เนื้อเพลง Little Miss Magic คำอ่านไทย Jimmy Buffett

Constantly amazed by the blades of the fan on the ceiling
( คอนสแท็นทลิ อะเมส ไบ เดอะ บเลด อ็อฝ เดอะ แฟน ออน เดอะ ซีลอิง)
The clever little glances she gives me can’t help but be appealing
(เดอะ คเลฝเออะ ลิ๊ทเทิ่ล กลานซ ชี กิฝ มี แค็นท เฮ็ลพ บัท บี อเพียวลิง)

She loves to ride into town with the top down
(ชี ลัฝ ทู ไรด อีนทุ ทาวน์ วิฑ เดอะ ท็อพ เดาน)
feel that warm breeze on her gentle skin
(ฟีล แดท วอม บรีส ออน เฮอ เจ๊นเทิ่ล ซคิน)
She is my next of kin
(ชี อีส มาย เน็คซท อ็อฝ คิน)

I see a little more of me everyday
(ไอ ซี อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม อ็อฝ มี เอวี่เดย์)
I catch a little more moustache turning gray
(ไอ แค็ช อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม มัซทาฌ เทินนิง กเร)
Your mother’s is the only other woman for me
(ยุร ม๊าเธ่อร์ ซิส ดิ โอ๊นลี่ อัฑเออะ วูมเอิน ฟอ มี)
Little miss magic
(ลิ๊ทเทิ่ล มิซ แมจอิค)
what you gonna be
(ว็อท ยู กอนนะ บี)

Sometimes I catch her dreaming and wonder where that little mind
(ซัมไทม์ ซาย แค็ช เฮอ ดรีมมิง แอ็นด วันเดอะ ฮแว แดท ลิ๊ทเทิ่ล ไมนด)
meanders
(มีแอนเดอะ)
Is she strolling along the shore or cruising or the broad savanna
(อีส ชี สโตวลิง อะลอง เดอะ โฌ ออ ครูชซิง ออ เดอะ บรอด ซะแฝนนะ)
I know someday she learn to make up her own runs
(ไอ โน ซัมเดย์ ชี เลิน ทู เมค อัพ เฮอ โอน รัน)
I know someday she’s gonna learn how to fly
(ไอ โน ซัมเดย์ ชี กอนนะ เลิน เฮา ทู ฟไล)
Oh that I won’t deny
(โอ แดท ไอ ว็อนท ดิไน)

I catch a little more dialog coming my way
(ไอ แค็ช อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม ไดอะล็อก คัมอิง มาย เว)
I see those big brown eyes just start to looking astray
(ไอ ซี โฑส บิก บเราน ไอ จัซท ซทาท ทู ลุคอิง อัซทเร)
Your mother’s still the only other woman for me
(ยุร ม๊าเธ่อร์ ซทิล ดิ โอ๊นลี่ อัฑเออะ วูมเอิน ฟอ มี)
Little miss magic
(ลิ๊ทเทิ่ล มิซ แมจอิค)
what you gonna be
(ว็อท ยู กอนนะ บี)

She loves to ride into town with the top down
(ชี ลัฝ ทู ไรด อีนทุ ทาวน์ วิฑ เดอะ ท็อพ เดาน)
Feel that warm breeze on her gentle skin
(ฟีล แดท วอม บรีส ออน เฮอ เจ๊นเทิ่ล ซคิน)
She is my next of kin
(ชี อีส มาย เน็คซท อ็อฝ คิน)

Constantly amazed by the blades of the fan on the ceiling
(คอนสแท็นทลิ อะเมส ไบ เดอะ บเลด อ็อฝ เดอะ แฟน ออน เดอะ ซีลอิง)
Those clever little looks she gives just can’t help but be appealing
(โฑส คเลฝเออะ ลิ๊ทเทิ่ล ลุค ชี กิฝ จัซท แค็นท เฮ็ลพ บัท บี อเพียวลิง)

I know someday she learn to make up her own runs
(ไอ โน ซัมเดย์ ชี เลิน ทู เมค อัพ เฮอ โอน รัน)
One day she’s gonna learn how to fly
(วัน เด ชี กอนนะ เลิน เฮา ทู ฟไล)
Oh that I won’t deny
(โอ แดท ไอ ว็อนท ดิไน)

I see a little more of me everyday
(ไอ ซี อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม อ็อฝ มี เอวี่เดย์)
I feel a little more moustache turning gray
(ไอ ฟีล อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม มัซทาฌ เทินนิง กเร)
Your mother’s still the only other woman for me
(ยุร ม๊าเธ่อร์ ซทิล ดิ โอ๊นลี่ อัฑเออะ วูมเอิน ฟอ มี)
Little miss magic
(ลิ๊ทเทิ่ล มิซ แมจอิค)
what you gonna be
(ว็อท ยู กอนนะ บี)
Little miss magic
(ลิ๊ทเทิ่ล มิซ แมจอิค)
what you gonna be
(ว็อท ยู กอนนะ บี)
Little miss magic
(ลิ๊ทเทิ่ล มิซ แมจอิค)
Just can’t wait to see
(จัซท แค็นท เวท ทู ซี)

It’s raining it’s pouring
(อิทซ เรนนิงอิทซ ช)
Your old man is snoring
(ยุร โอลด แม็น อีส ซโนริง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Little Miss Magic คำอ่านไทย Jimmy Buffett

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น