เนื้อเพลง Summertime คำอ่านไทย New Kids on The Block

[Spoken:]
( [ ซโพเค็น : ])
Jones Beach 1988
(โจเนส บีช 1988)
Come on
(คัมมอน)

Do you remember,
(ดู ยู ริเมมเบอะ ,)
Or should I rewind,
(ออ เชิด ดาย รีไวนด ,)
To that summer when you caught my eye,
(ทู แดท ซัมเมอะ ฮเว็น ยู คอท มาย ไอ ,)
I played it cool,
(ไอ พเล ดิท คูล ,)
The weather was hot,
(เดอะ เวฑเออะ วอส ฮ็อท ,)
You had the beauty and the beach on lock.
(ยู แฮ็ด เดอะ บยูทิ แอ็นด เดอะ บีช ออน ล็อค)

With your flip flops, half shirt
(วิฑ ยุร ฟลิพ ฟล็อพ , ฮาล์ฟ เฌิท)
Short shorts, mini skirt,
(ฌอท ฌอท , มีนิ ซเคิท ,)
Walkin’ on the beach, so pretty,
(วอคกิน ออน เดอะ บีช , โซ พรีททิ ,)
You wasn’t lookin’ for a man,
(ยู วอสซึ้น ลุคกิน ฟอ รา แม็น ,)
When you saw me in the sand,
(ฮเว็น ยู ซอ มี อิน เดอะ แซ็นด ,)
But you fell for the boy from the city.
(บัท ยู เฟ็ล ฟอ เดอะ บอย ฟร็อม เดอะ ซีทอิ)

I was like, ” hey, girl, can I get your number ”
(ไอ วอส ไลค , ” เฮ , เกิล , แค็น นาย เก็ท ยุร นัมเบอะ “)
I remember what you told me too,
(ไอ ริเมมเบอะ ว็อท ยู โทลด มี ทู ,)
” Don’t call after ten ”
(” ด้อนท์ คอล อาฟเทอะ เท็น “)
But you know that I did,
(บัท ยู โน แดท ไอ ดิด ,)
Cause I couldn’t stop thinkin’ ’bout you.
(คอส ไอ คูดซึ่น ซท็อพ ติ้งกิน เบาท ยู)

I think about you in the summertime,
(ไอ ธิงค อะเบาท ยู อิน เดอะ ซัมเมอร์ไทม์ ,)
[Oh oh]
([ โอ โอ ])
And all the good times we had, baby,
(แอ็นด ออล เดอะ เกิด ไทม วี แฮ็ด , เบบิ ,)
Been a few years and I can’t deny,
(บีน อะ ฟยู เยีย แซน ดาย แค็นท ดิไน ,)
[Oh oh]
([ โอ โอ ])
The thought of you still makes me crazy,
(เดอะ ธอท อ็อฝ ยู ซทิล เมค มี คเรสิ ,)
I think about you in the summertime,
(ไอ ธิงค อะเบาท ยู อิน เดอะ ซัมเมอร์ไทม์ ,)
[Oh oh]
([ โอ โอ ])
I’m sittin’ here in the sun with you on my mind.
(แอม ซิทดิน เฮียร อิน เดอะ ซัน วิฑ ยู ออน มาย ไมนด)
You’re my, my summertime.
(ยัวร์ มาย , มาย ซัมเมอร์ไทม์)

Do you remember,
(ดู ยู ริเมมเบอะ ,)
I’ll never forget,
(แอล เนฝเวอะ เฟาะเกท ,)
Touchin’ your body all soakin’ wet,
(ทัชชิน ยุร บอดอิ ออล soakin เว็ท ,)
The water was cool,
(เดอะ วอเทอะ วอส คูล ,)
The feelin’ was hot,
(เดอะ ฟีลิน วอส ฮ็อท ,)
Kissin’ on you while the ocean rocked.
(คิซซิน ออน ยู ฮไวล ดิ โอแฌ็น ร็อค)

In your strapless sundress,
(อิน ยุร ซทแรพเล็ซ sundress ,)
Kickin’ back, no stress,
(คิคคินแบ็ค , โน ซทเร็ซ ,)
As long as we was together,
(แอ็ส ล็อง แอ็ส วี วอส ทุเกฑเออะ ,)
Cause we were feelin’ young love,
(คอส วี เวอ ฟีลิน ยัง ลัฝ ,)
And we couldn’t get enough.
(แอ็นด วี คูดซึ่น เก็ท อินัฟ)
Baby, I could reminisce forever.
(เบบิ , ไอ เคิด ริมมีนิด เฟาะเรฝเออะ)

And now I’m like,
(แอ็นด เนา แอม ไลค ,)
Hey, girl, don’t you know I miss it,
(เฮ , เกิล , ด้อนท์ ยู โน ไอ มิซ ซิท ,)
And I wonder if you miss it too,
(แอ็นด ดาย วันเดอะ อิฟ ยู มิซ ซิท ทู ,)
Never thought it would end ’til it did,
(เนฝเออะ ธอท ดิธ เวิด เอ็นด ทิล อิท ดิด ,)
Now, I’m here and I can’t stop thinkin’ ’bout you.
(เนา , แอม เฮียร แอ็นด ดาย แค็นท ซท็อพ ติ้งกิน เบาท ยู)

I think about you in the summertime,
(ไอ ธิงค อะเบาท ยู อิน เดอะ ซัมเมอร์ไทม์ ,)
[Oh oh]
([ โอ โอ ])
And all the good times we had, baby,
(แอ็นด ออล เดอะ เกิด ไทม วี แฮ็ด , เบบิ ,)
Been a few years and I can’t deny,
(บีน อะ ฟยู เยีย แซน ดาย แค็นท ดิไน ,)
[Oh oh]
([ โอ โอ ])
The thought of you still makes me crazy,
(เดอะ ธอท อ็อฝ ยู ซทิล เมค มี คเรสิ ,)
I think about you in the summertime,
(ไอ ธิงค อะเบาท ยู อิน เดอะ ซัมเมอร์ไทม์ ,)
I’m sittin’ here in the sun with you on my mind.
(แอม ซิทดิน เฮียร อิน เดอะ ซัน วิฑ ยู ออน มาย ไมนด)
You’re my, my summertime.
(ยัวร์ มาย , มาย ซัมเมอร์ไทม์)

[Spoken:] Break it down.
([ ซโพเค็น : ] บเรค อิท เดาน)

Summer ended,
(ซัมเมอะ เอ็นด ,)
Winter started,
(วีนเทอะ ซทาท ,)
It got colder,
(อิท ก็อท โคลเดอ ,)
When we parted ways,
(ฮเว็น วี พาท เว ,)
[Spoken: I like this part.]
([ ซโพเค็น : ไอ ไลค ดีซ พาท ])
As the seasons change.
(แอ็ส เดอะ ซี๊ซั่น เชนจ)
[Spoken: Bring it forward, bring it back]
([ ซโพเค็น : บริง อิท ฟอเวิด , บริง อิท แบ็ค ])
Winter melted,
(วีนเทอะ เม็ลท ,)
Spring I felt it,
(ซพริง ไอ เฟ็ลท ดิธ ,)
Summertime will never be the same,
(ซัมเมอร์ไทม์ วิล เนฝเวอะ บี เดอะ เซม ,)
[Without you. My summertime.]
([ วิเฑาท ยู มาย ซัมเมอร์ไทม์ ])
My summertime.
(มาย ซัมเมอร์ไทม์)

I think about you in the summertime,
(ไอ ธิงค อะเบาท ยู อิน เดอะ ซัมเมอร์ไทม์ ,)
I think about you
(ไอ ธิงค อะเบาท ยู)
[Oh oh]
([ โอ โอ ])
And all the good times we had, baby,
(แอ็นด ออล เดอะ เกิด ไทม วี แฮ็ด , เบบิ ,)
We had baby
(วี แฮ็ด เบบิ)
It’s been a few years and I can’t deny,
(อิทซ บีน อะ ฟยู เยีย แซน ดาย แค็นท ดิไน ,)
I can’t deny
(ไอ แค็นท ดิไน)
[Oh oh]
([ โอ โอ ])
The thought of you still makes me crazy,
(เดอะ ธอท อ็อฝ ยู ซทิล เมค มี คเรสิ ,)
Makes me crazy
(เมค มี คเรสิ)
I think about you in the summertime,
(ไอ ธิงค อะเบาท ยู อิน เดอะ ซัมเมอร์ไทม์ ,)
I’m sittin’ here in the sun with you on my mind.
(แอม ซิทดิน เฮียร อิน เดอะ ซัน วิฑ ยู ออน มาย ไมนด)
On my mind,
(ออน มาย ไมนด ,)
My summertime.
(มาย ซัมเมอร์ไทม์)

Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, oh yeah
(โว้ว , โว้ว , โว้ว , โว้ว , โว้ว , โอ เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Summertime คำอ่านไทย New Kids on The Block

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น