เนื้อเพลง Only Human คำอ่านไทย Jason Mraz

A squirrel in the tree is he watching me
( อะ ซคเวอเร็ล อิน เดอะ ทรี อีส ฮี วัทชิง มี)
Does he give a damn?
(โด ฮี กิฝ อะ แด็ม)
Does he care who I am?
(โด ฮี แค ฮู ไอ แอ็ม)
I’m just a man, is that all I am
(แอม จัซท ดา แม็น , อีส แดท ดอร์ ไอ แอ็ม)
Are my manners misinterpreted words or only human?
(อาร์ มาย แมนเนอะ มิซินเทอพเร็ท เวิด ออ โอ๊นลี่ ฮยูแม็น)
I’m human
(แอม ฮยูแม็น)

Murderous crow, hey what you know
(เมอเดอะรัซ คโร , เฮ ว็อท ยู โน)
What you reading about, what you hold in your toes
(ว็อท ยู รีดอิง อะเบาท , ว็อท ยู โฮลด อิน ยุร โท)
Is that a twig, are you a dove of peace
(อีส แดท ดา ทวิก , อาร์ ยู อะ ดัฝ อ็อฝ พีซ)
A black dove undercover, with another puzzle piece
(อะ บแล็ค ดัฝ อันเดอะคัฝเออะ , วิฑ แอะนัธเออะ พั๊ซเซิ่ล พีซ)
Are you a riddle to solve all along?
(อาร์ ยู อะ ริ๊ดเดิ้ล ทู ซอลฝ ออล อะลอง)
Or am I over thinking thoughts of human after all
(ออ แอ็ม ไอ โอเฝอะ ติ้งกิง ธอท อ็อฝ ฮยูแม็น อาฟเทอะ ออล)

Only human
(โอ๊นลี่ ฮยูแม็น)
Made of flesh, made of sand, made of you and me
(เมด อ็อฝ ฟเล็ฌ , เมด อ็อฝ แซ็นด , เมด อ็อฝ ยู แอ็นด มี)
The planet’s talking about a revolution
(เดอะ พแลนเอ็ท ทอคอิง อะเบาท ดา เรโฝะลยูฌัน)
The natural laws ain’t got no constitution
(เดอะ แนชแร็ล ลอ เอน ก็อท โน คอนสทิยูฌัน)
They’ve got a right to live their own life
(เดวฟ ก็อท ดา ไรท ทู ไลฝ แด โอน ไลฟ)
But we keep paving over paradise
(บัท วี คีพ เพฝอิง โอเฝอะ แพระไดส)

Cause we’re only human
(คอส เวีย โอ๊นลี่ ฮยูแม็น)
Yes we are, only human
(เย็ซ วี อาร์ , โอ๊นลี่ ฮยูแม็น)
If it’s our only excuse do you think we’ll keep on being only human
(อิฟ อิทซ เอ๊า โอ๊นลี่ เอ็คซคยูซ ดู ยู ธิงค เว็ล คีพ ออน บีอิง โอ๊นลี่ ฮยูแม็น)
Yes we are, yes we are
(เย็ซ วี อาร์ , เย็ซ วี อาร์)
Only human, only human, only human
(โอ๊นลี่ ฮยูแม็น , โอ๊นลี่ ฮยูแม็น , โอ๊นลี่ ฮยูแม็น)
So far:
(โซ ฟา :)

Up in the major’s tree, the one he planted back when he was just a boy
(อัพ อิน เดอะ เมเจอะ ทรี , ดิ วัน ฮี พลานท แบ็ค ฮเว็น ฮี วอส จัซท ดา บอย)
Thinking 1923
(ติ้งกิง 1923)
Thirty meters and a foot, take a look, take a climb
(เธอทิ มีเทอะ แซน อะ ฟุท , เทค เก ลุค , เทค เก คไลม)
What you’ll find is the product of a seed
(ว็อท โยว ไฟนด อีส เดอะ พรอดอัคท อ็อฝ อะ ซี)
The seed is sown, all alone
(เดอะ ซี อีส โซน , ออล อะโลน)
It grows above, with a heart of love
(อิท กโร อะบัฝ , วิฑ อะ ฮาท อ็อฝ ลัฝ)
Sharp and shelter of the animals of land and cold weather breathing
(ชาร์พ แอ็นด เฌลเทอะ อ็อฝ ดิ แอนอิแม็ล อ็อฝ แล็นด แอ็นด โคลด เวฑเออะ บรีสดิง)
We’re all breathing in
(เวีย ออล บรีสดิง อิน)

The planet’s talking about a revolution
(เดอะ พแลนเอ็ท ทอคอิง อะเบาท ดา เรโฝะลยูฌัน)
The natural laws ain’t got no constitution
(เดอะ แนชแร็ล ลอ เอน ก็อท โน คอนสทิยูฌัน)
They’ve got a right to live their own life
(เดวฟ ก็อท ดา ไรท ทู ไลฝ แด โอน ไลฟ)
But we keep paving over paradise
(บัท วี คีพ เพฝอิง โอเฝอะ แพระไดส)

Cause we’re only human
(คอส เวีย โอ๊นลี่ ฮยูแม็น)
Yes we are, only human
(เย็ซ วี อาร์ , โอ๊นลี่ ฮยูแม็น)
If it’s our only excuse do you think we’ll keep on being only human
(อิฟ อิทซ เอ๊า โอ๊นลี่ เอ็คซคยูซ ดู ยู ธิงค เว็ล คีพ ออน บีอิง โอ๊นลี่ ฮยูแม็น)
Yes we are, only human, only human, so far, so far
(เย็ซ วี อาร์ , โอ๊นลี่ ฮยูแม็น , โอ๊นลี่ ฮยูแม็น , โซ ฟา , โซ ฟา)

And this place it will outlive me
(แอ็นด ดีซ พเลซ อิท วิล เอาทลีฝ มี)
Before I get to heaven I’ll climb that tree
(บิโฟ ไอ เก็ท ทู เฮฝเอ็น แอล คไลม แดท ทรี)
And I will have to give my thanks
(แอ็นด ดาย วิล แฮ็ฝ ทู กิฝ มาย แธ็งค)
For giving me the branch to swing on
(ฟอ กีฝวิง มี เดอะ บรานช ทู ซวิง ออน)
If I ever fall in love
(อิฟ ฟาย เอฝเออะ ฟอล อิน ลัฝ)
I’ll have to give myself a baby
(แอล แฮ็ฝ ทู กิฝ ไมเซลฟ อะ เบบิ)
I will let my children have their way
(ไอ วิล เล็ท มาย ชีลดเร็น แฮ็ฝ แด เว)

Cause we’re only human, yes we are
(คอส เวีย โอ๊นลี่ ฮยูแม็น , เย็ซ วี อาร์)
Only human, so far, so far
(โอ๊นลี่ ฮยูแม็น , โซ ฟา , โซ ฟา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Only Human คำอ่านไทย Jason Mraz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น