เนื้อเพลง Gangsta Lovin’ คำอ่านไทย Eve

[Alicia:]
( [ อลีเชีย : ])
I just wanna rock you
(ไอ จัซท วอนนา ร็อค ยู)
All night long, ohh
(ออล ไนท ล็อง , โอ้)
I wanna rock you
(ไอ วอนนา ร็อค ยู)
I just wanna rock you
(ไอ จัซท วอนนา ร็อค ยู)
All night long, ohh
(ออล ไนท ล็อง , โอ้)

[Eve:]
([ อี๊ฟ : ])
Yo, need you to understand me Daddy
(โย , นีด ยู ทู อันเดิซแทนด มี แดดดิ)
I ain’t ya average baby girl
(ไอ เอน ยา แอฝเออะริจ เบบิ เกิล)
Doin’ it dawg, I’m well established
(โดย หนิด ดาว , แอม เว็ล เอ็ซแทบลิฌ)
I ain’t tryin to lead ya on
(ไอ เอน ทายอิน ทู เล็ด ยา ออน)
Just wanna ask if ya might wanna
(จัซท วอนนา อาซค อิฟ ยา ไมท วอนนา)
Gimme ya name, it’s on your status
(กีมมิ ยา เนม , อิทซ ออน ยุร ซเททัซ)
Ya know I see ya time to time
(ยา โน ไอ ซี ยา ไทม ทู ไทม)
You seem available
(ยู ซีม อะเฝลอะบึล)
Don’t mean sh*t
(ด้อนท์ มีน ฌะ *ที)
I know these b*tches wanna settle you
(ไอ โน ฑิส บี *tches วอนนา เซ็ทเทิ่ล ยู)
Gotta say you on my short list, a few
(กอททะ เซ ยู ออน มาย ฌอท ลิซท , อะ ฟยู)
Them other dudes is OK
(เฑ็ม อัฑเออะ ดยูด ซิส โอเค)
But I’m feelin’ you
(บัท แอม ฟีลิน ยู)
Want ya in the best way
(ว็อนท ยา อิน เดอะ เบ็ซท เว)
So whatchu gone do about it
(โซ วอทชู กอน ดู อะเบาท ดิธ)
Why don’t you just test me
(ฮไว ด้อนท์ ยู จัซท เท็ซท มี)
You won’t wanna do without it
(ยู ว็อนท วอนนา ดู วิเฑาท ดิธ)
No I’m comin’ at you hard
(โน แอม คัมอิน แอ็ท ยู ฮาด)
Meetin’ a thug
(Meetin อะ ธัก)
And I ain’t givin’ up
(แอ็นด ดาย เอน กีฝอิน อัพ)
Till I get that gangsta love
(ทิล ไอ เก็ท แดท แก๊งซดา ลัฝ)

[Alicia:]
([ อลีเชีย : ])
I just wanna rock you
(ไอ จัซท วอนนา ร็อค ยู)
All night long, ohh
(ออล ไนท ล็อง , โอ้)
I wanna rock you
(ไอ วอนนา ร็อค ยู)
I just wanna rock you
(ไอ จัซท วอนนา ร็อค ยู)
All night long, ohh
(ออล ไนท ล็อง , โอ้)

[Eve:]
([ อี๊ฟ : ])
I know you see me this night that night
(ไอ โน ยู ซี มี ดีซ ไนท แดท ไนท)
Always my sh*t tight
(ออลเว มาย ฌะ *ที ไทท)
Hair done, outfit crazy
(แฮ ดัน , เอ้าฟิท คเรสิ)
Skirts fit just right
(ซเคิท ฟิท จัซท ไรท)
Wife beater wit’ a bangin’ tan
(ไวฟ beater วิท ดา แบงงิน แท็น)
Walk in demandin’ all lines
(วอค อิน demandin ออล ไลน)
Baby here I am
(เบบิ เฮียร ไอ แอ็ม)
Ain’t ashamed of my frame
(เอน อะเฌมด อ็อฝ มาย ฟเรม)
And I know your watchin’
(แอ็นด ดาย โน ยุร วันชิน)
Puttin on a show for you Pop
(พันดิน ออน อะ โฌ ฟอ ยู พ็อพ)
And I ain’t stoppin
(แอ็นด ดาย เอน สตอปพิน)
Lotta action and ya horny
(ลอทดา แอคฌัน แอ็นด ยา ฮอนิ)
And you gonna too
(แอ็นด ยู กอนนะ ทู)
Only thing to make it better tho
(โอ๊นลี่ ธิง ทู เมค อิท เบทเทอะ โฑ)
Is me wit’ you
(อีส มี วิท ยู)
And I know your feelin’ that
(แอ็นด ดาย โน ยุร ฟีลิน แดท)
Regardless of your frontin’
(ริกาดเล็ซ อ็อฝ ยุร ฟ้อนดิน)
And I heard through the streets
(แอ็นด ดาย เฮิด ธรู เดอะ ซทรีท)
It was me you wantin’
(อิท วอส มี ยู วอนทิน)
Lemme find out you shy or somethin’
(เลมมี ไฟนด เอ้า ยู ไฌ ออ ซัมติน)
But I know your not
(บัท ไอ โน ยุร น็อท)
So stop the game and the proches
(โซ ซท็อพ เดอะ เกม แอ็นด เดอะ proches)
You really not
(ยู ริแอ็ลลิ น็อท)

[Alicia:]
([ อลีเชีย : ])
I just wanna rock you
(ไอ จัซท วอนนา ร็อค ยู)
All night long, ohh
(ออล ไนท ล็อง , โอ้)
I wanna rock you
(ไอ วอนนา ร็อค ยู)
I just wanna rock you
(ไอ จัซท วอนนา ร็อค ยู)
All night long, ohh
(ออล ไนท ล็อง , โอ้)

[Eve:]
([ อี๊ฟ : ])
OK, numbers exchanged
(โอเค , นัมเบอะ เอ็คซเชนจ)
Now it’s in play
(เนา อิทซ ซิน พเล)
Shouldn’t a took you so long
(ชูดดึ่น ดา ทุค ยู โซ ล็อง)
In the first place
(อิน เดอะ เฟิซท พเลซ)
I’m just playin’ cutie
(แอม จัซท เพลย์ยิน คิวดี)
Yeah you knew ya call
(เย่ ยู นยู ยา คอล)
No it’s cool
(โน อิทซ คูล)
You ain’t gotta see me in my flaws
(ยู เอน กอททะ ซี มี อิน มาย ฟลอ)
I’m a big girl
(แอม มา บิก เกิล)
But you’ll find out
(บัท โยว ไฟนด เอ้า)
Stuck for me
(ซทัค ฟอ มี)
While I drop top and ride out
(ฮไวล ไอ ดร็อพ ท็อพ แอ็นด ไรด เอ้า)
Wheels spinnin’
(ฮวีล สปินนิน)
Wanna know what shorty all about
(วอนนา โน ว็อท ชอร์ทดิง ออล อะเบาท)
But it’s cool, Im doin’
(บัท อิทซ คูล , แอม โดย)
And these words is comin’ out my mouth
(แอ็นด ฑิส เวิด ซิส คัมอิน เอ้า มาย เมาธ)

[Eve & Alicia:]
([ อี๊ฟ & อลีเชีย : ])
It’s that gangsta lovin’
(อิทซ แดท แก๊งซดา ลัฝวิน)
That just got me buggin’
(แดท จัซท ก็อท มี บักกิน)
It’s that gangsta lovin’
(อิทซ แดท แก๊งซดา ลัฝวิน)
That just got me buggin’
(แดท จัซท ก็อท มี บักกิน)

[Alicia:]
([ อลีเชีย : ])
I just wanna rock you
(ไอ จัซท วอนนา ร็อค ยู)
All night long, ohh
(ออล ไนท ล็อง , โอ้)
I wanna rock you
(ไอ วอนนา ร็อค ยู)
I just wanna rock you
(ไอ จัซท วอนนา ร็อค ยู)
All night long, ohh
(ออล ไนท ล็อง , โอ้)

I wanna rock you baby
(ไอ วอนนา ร็อค ยู เบบิ)
I wanna hold you baby
(ไอ วอนนา โฮลด ยู เบบิ)
Why won’t you be my baby
(ฮไว ว็อนท ยู บี มาย เบบิ)
I wanna be ya lady
(ไอ วอนนา บี ยา เลดิ)
I wanna rock you baby
(ไอ วอนนา ร็อค ยู เบบิ)
I wanna hold you baby
(ไอ วอนนา โฮลด ยู เบบิ)
Won’t you be my baby
(ว็อนท ยู บี มาย เบบิ)
I wanna be ya lady, yeah yeah
(ไอ วอนนา บี ยา เลดิ , เย่ เย่)

[Eve & Alicia:]
([ อี๊ฟ & อลีเชีย : ])
Baby lemme rock wit’ you [it’s gangsta gangsta]
(เบบิ เลมมี ร็อค วิท ยู [ อิทซ แก๊งซดา แก๊งซดา ])
Ya know I wanna rock wit’ you [gangsta gangsta]
(ยา โน ไอ วอนนา ร็อค วิท ยู [ แก๊งซดา แก๊งซดา ])
Baby lemme rock wit’ you [the E-V-E]
(เบบิ เลมมี ร็อค วิท ยู [ ดิ อี วี อี ])
Ya know I wanna rock wit’ you [A. Keys, gonna rock you]
(ยา โน ไอ วอนนา ร็อค วิท ยู [ อะ คี , กอนนะ ร็อค ยู ])
Baby lemme rock wit’ you
(เบบิ เลมมี ร็อค วิท ยู)
Ya know I wanna rock wit’ you [it’s gangsta gangsta]
(ยา โน ไอ วอนนา ร็อค วิท ยู [ อิทซ แก๊งซดา แก๊งซดา ])
Baby lemme rock wit’ you [gangsta gangsta]
(เบบิ เลมมี ร็อค วิท ยู [ แก๊งซดา แก๊งซดา ])
Ya know I wanna rock wit’ you
(ยา โน ไอ วอนนา ร็อค วิท ยู)
[It’s gangsta, gangsta love, ooh]
([ อิทซ แก๊งซดา , แก๊งซดา ลัฝ , อู้ ])
Ya know I wanna rock wit you
(ยา โน ไอ วอนนา ร็อค วิท ยู)
Baby lemme rock wit’ you
(เบบิ เลมมี ร็อค วิท ยู)

[feat. Alicia Keys]
([ ฟีท อลีเชีย คี ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gangsta Lovin’ คำอ่านไทย Eve

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น