ยุร ทอคอิง อะ ล็อท อ็อฝ บุล เบบิ ยู ก็อท ทู โก , โซ)

Eenie meenie miny mo gonna miss you that I know,
(อีนี่ มีนี่ miny โม กอนนะ มิซ ยู แดท ไอ โน ,)
Eenie meenie miny mo girl it’s been wonderful but I gotta let you go,
(อีนี่ มีนี่ miny โม เกิล อิทซ บีน วันเดอะฟุล บัท ไอ กอททะ เล็ท ยู โก ,)
Eenie meenie miny mo gettin kinda critical don’t wanna hurt you though but I gotta let you go
(อีนี่ มีนี่ miny โม เกดดิน กินดา ครีทอิแค็ล ด้อนท์ วอนนา เฮิท ยู โธ บัท ไอ กอททะ เล็ท ยู โก)

Tell me why you wanna do me like that
(เท็ล มี ฮไว ยู วอนนา ดู มี ไลค แดท)
used to give you things now you throwin’ them back
(ยูซ ทู กิฝ ยู ธิง เนา ยู โตวอิน เฑ็ม แบ็ค)
access to the visa the keys to the flat
(แอคเซ็ซ ทู เดอะ ฝีสะ เดอะ คี ทู เดอะ ฟแล็ท)
widescreen tv dvds and that
(widescreen ทีวี ดีวีดีสฺ แซน แดท)
all of a sudden you be trippin’ when I answer the phone
(ออล อ็อฝ อะ ซัดดน ยู บี ทริพพินฮเว็น นาย อานเซอะ เดอะ โฟน)
talkin’ all about me in an angry tone
(ทอคกิ่น ออล อะเบาท มี อิน แอน แองกริ โทน)
talkin’ all about how I be doing you wrong
(ทอคกิ่น ออล อะเบาท เฮา ไอ บี ดูอิง ยู ร็อง)
you’re crazy
(ยัวร์ คเรสิ)

What ever happen to the good girl when I was into me
(ว็อท เอฝเออะ แฮพเพ็น ทู เดอะ เกิด เกิล ฮเว็น นาย วอส อีนทุ มี)
I wanna tell it to your face girl
(ไอ วอนนา เท็ล อิท ทู ยุร เฟซ เกิล)
The one of us has to leave
(ดิ วัน อ็อฝ อัซ แฮ็ส ทู ลีฝ)
So…
(โซ)

Eenie meenie miny mo gonna miss you that I know,
(อีนี่ มีนี่ miny โม กอนนะ มิซ ยู แดท ไอ โน ,)
Eenie meenie miny mo girl it’s been wonderful but I gotta let you go,
(อีนี่ มีนี่ miny โม เกิล อิทซ บีน วันเดอะฟุล บัท ไอ กอททะ เล็ท ยู โก ,)
Eenie meenie miny mo gettin kinda critical don’t wanna hurt you though but I gotta let you go
(อีนี่ มีนี่ miny โม เกดดิน กินดา ครีทอิแค็ล ด้อนท์ วอนนา เฮิท ยู โธ บัท ไอ กอททะ เล็ท ยู โก)
Eenie meenie miny mo gonna miss you that I know,
(อีนี่ มีนี่ miny โม กอนนะ มิซ ยู แดท ไอ โน ,)
Eenie meenie miny mo girl it’s been wonderful but I gotta let you go,
(อีนี่ มีนี่ miny โม เกิล อิทซ บีน วันเดอะฟุล บัท ไอ กอททะ เล็ท ยู โก ,)
Eenie meenie miny mo gettin kinda critical don’t wanna hurt you though
(อีนี่ มีนี่ miny โม เกดดิน กินดา ครีทอิแค็ล ด้อนท์ วอนนา เฮิท ยู โธ)

You know what
(ยู โน ว็อท)
Well I’m just an ordinary guy
(เว็ล แอม จัซท แอน ออดิเนริ ไก)
Dealing with rumours and lies
(ดีลลิง วิฑ รูเมอะ แซน ไล)
But your friends keep on filling your head with this nonsense, I’m not gonna take no more
(บัท ยุร ฟเร็นด คีพ ออน ฟีลลิง ยุร เฮ็ด วิฑ ดีซ นอนเซ็นซ , แอม น็อท กอนนะ เทค โน โม)

Craig David
(เครก เดหวิด)
she only after that wage payslip
(ชี โอ๊นลี่ อาฟเทอะ แดท เวจ payslip)
that’s why she got you pullin’ strange faces
(แด๊ท ฮไว ชี ก็อท ยู พลูลิน ซทเรนจ เฟซ)
trickin’ on the c ’til your brain’s wasted
(ทริคกินออน เดอะ ซี ทิล ยุร บเรน ว็อซท)
she don’t wanna be the girl that craig stays with
(ชี ด้อนท์ วอนนา บี เดอะ เกิล แดท เครก ซเท วิฑ)
she just wanna be there while craig stays rich
(ชี จัซท วอนนา บี แดร์ ฮไวล เครก ซเท ริช)
she wouldn’t be with him if he was paid basic
(ชี วูดดึ่น บี วิฑ ฮิม อิฟ ฮี วอส เพลด เบซอิค)
she wouldn’t be there if he wasn’t made famous
(ชี วูดดึ่น บี แดร์ อิฟ ฮี วอสซึ้น เมด เฟมัซ)

She had a gold digger degree
(ชี แฮ็ด อะ โกลด ดิกเกอร์ ดิกรี)
she must have studied for that
(ชี มัซท แฮ็ฝ ซทัดอิด ฟอ แดท)
wanted me to get her a mansion
(ว็อนท มี ทู เก็ท เฮอ รา แมนฌัน)
with a truck in the back
(วิฑ อะ ทรัค อิน เดอะ แบ็ค)
filled up with ice
(ฟิล อัพ วิฑ ไอซ)
then I’m lookin’ like
(เด็น แอม ลุคกิน ไลค)
honey relax
(ฮันอิ ริแลคซ)
looks like you bought the code
(ลุค ไลค ยู บอท เดอะ โคด)
we’ve even got the money for that
(หวีบ อีเฝ็น ก็อท เดอะ มันอิ ฟอ แดท)

All of a sudden you be trippin’ on my cellular phone
(ออล อ็อฝ อะ ซัดดน ยู บี ทริพพินออน มาย เซลลิวเลอะ โฟน)
talkin’ about all of the women that be takin’ me home
(ทอคกิ่น อะเบาท ดอร์ อ็อฝ เดอะ วีมเอิน แดท บี ทอคกิ่น มี โฮม)
talkin’ about all of the women I supposedly boned
(ทอคกิ่น อะเบาท ดอร์ อ็อฝ เดอะ วีมเอิน นาย ซัพโพสอิดลิ บ็อง)
she crazy
(ชี คเรสิ)

You know what it is you give me attention then you’re takin’ the piss
(ยู โน ว็อท ดิธ อีส ยู กิฝ มี แอ็ทเทนฌัน เด็น ยัวร์ ทอคกิ่น เดอะ พิซ)
you fed up of it get rid of the b*tch don’t be takin her ‘ish’
(ยู เฟ็ด อัพ อ็อฝ อิท เก็ท ริด อ็อฝ เดอะ บี *tch ด้อนท์ บี ทอคกิ่น เฮอ อิฌ)
she wasn’t payin us when you was lickin the lower lip
(ชี วอสซึ้น เพย์อิน อัซ ฮเว็น ยู วอส ลิคคิน เดอะ โลเออะ ลิพ)
makin’ the double fib with your fingers all over it
(เมกิน เดอะ ดั๊บเบิ้ล ฟิบ วิฑ ยุร ฟีงเกอะ ซอร์ โอเฝอะ อิท)
trippin’ all over you whenever you rock the show
(ทริพพินออล โอเฝอะ ยู ฮเว็นเอฝเออะ ยู ร็อค เดอะ โฌ)
time to get money cos you know you got the dough
(ไทม ทู เก็ท มันอิ คอซ ยู โน ยู ก็อท เดอะ โด)
and the next time she trippin’ from it you drop the phone
(แอ็นด เดอะ เน็คซท ไทม ชี ทริพพินฟร็อม อิท ยู ดร็อพ เดอะ โฟน)
you been talkin’ a lot of bull baby you got to go
(ยู บีน ทอคกิ่น อะ ล็อท อ็อฝ บุล เบบิ ยู ก็อท ทู โก)

Eenie meenie miny mo gonna miss you that I know,
(อีนี่ มีนี่ miny โม กอนนะ มิซ ยู แดท ไอ โน ,)
Eenie meenie miny mo girl it’s been wonderful but I gotta let you go,
(อีนี่ มีนี่ miny โม เกิล อิทซ บีน วันเดอะฟุล บัท ไอ กอททะ เล็ท ยู โก ,)
Eenie meenie miny mo gettin kinda critical don’t wanna hurt you though but I gotta let you go
(อีนี่ มีนี่ miny โม เกดดิน กินดา ครีทอิแค็ล ด้อนท์ วอนนา เฮิท ยู โธ บัท ไอ กอททะ เล็ท ยู โก)

Another one
(แอะนัธเออะ วัน)
Craig David
(เครก เดหวิด)
somethin’ for the club
(ซัมติน ฟอ เดอะ คลับ)
yo
(โย)
I gotta let you go
(ไอ กอททะ เล็ท ยู โก)
know what I mean
(โน ว็อท ไอ มีน)
I gotta let you go
(ไอ กอททะ เล็ท ยู โก)
what
(ว็อท)
we out
(วี เอ้า)

All of the massiv’
(ออล อ็อฝ เดอะ massiv)
listen Shawn
(ลิ๊สซึ่น ชอน)
Try let the girl in
(ทไร เล็ท เดอะ เกิล อิน)
I try let all the beautiful sexy ladies
(ไอ ทไร เล็ท ดอร์ เดอะ บยูทิฟุล เซคซิ เลดิส)
listen this one
(ลิ๊สซึ่น ดีซ วัน)

Craig David
(เครก เดหวิด)
Say ignorance
(เซ อีกโนะแร็นซ)
sir ????
(เซอ)
messiah
(เมซซายอา)
catch a fire
(แค็ช อะ ไฟร)
to all the man who stayed up with us
(ทู ออล เดอะ แม็น ฮู ซเท อัพ วิฑ อัซ)
Have more
(แฮ็ฝ โม)
check it out, uh
(เช็ค อิท เอ้า , อา)

You could have been my troubleless type of wife
(ยู เคิด แฮ็ฝ บีน มาย troubleless ไทพ อ็อฝ ไวฟ)
could have been the love of my life
(เคิด แฮ็ฝ บีน เดอะ ลัฝ อ็อฝ มาย ไลฟ)
but you didn’t take heed
(บัท ยู ดิ๊นอิน เทค ฮี)
didn’t proceed to believe
(ดิ๊นอิน พโระซีด ทู บิลีฝ)
what the honeyz all say
(ว็อท เดอะ honeyz ออล เซ)
that’s the difference ‘tween me and you
(แด๊ท เดอะ ดีฟเฟอะเร็นซ tween มี แอ็นด ยู)
you better go over to the boiler crew
(ยู เบทเทอะ โก โอเฝอะ ทู เดอะ บอยเลอะ ครู)
cos slackness is all you do
(คอซ ซแลคเน็ซ ซิส ซอร์ ยู ดู)
me and craig caught you in the venue
(มี แอ็นด เครก คอท ยู อิน เดอะ เฝนยู)
couldn’t really believe that that was you
(คูดซึ่น ริแอ็ลลิ บิลีฝ แดท แด๊ท วอส ยู)
you and the rest of your crew
(ยู แอ็นด เดอะ เร็ซท อ็อฝ ยุร ครู)
tryin’ to get with a boy a little cool
(ทายอิน ทู เก็ท วิฑ อะ บอย อะ ลิ๊ทเทิ่ล คูล)
bubblin’ around with the champagne crew
(บั๊บบลิน อะเรานด วิฑ เดอะ แฌ็มเพน ครู)
while expecting me to take you back in 2
(ฮไวล เอ๊กแพดติ้ง มี ทู เทค ยู แบ็ค อิน ทู)
baby girl I’m not into that
(เบบิ เกิล แอม น็อท อีนทุ แดท)
and that’s sure
(แอ็นด แด๊ท ฌุร)
so I’m walkin’ away from you
(โซ แอม วอคกิน อะเว ฟร็อม ยู)
didn’t know
(ดิ๊นอิน โน)
where I’ll go
(ฮแว แอล โก)
who I know
(ฮู ไอ โน)
where you go
(ฮแว ยู โก)
big it up
(บิก อิท อัพ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Eenie Meenie คำอ่านไทย Craig David

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น