เนื้อเพลง Anything For You คำอ่านไทย Gloria Estefan

Anything For You
( เอนอิธิง ฟอ ยู)
Though You’re Not Here
(โธ ยัวร์ น็อท เฮียร)
Since You Said We’re Through
(ซินซ ยู เซ็ด เวีย ธรู)
It Seems Like Years
(อิท ซีม ไลค เยีย)
Time Keeps Draggin On And On
(ไทม คีพ แดรกกิน ออน แอ็นด ออน)
And Forever’s Been And Gone
(แอ็นด เฟาะเรฝเออะ บีน แอ็นด กอน)
Still I Can’t Figure What Went Wrong
(ซทิล ไอ แค็นท ฟีกยุร ว็อท เว็นท ร็อง)

I’d Still Do Anything For You
(อาย ซทิล ดู เอนอิธิง ฟอ ยู)
I’ll Play Your Game
(แอล พเล ยุร เกม)
You Hurt Me Through And Through
(ยู เฮิท มี ธรู แอ็นด ธรู)
But You Can Have Your Way
(บัท ยู แค็น แฮ็ฝ ยุร เว)

I Can Pretend Each Time I See You
(ไอ แค็น พริเทนด อีช ไทม ไอ ซี ยู)
That I Don’t Care And I Don’t Need You
(แดท ไอ ด้อนท์ แค แอ็นด ดาย ด้อนท์ นีด ยู)
And Though You’ll Never See Me Cryin’
(แอ็นด โธ โยว เนฝเวอะ ซี มี คายอิน)
You Know Inside I Feel Like Dying
(ยู โน อีนไซด ไอ ฟีล ไลค ไดอิง)
And I’d Do Anything For You
(แอ็นด อาย ดู เอนอิธิง ฟอ ยู)
In Spite Of It All
(อิน ซไพท อ็อฝ อิท ดอร์)
I’ve Learned So Much From You
(แอฝ เลิน โซ มัช ฟร็อม ยู)
You Made Me Strong
(ยู เมด มี ซทร็อง)
But Don’t You Ever Think That I Don’t Love You
(บัท ด้อนท์ ยู เอฝเออะ ธิงค แดท ไอ ด้อนท์ ลัฝ ยู)
That For One Minute I Forgot You
(แดท ฟอ วัน มินยูท ไอ เฟาะกอท ยู)
But Sometimes Things Don’t Work Out Right
(บัท ซัมไทม์ ธิง ด้อนท์ เวิค เอ้า ไรท)
And You Just Have To Say Goodbye
(แอ็นด ยู จัซท แฮ็ฝ ทู เซ กู๊ดบาย)

I Hope You Find Somone To Please You
(ไอ โฮพ ยู ไฟนด โซมโมนี่ ทู พลีส ยู)
Somone Who’ll Care And Never Leave You
(โซมโมนี่ อ๊าว แค แอ็นด เนฝเวอะ ลีฝ ยู)
But If That Someone Ever Hurts You
(บัท อิฟ แดท ซัมวัน เอฝเออะ เฮิท ยู)
You Just Might Need A Friend To Turn To
(ยู จัซท ไมท นีด อะ ฟเร็นด ทู เทิน ทู)

And I’d Do Anything For You
(แอ็นด อาย ดู เอนอิธิง ฟอ ยู)
I’ll Give You Up
(แอล กิฝ ยู อัพ)
If That’s What I Should Do
(อิฟ แด๊ท ว็อท ไอ เชิด ดู)
To Make You Happy
(ทู เมค ยู แฮพพิ)

I Can Pretend Each Time I See You
(ไอ แค็น พริเทนด อีช ไทม ไอ ซี ยู)
That I Don’t Care And I Don’t Need You
(แดท ไอ ด้อนท์ แค แอ็นด ดาย ด้อนท์ นีด ยู)
And Though Inside I Feel Like Dying
(แอ็นด โธ อีนไซด ไอ ฟีล ไลค ไดอิง)
You Know You’ll Never See Me Crying
(ยู โน โยว เนฝเวอะ ซี มี คไรอิง)

Don’t You Ever Think That I Don’t Love You
(ด้อนท์ ยู เอฝเออะ ธิงค แดท ไอ ด้อนท์ ลัฝ ยู)
That For One Minute I Forgot You
(แดท ฟอ วัน มินยูท ไอ เฟาะกอท ยู)
But Sometimes Things Don’t Work Out Right
(บัท ซัมไทม์ ธิง ด้อนท์ เวิค เอ้า ไรท)
And You Just Have To Say Goodbye
(แอ็นด ยู จัซท แฮ็ฝ ทู เซ กู๊ดบาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Anything For You คำอ่านไทย Gloria Estefan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น