เนื้อเพลง Pretty Saro คำอ่านไทย Iris DeMent

When I first come to this country in Eighteen and Forty-nine
( ฮเว็น นาย เฟิซท คัม ทู ดีซ คันทริ อิน เอทีน แอ็นด ฟอทิ ไนน)
I saw many fair lovers but I never saw mine
(ไอ ซอ เมนอิ แฟ ลัฝเออะ บัท ไอ เนฝเวอะ ซอ ไมน)
I viewed it all around me, saw I was quite alone
(ไอ ฝยู ดิท ออล อะเรานด มี , ซอ ไอ วอส คไวท อะโลน)
and me a poor stranger and a long way from home
(แอ็นด มี อะ พูร ซทเรนเจอะ แอ็นด อะ ล็อง เว ฟร็อม โฮม)

Well, my true love she won’t have me and it’s this I understand
(เว็ล , มาย ทรู ลัฝ ชี ว็อนท แฮ็ฝ มี แอ็นด อิทซ ดีซ ซาย อันเดิซแทนด)
For she wants some free holder and I have no land
(ฟอ ชี ว็อนท ซัม ฟรี โฮลเดอะ แอ็นด ดาย แฮ็ฝ โน แล็นด)
I couldn’t maintain her on silver and gold
(ไอ คูดซึ่น เมนเทน เฮอ ออน ซีลเฝอะ แอ็นด โกลด)
but all of the other fine things that my love’s house could hold
(บัท ดอร์ อ็อฝ ดิ อัฑเออะ ไฟน ธิง แดท มาย ลัฝ เฮาซ เคิด โฮลด)

Fair the well to ol’ mother, fair the well to my father too
(แฟ เดอะ เว็ล ทู ol ม๊าเธ่อร์ , แฟ เดอะ เว็ล ทู มาย ฟาเฑอะ ทู)
I’m going for to ramble this wide world all through
(แอม โกอิ้ง ฟอ ทู แรมเบิล ดีซ ไวด เวิลด ออล ธรู)
And when I get weary, I’ll sit down and cry
(แอ็นด ฮเว็น นาย เก็ท เวียริ , แอล ซิท เดาน แอ็นด คไร)
and think of my Saro, pretty Saro, my bride
(แอ็นด ธิงค อ็อฝ มาย Saro , พรีททิ Saro , มาย บไรด)

Well, I wished I was a turtle dove
(เว็ล , ไอ วิฌ ดาย วอส ซา เท๊อเทิ่ล ดัฝ)
Had wings and could fly
(แฮ็ด วิง แซน เคิด ฟไล)
Far away to my lover’s lodgings
(ฟา อะเว ทู มาย ลัฝเออะ ลอจอิงส)
Tonight I’d drawn the line
(ทุไนท อาย ดรอน เดอะ ไลน)
And there in her lilywhite arms I’d lay there all night
(แอ็นด แดร์ อิน เฮอ lilywhite อาม อาย เล แดร์ ออล ไนท)
and watch through them little wind’ers
(แอ็นด ว็อช ธรู เฑ็ม ลิ๊ทเทิ่ล ไวนเดอะ)
for the dawning of day
(ฟอ เดอะ ดอนนิง อ็อฝ เด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pretty Saro คำอ่านไทย Iris DeMent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น