เนื้อเพลง Another Sad Love Song คำอ่านไทย Toni Braxton

[Babyface, Daryl Simmons]
( [ เบบี้เฟซ , Daryl ซิมเมินสฺ ])

Since you been gone
(ซินซ ยู บีน กอน)
I been hangin’ around here lately
(ไอ บีน แฮนจิ้นอะเรานด เฮียร เลทลิ)
With my mind messed up
(วิฑ มาย ไมนด เม็ซ อัพ)
Jumped in my car tried to clear my mind
(จัมพ อิน มาย คา ทไร ทู คเลีย มาย ไมนด)
Didn’t help me
(ดิ๊นอิน เฮ็ลพ มี)
I guess I’m all messed up now baby
(ไอ เก็ซ แอม ออล เม็ซ อัพ เนา เบบิ)
Soon as I jumped into my ride
(ซูน แอ็ส ซาย จัมพ อีนทุ มาย ไรด)
Those memories start to play
(โฑส เมรโมรี ซทาท ทู พเล)
A song comes on the radio
(อะ ซ็อง คัม ออน เดอะ เรดิโอ)
And there U are baby once again
(แอ็นด แดร์ ยู อาร์ เบบิ วันซ อะเกน)

It’s just another sad love song
(อิทซ จัซท แอะนัธเออะ แซ็ด ลัฝ ซ็อง)
Rackin’ my brain like crazy
(Rackin มาย บเรน ไลค คเรสิ)
Guess I’m all torn up
(เก็ซ แอม ออล โทน อัพ)
Be it fast or slow
(บี อิท ฟัซท ออ ซโล)
It doesn’t let go
(อิท ดัสอินท เล็ท โก)
Or shake me
(ออ เฌค มี)
And it’s all because of you
(แอ็นด อิทซ ซอร์ บิคอส อ็อฝ ยู)

Since you been gone
(ซินซ ยู บีน กอน)
I keep thinkin’ about you baby
(ไอ คีพ ติ้งกิน อะเบาท ยู เบบิ)
Gets me all choked up
(เก็ท มี ออล โชค อัพ)
This heart of mine keeps
(ดีซ ฮาท อ็อฝ ไมน คีพ)
Dreamin’ of you and it’s crazy
(ดรีมมิน อ็อฝ ยู แอ็นด อิทซ คเรสิ)
You’d think I’d had enough
(ยูต ธิงค อาย แฮ็ด อินัฟ)
As soon as I get you out my head
(แอ็ส ซูน แอ็ส ซาย เก็ท ยู เอ้า มาย เฮ็ด)
I’m in your car again
(แอม อิน ยุร คา อะเกน)
Just one request from the radio
(จัซท วัน ริคเวซท ฟร็อม เดอะ เรดิโอ)
I’m back in love sugar once again
(แอม แบ็ค อิน ลัฝ ฌูกเออะ วันซ อะเกน)

It’s just another sad love song
(อิทซ จัซท แอะนัธเออะ แซ็ด ลัฝ ซ็อง)
Rackin’ my brain like crazy
(Rackin มาย บเรน ไลค คเรสิ)
Guess I’m all torn up
(เก็ซ แอม ออล โทน อัพ)
Be it fast or slow
(บี อิท ฟัซท ออ ซโล)
It doesn’t let go
(อิท ดัสอินท เล็ท โก)
Or shake me
(ออ เฌค มี)
And it’s all because of you
(แอ็นด อิทซ ซอร์ บิคอส อ็อฝ ยู)

Here comes the strings
(เฮียร คัม เดอะ ซทริง)
Then somebody sings
(เด็น ซัมบอดี้ ซิง)
Only takes a beat
(โอ๊นลี่ เทค ซา บีท)
And then it starts killin’ me darlin’
(แอ็นด เด็น หนิด ซทาท คิลลิน มี ดาร์ลิน)
Only takes one note, I tell ya,
(โอ๊นลี่ เทค วัน โนท , ไอ เท็ล ยา ,)
From that radio
(ฟร็อม แดท เรดิโอ)
It’s just
(อิทซ จัซท)
Another
(แอะนัธเออะ)
Lonely
(โลนลิ)
Love Song.
(ลัฝ ซ็อง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Another Sad Love Song คำอ่านไทย Toni Braxton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น