เนื้อเพลง Pray คำอ่านไทย Take That

When the time gets near for me to show my love
( ฮเว็น เดอะ ไทม เก็ท เนีย ฟอ มี ทู โฌ มาย ลัฝ)
The longer I stayed away for hiding from a word
(เดอะ ลองเงอ ไอ ซเท อะเว ฟอ ไฮดอิง ฟร็อม มา เวิด)
I need to hear now don’t think I’ll hear it again
(ไอ นีด ทู เฮีย เนา ด้อนท์ ธิงค แอล เฮีย อิท อะเกน)
But the nights were always warm with you
(บัท เดอะ ไนท เวอ ออลเว วอม วิฑ ยู)
holding you right by my side,
(โฮลดิง ยู ไรท ไบ มาย ไซด ,)
But the morning always comes too soon
(บัท เดอะ มอนิง ออลเว คัม ทู ซูน)
Before I even close my eyes
(บิโฟ ไอ อีเฝ็น คโลส มาย ไอ)

All I do each night is pray
(ออล ไอ ดู อีช ไนท อีส พเร)
Hoping that I’ll be a part of you again someday
(โฮพปิง แดท แอล บี อะ พาท อ็อฝ ยู อะเกน ซัมเดย์)
All I do each night is think of all the times
(ออล ไอ ดู อีช ไนท อีส ธิงค อ็อฝ ออล เดอะ ไทม)
I close the door to keep my love within
(ไอ คโลส เดอะ โด ทู คีพ มาย ลัฝ วิฑีน)

If you can’t forgive the past I’ll understand that
(อิฟ ยู แค็นท เฟาะกีฝ เดอะ พาซท แอล อันเดิซแทนด แดท)
Can’t understand why I did this to you
(แค็นท อันเดิซแทนด ฮไว ไอ ดิด ดีซ ทู ยู)
And all of the days and the nights ok I’ll regret it
(แอ็นด ออล อ็อฝ เดอะ เด แซน เดอะ ไนท โอเค แอล ริกเรท ดิธ)
I never showed you my love
(ไอ เนฝเวอะ โฌ ยู มาย ลัฝ)
But the nights were always warm with you
(บัท เดอะ ไนท เวอ ออลเว วอม วิฑ ยู)
Holding you right by my side
(โฮลดิง ยู ไรท ไบ มาย ไซด)
But the morning always comes too soon
(บัท เดอะ มอนิง ออลเว คัม ทู ซูน)
Before I even close my eyes
(บิโฟ ไอ อีเฝ็น คโลส มาย ไอ)

All I do each night is pray
(ออล ไอ ดู อีช ไนท อีส พเร)
Hoping that I’ll be a part of you again someday
(โฮพปิง แดท แอล บี อะ พาท อ็อฝ ยู อะเกน ซัมเดย์)
All I do each night is think of all the times
(ออล ไอ ดู อีช ไนท อีส ธิงค อ็อฝ ออล เดอะ ไทม)
I close the door to keep my love within
(ไอ คโลส เดอะ โด ทู คีพ มาย ลัฝ วิฑีน)

Surely we must be in sight of the dream we long to live
(ฌูรลิ วี มัซท บี อิน ไซท อ็อฝ เดอะ ดรีม วี ล็อง ทู ไลฝ)
If you stop and close your eyes you’ll picture me inside
(อิฟ ยู ซท็อพ แอ็นด คโลส ยุร ไอ โยว พีคเชอะ มี อีนไซด)
I’m so cold and all alone, straight on back to me
(แอม โซ โคลด แอ็นด ออล อะโลน , ซทเรท ออน แบ็ค ทู มี)

All I do each night is pray
(ออล ไอ ดู อีช ไนท อีส พเร)
Hoping that I’ll be a part of you again someday
(โฮพปิง แดท แอล บี อะ พาท อ็อฝ ยู อะเกน ซัมเดย์)
All I do each night is think of all the times
(ออล ไอ ดู อีช ไนท อีส ธิงค อ็อฝ ออล เดอะ ไทม)
I close the door to keep my love within
(ไอ คโลส เดอะ โด ทู คีพ มาย ลัฝ วิฑีน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pray คำอ่านไทย Take That

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น