เนื้อเพลง Let Me Hold You คำอ่านไทย Bow Wow feat Omarion

J.D
( เจ ดี)
Yall know what this is
(ยอล โน ว็อท ดีซ ซิส)

Bow Wow
(เบา เวา)
This what you need to do girl
(ดีซ ว็อท ยู นีด ทู ดู เกิล)

J.D
(เจ ดี)
So So Def [Let Me Hold You]
(โซ โซ เดฟ [ เล็ท มี โฮลด ยู ])

Verse [Bow Wow]
(เฝิซ [ เบา เวา ])
I been watching ya for a minute
(ไอ บีน วัทชิง ยา ฟอ รา มินยูท)
Come through here so sweet scented
(คัม ธรู เฮียร โซ สวี้ท เซ็นท)
Ya life girl you need me in it
(ยา ไลฟ เกิล ยู นีด มี อิน หนิด)
I’m determined to win it
(แอม ดิเทอมิน ทู วิน หนิด)
I know whatchu need
(ไอ โน วอทชู นีด)
I know what’s wrong
(ไอ โน ว็อท ร็อง)
I know how to make it tight
(ไอ โน เฮา ทู เมค อิท ไทท)
Everything will be alright if ya [Let Me Hold You]
(เอ๊วี่ติง วิล บี ออลไร๊ท อิฟ ยา [ เล็ท มี โฮลด ยู ])
And introduce you to my world
(แอ็นด อีนทโระดยูซ ยู ทู มาย เวิลด)
Introduce you to the better side of life
(อีนทโระดยูซ ยู ทู เดอะ เบทเทอะ ไซด อ็อฝ ไลฟ)
That you ain’t been seeing girl
(แดท ยู เอน บีน ซีอิง เกิล)
I’mma show you where it’s at
(แอมมา โฌ ยู ฮแว อิทซ แอ็ท)
And Imma show you how to get it
(แอ็นด แอมมา โฌ ยู เฮา ทู เก็ท ดิธ)
All you gotta do is be with it and [Let Me Hold You]
(ออล ยู กอททะ ดู อีส บี วิฑ อิท แอ็นด [ เล็ท มี โฮลด ยู ])
Down like a real mans supposed to
(เดาน ไลค เก ริแอ็ล แม็น ซัพโพส ทู)
I never would’ve approached you
(ไอ เนฝเวอะ วูดเด็ป แอ็พโรช ยู)
If I ain’t have intentions on doing good
(อิฟ ฟาย เอน แฮ็ฝ อินเทนฌัน ออน ดูอิง เกิด)
See dude you with is so fool
(ซี ดยูด ยู วิฑ อีส โซ ฟูล)
To me girl you’re so cool
(ทู มี เกิล ยัวร์ โซ คูล)
And all I’m asking you to do is[Let Me Hold You]
(แอ็นด ออล แอม อาคกิ้ง ยู ทู ดู อีส [ เล็ท มี โฮลด ยู ])
Down like a best friend and two homies in a gang
(เดาน ไลค เก เบ็ซท ฟเร็นด แอ็นด ทู โฮมี ซิน อะ แก็ง)
When you cry I wanna feel your pain
(ฮเว็น ยู คไร ไอ วอนนา ฟีล ยุร เพน)
No secrets, no games
(โน ซีคเร็ท , โน เกม)
All excitment, nothing plain
(ออล excitment , นัธอิง พเลน)
Keep you happy that’s my aim
(คีพ ยู แฮพพิ แด๊ท มาย เอม)
And all you gotta do girl is [Let Me Hold You]
(แอ็นด ออล ยู กอททะ ดู เกิล อีส [ เล็ท มี โฮลด ยู ])

Omarion[chrous]
(โอเมอร์เรียน [ คอรัส ])
In my arms, in my mind
(อิน มาย อาม , อิน มาย ไมนด)
All the time I wanna
(ออล เดอะ ไทม ไอ วอนนา)
Keep you right by my side
(คีพ ยู ไรท ไบ มาย ไซด)
Till I die I’m gonna
(ทิล ไอ ได แอม กอนนะ)
Hold you down make sure everything is right with you
(โฮลด ยู เดาน เมค ฌุร เอ๊วี่ติง อีส ไรท วิฑ ยู)
You can never go wrong if ya Let Me Hold You
(ยู แค็น เนฝเวอะ โก ร็อง อิฟ ยา เล็ท มี โฮลด ยู)
Down like a real friends supposed to
(เดาน ไลค เก ริแอ็ล ฟเร็นด ซัพโพส ทู)
I’m trynna show ya the life that somebody
(แอม ทายนา โฌ ยา เดอะ ไลฟ แดท ซัมบอดี้)
Like you should be livin
(ไลค ยู เชิด บี ลีฝอิน)
OoOo Baby Baby you can never go wrong if ya
(อู้ เบบิ เบบิ ยู แค็น เนฝเวอะ โก ร็อง อิฟ ยา)
Let Me Hold You
(เล็ท มี โฮลด ยู)

Verse[Bow Wow]
(เฝิซ [ เบา เวา ])
I’mma keep you up on what’s poppin
(แอมมา คีพ ยู อัพ ออน ว็อท พอพปิน)
And shake ’em fresh to deaf
(แอ็นด เฌค เอ็ม ฟเร็ฌ ทู เด็ฟ)
We hit the mall we can ball
(วี ฮิท เดอะ มอล วี แค็น บอล)
Till there’s no more left
(ทิล แดร์ โน โม เล็ฟท)
I know you aint used to it
(ไอ โน ยู เอน ยูซ ทู อิท)
But you gon’ get used to it
(บัท ยู ก็อน เก็ท ยูซ ทู อิท)
Cause that’s the only way I’mma do if ya Let Me [Let Me Hold You]
(คอส แด๊ท ดิ โอ๊นลี่ เว แอมมา ดู อิฟ ยา เล็ท มี [ เล็ท มี โฮลด ยู ])
All the homies think I’m trippen cause I got you a pad
(ออล เดอะ โฮมี ธิงค แอม trippen คอส ไอ ก็อท ยู อะ แพ็ด)
But see they just mad cause they aint get you they aint get you
(บัท ซี เด จัซท แม็ด คอส เด เอน เก็ท ยู เด เอน เก็ท ยู)
Scorpio is your sign, and girl you’re so fine
(ซคอพิโอ อีส ยุร ไซน , แอ็นด เกิล ยัวร์ โซ ไฟน)
And I would do whatever in no time, no shine
(แอ็นด ดาย เวิด ดู ฮว็อทเอฝเออะ อิน โน ไทม , โน ไฌน)
It’s whatchu comin’ with but I’mma change all that
(อิทซ วอทชู คัมอิน วิฑ บัท แอมมา เชนจ ออล แดท)
Re-arrange that put you in the range all black
(รี แอะเรนจ แดท พัท ยู อิน เดอะ เรนจ ออล บแล็ค)
With the rims to match, phone attached
(วิฑ เดอะ ริม ทู แม็ช , โฟน แอ็ทแทช)
Tv’s in the back how you gon’ say no to that huh?
(Tvs ซิน เดอะ แบ็ค เฮา ยู ก็อน เซ โน ทู แดท ฮู)
N*ggas look at me like man here you go
(เอ็น *ggas ลุค แกท มี ไลค แม็น เฮียร ยู โก)
Really bout to blow some dough
(ริแอ็ลลิ เบาท ทู บโล ซัม โด)
Ain’t nobody did it before so why is you so co-old
(เอน โนบอดี้ ดิด ดิท บิโฟ โซ ฮไว อีส ยู โซ โค โอลด)
Cause I believe this was meant to be
(คอส ไอ บิลีฝ ดีซ วอส เม็นท ทู บี)
I just gotta work at it like a crack addict
(ไอ จัซท กอททะ เวิค แกท อิท ไลค เก คแร็ค แอดดีคท)
Up in rehab[Let Me Hold You]
(อัพ อิน รีแฮ๊พ [ เล็ท มี โฮลด ยู ])

Omarion[chrous]
(โอเมอร์เรียน [ คอรัส ])
In my arms, in my mind
(อิน มาย อาม , อิน มาย ไมนด)
All the time I wanna
(ออล เดอะ ไทม ไอ วอนนา)
Keep you right by my side
(คีพ ยู ไรท ไบ มาย ไซด)
Till I die I’m gonna
(ทิล ไอ ได แอม กอนนะ)
Hold you down make sure everything is right with you
(โฮลด ยู เดาน เมค ฌุร เอ๊วี่ติง อีส ไรท วิฑ ยู)
You can never go wrong if ya Let Me Hold You
(ยู แค็น เนฝเวอะ โก ร็อง อิฟ ยา เล็ท มี โฮลด ยู)
Down like a real friends supposed to
(เดาน ไลค เก ริแอ็ล ฟเร็นด ซัพโพส ทู)
I’m trynna show ya the life that somebody
(แอม ทายนา โฌ ยา เดอะ ไลฟ แดท ซัมบอดี้)
Like you should be livin
(ไลค ยู เชิด บี ลีฝอิน)
OoOo Baby Baby you can never go wrong if ya
(อู้ เบบิ เบบิ ยู แค็น เนฝเวอะ โก ร็อง อิฟ ยา)
Let Me Hold You
(เล็ท มี โฮลด ยู)

Breakdown
(เบรคดาว)
Down Down Around
(เดาน เดาน อะเรานด)
Atlanta lanta Fa found
(แอทแรนทา lanta ฟา เฟานด)
Everybody know now
(เอวี่บอดี้ โน เนา)
What I’m trynna do I say
(ว็อท แอม ทายนา ดู ไอ เซ)
Down Down Around
(เดาน เดาน อะเรานด)
Atlanta lanta Fa found
(แอทแรนทา lanta ฟา เฟานด)
I’m just trynna get you ta
(แอม จัซท ทายนา เก็ท ยู ทา)
Let Me Hold You
(เล็ท มี โฮลด ยู)
repeat 2x
(ริพีท 2x)

Omarion[chrous]
(โอเมอร์เรียน [ คอรัส ])
In my arms, in my mind
(อิน มาย อาม , อิน มาย ไมนด)
All the time I wanna
(ออล เดอะ ไทม ไอ วอนนา)
Keep you right by my side
(คีพ ยู ไรท ไบ มาย ไซด)
Till I die I’m gonna
(ทิล ไอ ได แอม กอนนะ)
Hold you down make sure everything is right with you
(โฮลด ยู เดาน เมค ฌุร เอ๊วี่ติง อีส ไรท วิฑ ยู)
You can never go wrong if ya Let Me Hold You
(ยู แค็น เนฝเวอะ โก ร็อง อิฟ ยา เล็ท มี โฮลด ยู)
Down like a real friends supposed to
(เดาน ไลค เก ริแอ็ล ฟเร็นด ซัพโพส ทู)
I’m trynna show ya the life that somebody
(แอม ทายนา โฌ ยา เดอะ ไลฟ แดท ซัมบอดี้)
Like you should be livin
(ไลค ยู เชิด บี ลีฝอิน)
OoOo Baby Baby you can never go wrong if ya
(อู้ เบบิ เบบิ ยู แค็น เนฝเวอะ โก ร็อง อิฟ ยา)
Let Me Hold You
(เล็ท มี โฮลด ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let Me Hold You คำอ่านไทย Bow Wow feat Omarion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น