เนื้อเพลง Roll with The Punches คำอ่านไทย Lenka

Roll, roll with the punches
( โรล , โรล วิฑ เดอะ พันเซด)
Roll, roll with the punches
(โรล , โรล วิฑ เดอะ พันเซด)

That really hurt me
(แดท ริแอ็ลลิ เฮิท มี)
Like a fist to the face
(ไลค เก ฟิซท ทู เดอะ เฟซ)
I wasn’t ready
(ไอ วอสซึ้น เรดอิ)
To be knocked out of place
(ทู บี น็อค เอ้า อ็อฝ พเลซ)
Suddenly everything I was sure of
(ซั๊ดเด้นลี่ เอ๊วี่ติง ไอ วอส ฌุร อ็อฝ)
Sinking below the depths of the surface
(ซีงคิง บิโล เดอะ เด็พธ อ็อฝ เดอะ เซอฟิซ)
It’s unexpected, it usually is
(อิทซ อะเน็คซเพคทิด , อิท ยูฉัวลิ อีส)
When you’re rejected
(ฮเว็น ยัวร์ ริเจคท)
Or you take a hit
(ออ ยู เทค เก ฮิท)
Suddenly everything’s thrown in a spin
(ซั๊ดเด้นลี่ เอ๊วี่ติง ธโรน อิน อะ ซพิน)
No time to grow a thicker skin
(โน ไทม ทู กโร อะ ทิคเกอร์ ซคิน)
What kind of situation am I in now?
(ว็อท ไคนด อ็อฝ ซิชิวเอฌัน แอ็ม ไอ อิน เนา)

[Chorus]
([ โครัซ ])
When life tries to knock all the wind out of you
(ฮเว็น ไลฟ ทรายส์ ทู น็อค ออล เดอะ วินด เอ้า อ็อฝ ยู)
You’ve got to roll, roll, roll with the punches
(ยู๊ฟ ก็อท ทู โรล , โรล , โรล วิฑ เดอะ พันเซด)
If all life offers is black and blue
(อิฟ ออล ไลฟ ออฟเฟอะ ซิส บแล็ค แอ็นด บลู)
You’ve got to roll, roll, roll with the punches
(ยู๊ฟ ก็อท ทู โรล , โรล , โรล วิฑ เดอะ พันเซด)

Little weapons over the phone
(ลิ๊ทเทิ่ล เวพอัน โอเฝอะ เดอะ โฟน)
They like to threaten the life that I know
(เด ไลค ทู threaten เดอะ ไลฟ แดท ไอ โน)
They say get over here and get into the ring
(เด เซ เก็ท โอเฝอะ เฮียร แอ็นด เก็ท อีนทุ เดอะ ริง)
But I’m not really much a fighter
(บัท แอม น็อท ริแอ็ลลิ มัช อะ ไฟทเออะ)
My mechanisms of defense are down
(มาย เมคอะนิสม อ็อฝ ดิเฟนซ อาร์ เดาน)
My resistance is out on the town
(มาย ริสีซแท็นซ อีส เอ้า ออน เดอะ ทาวน์)
I was alarmed by your attack
(ไอ วอส อะลาม ไบ ยุร แอ็ทแทค)
This isn’t a boxing match
(ดีซ อีสซึ่น ดา บอคซิง แม็ช)
But I’ll be damned if I ever let you win
(บัท แอล บี แด็ม อิฟ ฟาย เอฝเออะ เล็ท ยู วิน)

[Chorus]
([ โครัซ ])
When life tries to knock all the wind out of you
(ฮเว็น ไลฟ ทรายส์ ทู น็อค ออล เดอะ วินด เอ้า อ็อฝ ยู)
You’ve got to roll, roll, roll with the punches
(ยู๊ฟ ก็อท ทู โรล , โรล , โรล วิฑ เดอะ พันเซด)
If all life offers is black and blue
(อิฟ ออล ไลฟ ออฟเฟอะ ซิส บแล็ค แอ็นด บลู)
You’ve got to roll, roll, roll with the punches
(ยู๊ฟ ก็อท ทู โรล , โรล , โรล วิฑ เดอะ พันเซด)

When all I want is a little stability
(ฮเว็น ออล ไอ ว็อนท อีส ซา ลิ๊ทเทิ่ล ซทะบีลอิทิ)
Some time without any bruises
(ซัม ไทม วิเฑาท เอนอิ บรูส)
You go and tell me the things that I don’t want to hear
(ยู โก แอ็นด เท็ล มี เดอะ ธิง แดท ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู เฮีย)
Putting your fist into my ears
(พูทดิง ยุร ฟิซท อีนทุ มาย เอีย)
Filling me up with the dread and the fear leaving you all in pieces
(ฟีลลิง มี อัพ วิฑ เดอะ ดเร็ด แอ็นด เดอะ เฟีย ลีฝอิงส ยู ออล อิน พีซ)
Suddenly everything’s thrown in a spin
(ซั๊ดเด้นลี่ เอ๊วี่ติง ธโรน อิน อะ ซพิน)
No time to grow a thicker skin
(โน ไทม ทู กโร อะ ทิคเกอร์ ซคิน)
What kind of situation am I in now?
(ว็อท ไคนด อ็อฝ ซิชิวเอฌัน แอ็ม ไอ อิน เนา)

[Chorus]
([ โครัซ ])
When life tries to knock all the wind out of you
(ฮเว็น ไลฟ ทรายส์ ทู น็อค ออล เดอะ วินด เอ้า อ็อฝ ยู)
You’ve got to roll, roll, roll with the punches
(ยู๊ฟ ก็อท ทู โรล , โรล , โรล วิฑ เดอะ พันเซด)
If all life offers is black and blue
(อิฟ ออล ไลฟ ออฟเฟอะ ซิส บแล็ค แอ็นด บลู)
You’ve got to hold, hold, hold your head up high
(ยู๊ฟ ก็อท ทู โฮลด , โฮลด , โฮลด ยุร เฮ็ด อัพ ไฮ)
When life tries to knock all the wind out of you
(ฮเว็น ไลฟ ทรายส์ ทู น็อค ออล เดอะ วินด เอ้า อ็อฝ ยู)
You’ve got to roll, roll, roll with the punches
(ยู๊ฟ ก็อท ทู โรล , โรล , โรล วิฑ เดอะ พันเซด)
If all life offers is black and blue
(อิฟ ออล ไลฟ ออฟเฟอะ ซิส บแล็ค แอ็นด บลู)
You’ve got to roll, roll, roll with the punches
(ยู๊ฟ ก็อท ทู โรล , โรล , โรล วิฑ เดอะ พันเซด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Roll with The Punches คำอ่านไทย Lenka

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น