เนื้อเพลง Race Car Ya-yas คำอ่านไทย Cake

The land of race car ya-yas
( เดอะ แล็นด อ็อฝ เรซ คา ยา yas)
The land where you can’t change lanes
(เดอะ แล็นด ฮแว ยู แค็นท เชนจ เลน)
The land where large fuzzy dice still hang proudly
(เดอะ แล็นด ฮแว ลาจ ฟัสสิ ไดซ ซทิล แฮ็ง พเราดลิ)
Like testicles from rear view mirrors
(ไลค testicles ฟร็อม เรีย ฝยู มีเรอะ)

The land of race car ya-yas
(เดอะ แล็นด อ็อฝ เรซ คา ยา yas)
The land where you can’t change lanes
(เดอะ แล็นด ฮแว ยู แค็นท เชนจ เลน)
The land where large fuzzy dice still hang proudly
(เดอะ แล็นด ฮแว ลาจ ฟัสสิ ไดซ ซทิล แฮ็ง พเราดลิ)
Like testicles from rear view mirrors
(ไลค testicles ฟร็อม เรีย ฝยู มีเรอะ)
The land of race car ya-yas
(เดอะ แล็นด อ็อฝ เรซ คา ยา yas)
Ya-yas
(ยา yas)
The land of race car ya-yas
(เดอะ แล็นด อ็อฝ เรซ คา ยา yas)
The land of race car ya-yas
(เดอะ แล็นด อ็อฝ เรซ คา ยา yas)
Race car ya-yas
(เรซ คา ยา yas)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Race Car Ya-yas คำอ่านไทย Cake

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น