เนื้อเพลง Umbrella คำอ่านไทย All Time Low

You had my heart
( ยู แฮ็ด มาย ฮาท)
And we’ll never be worlds apart
(แอ็นด เว็ล เนฝเวอะ บี เวิลด อะพาท)
Maybe in magazines
(เมบี อิน แมกอะสีน)
But you’ll still be my star
(บัท โยว ซทิล บี มาย ซทา)
Baby, ’cause in the dark
(เบบิ , คอส อิน เดอะ ดาค)
You can’t see shiny cars
(ยู แค็นท ซี ไฌนอิ คา)
And that’s when you need me there
(แอ็นด แด๊ท ฮเว็น ยู นีด มี แดร์)
With you I’ll always share, because
(วิฑ ยู แอล ออลเว แฌ , บิคอส)

When the sun shines, we’ll shine together
(ฮเว็น เดอะ ซัน ไฌน , เว็ล ไฌน ทุเกฑเออะ)
Told you I’ll be here forever
(โทลด ยู แอล บี เฮียร เฟาะเรฝเออะ)
Said I’ll always be your friend
(เซ็ด แอล ออลเว บี ยุร ฟเร็นด)
Took an oath, I’mma stick it out ’till the end
(ทุค แอน โอธ , แอมมา ซทิค อิท เอ้า ทิล ดิ เอ็นด)
Now that it’s raining more than ever
(เนา แดท อิทซ เรนนิงโม แฑ็น เอฝเออะ)
Told you we’ll still have each other
(โทลด ยู เว็ล ซทิล แฮ็ฝ อีช อัฑเออะ)
You can stand under my umbrella
(ยู แค็น ซแท็นด อันเดอะ มาย อัมบเรลละ)
You can stand under my umbrella
(ยู แค็น ซแท็นด อันเดอะ มาย อัมบเรลละ)
Ella, ella, eh, eh, eh
(เอลลา , เอลลา , เอ , เอ , เอ)
Under my umbrella
(อันเดอะ มาย อัมบเรลละ)
Ella, ella, eh, eh, eh
(เอลลา , เอลลา , เอ , เอ , เอ)
Under my umbrella
(อันเดอะ มาย อัมบเรลละ)
Ella, ella, eh, eh, eh
(เอลลา , เอลลา , เอ , เอ , เอ)
Under my umbrella
(อันเดอะ มาย อัมบเรลละ)
Ella, ella, eh, eh, eh, eh, eh, eh
(เอลลา , เอลลา , เอ , เอ , เอ , เอ , เอ , เอ)

These fancy things will never come in between
(ฑิส แฟนซิ ธิง วิล เนฝเวอะ คัม อิน บีทวิน)
You are my entity, there for infinity
(ยู อาร์ มาย เอนทิทิ , แดร์ ฟอ อินฟีนอิทิ)
When the war has took its part
(ฮเว็น เดอะ วอ แฮ็ส ทุค อิทซ พาท)
When the world has dealt its cards
(ฮเว็น เดอะ เวิลด แฮ็ส เด็ลท อิทซ คาด)
If the hand is hard
(อิฟ เดอะ แฮ็นด อีส ฮาด)
Together we’ll mend your heart, because
(ทุเกฑเออะ เว็ล เม็นด ยุร ฮาท , บิคอส)

When the sun shines, we’ll shine together
(ฮเว็น เดอะ ซัน ไฌน , เว็ล ไฌน ทุเกฑเออะ)
Told you I’ll be here forever
(โทลด ยู แอล บี เฮียร เฟาะเรฝเออะ)
Said I’ll always be your friend
(เซ็ด แอล ออลเว บี ยุร ฟเร็นด)
Took an oath, I’mma stick it out ’till the end
(ทุค แอน โอธ , แอมมา ซทิค อิท เอ้า ทิล ดิ เอ็นด)
Now that it’s raining more than ever
(เนา แดท อิทซ เรนนิงโม แฑ็น เอฝเออะ)
Told you we’ll still have each other
(โทลด ยู เว็ล ซทิล แฮ็ฝ อีช อัฑเออะ)
You can stand under my umbrella
(ยู แค็น ซแท็นด อันเดอะ มาย อัมบเรลละ)
You can stand under my umbrella
(ยู แค็น ซแท็นด อันเดอะ มาย อัมบเรลละ)
Ella, ella, eh, eh, eh
(เอลลา , เอลลา , เอ , เอ , เอ)
Under my umbrella
(อันเดอะ มาย อัมบเรลละ)
Ella, ella, eh, eh, eh
(เอลลา , เอลลา , เอ , เอ , เอ)
Under my umbrella
(อันเดอะ มาย อัมบเรลละ)
Ella, ella, eh, eh, eh
(เอลลา , เอลลา , เอ , เอ , เอ)
Under my umbrella
(อันเดอะ มาย อัมบเรลละ)
Ella, ella, eh, eh, eh, eh, eh, eh
(เอลลา , เอลลา , เอ , เอ , เอ , เอ , เอ , เอ)

You can run into my arms
(ยู แค็น รัน อีนทุ มาย อาม)
That’s okay, don’t be alarmed
(แด๊ท โอเค , ด้อนท์ บี อะลาม)
Come into me
(คัม อีนทุ มี)
There’s no distance in between our love
(แดร์ โน ดีซแท็นซ อิน บีทวิน เอ๊า ลัฝ)
Gonna let the rain pour
(กอนนะ เล็ท เดอะ เรน โพ)
I’ll be all you need and more, because
(แอล บี ออล ยู นีด แอ็นด โม , บิคอส)

When the sun shines, we’ll shine together
(ฮเว็น เดอะ ซัน ไฌน , เว็ล ไฌน ทุเกฑเออะ)
Told you I’ll be here forever
(โทลด ยู แอล บี เฮียร เฟาะเรฝเออะ)
Said I’ll always be your friend
(เซ็ด แอล ออลเว บี ยุร ฟเร็นด)
Took an oath, I’mma stick it out ’till the end
(ทุค แอน โอธ , แอมมา ซทิค อิท เอ้า ทิล ดิ เอ็นด)
Now that it’s raining more than ever
(เนา แดท อิทซ เรนนิงโม แฑ็น เอฝเออะ)
Told you we’ll still have each other
(โทลด ยู เว็ล ซทิล แฮ็ฝ อีช อัฑเออะ)
You can stand under my umbrella
(ยู แค็น ซแท็นด อันเดอะ มาย อัมบเรลละ)
You can stand under my umbrella
(ยู แค็น ซแท็นด อันเดอะ มาย อัมบเรลละ)
Ella, ella, eh, eh, eh
(เอลลา , เอลลา , เอ , เอ , เอ)
Under my umbrella
(อันเดอะ มาย อัมบเรลละ)
Ella, ella, eh, eh, eh
(เอลลา , เอลลา , เอ , เอ , เอ)
Under my umbrella
(อันเดอะ มาย อัมบเรลละ)
Ella, ella, eh, eh, eh
(เอลลา , เอลลา , เอ , เอ , เอ)
Under my umbrella
(อันเดอะ มาย อัมบเรลละ)
Ella, ella, eh, eh, eh, eh, eh, eh
(เอลลา , เอลลา , เอ , เอ , เอ , เอ , เอ , เอ)

It’s rainin’, rainin’
(อิทซ เรนนิน , เรนนิน)
[Ella, ella, eh, eh, eh]
([ เอลลา , เอลลา , เอ , เอ , เอ ])
Ooh, baby, it’s rainin’, rainin’
(อู้ , เบบิ , อิทซ เรนนิน , เรนนิน)
[Under my umbrella]
([ อันเดอะ มาย อัมบเรลละ ])
Ooh, baby, come in to me
(อู้ , เบบิ , คัม อิน ทู มี)
[Ella, ella, eh, eh, eh]
([ เอลลา , เอลลา , เอ , เอ , เอ ])
Come into me
(คัม อีนทุ มี)
It’s rainin’, rainin’
(อิทซ เรนนิน , เรนนิน)
[Ella, ella, eh, eh, eh]
([ เอลลา , เอลลา , เอ , เอ , เอ ])
Ooh, baby, it’s rainin’, rainin’
(อู้ , เบบิ , อิทซ เรนนิน , เรนนิน)
[Under my umbrella]
([ อันเดอะ มาย อัมบเรลละ ])
Ooh, baby, come into me
(อู้ , เบบิ , คัม อีนทุ มี)
Come into me
(คัม อีนทุ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Umbrella คำอ่านไทย All Time Low

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น