เนื้อเพลง Rock and Roll All Nite คำอ่านไทย Kiss

Let’s rock and roll all night, and party every day!
( เล็ท ร็อค แอ็นด โรล ออล ไนท , แอ็นด พาทิ เอฝริ เด !)

You show us everything you’ve got
(ยู โฌ อัซ เอ๊วี่ติง ยู๊ฟ ก็อท)
You keep on dancin’ and the room gets hot
(ยู คีพ ออน แดนซิน แอ็นด เดอะ รุม เก็ท ฮ็อท)
You drive us wild, we’ll drive you crazy
(ยู ดไรฝ อัซ ไวลด , เว็ล ดไรฝ ยู คเรสิ)
You say you wanna go for a spin
(ยู เซ ยู วอนนา โก ฟอ รา ซพิน)
The party’s just begun, we’ll let you in
(เดอะ พาทิ จัซท บิกัน , เว็ล เล็ท ยู อิน)
You drive us wild, we’ll drive you crazy
(ยู ดไรฝ อัซ ไวลด , เว็ล ดไรฝ ยู คเรสิ)
You keep on shoutin’, you keep on shoutin’
(ยู คีพ ออน เชาดิน , ยู คีพ ออน เชาดิน)
I wanna rock and roll all nite and party every day
(ไอ วอนนา ร็อค แอ็นด โรล ออล ไนท์ แอ็นด พาทิ เอฝริ เด)
I wanna rock and roll all nite and party every day
(ไอ วอนนา ร็อค แอ็นด โรล ออล ไนท์ แอ็นด พาทิ เอฝริ เด)
I wanna rock and roll all nite and party every day
(ไอ วอนนา ร็อค แอ็นด โรล ออล ไนท์ แอ็นด พาทิ เอฝริ เด)
I wanna rock and roll all nite and party every day
(ไอ วอนนา ร็อค แอ็นด โรล ออล ไนท์ แอ็นด พาทิ เอฝริ เด)
I wanna rock and roll all nite and party every day
(ไอ วอนนา ร็อค แอ็นด โรล ออล ไนท์ แอ็นด พาทิ เอฝริ เด)
I wanna rock and roll all nite and party every day
(ไอ วอนนา ร็อค แอ็นด โรล ออล ไนท์ แอ็นด พาทิ เอฝริ เด)
I wanna rock and roll all nite and party every day
(ไอ วอนนา ร็อค แอ็นด โรล ออล ไนท์ แอ็นด พาทิ เอฝริ เด)
I wanna rock and roll all nite and party every day
(ไอ วอนนา ร็อค แอ็นด โรล ออล ไนท์ แอ็นด พาทิ เอฝริ เด)
You keep on saying you’ll be mine for a while
(ยู คีพ ออน เซอิง โยว บี ไมน ฟอ รา ฮไวล)
You’re lookin’ fancy and I like your style
(ยัวร์ ลุคกิน แฟนซิ แอ็นด ดาย ไลค ยุร ซไทล)
You drive us wild, we’ll drive you crazy
(ยู ดไรฝ อัซ ไวลด , เว็ล ดไรฝ ยู คเรสิ)
You show us everything you’ve got
(ยู โฌ อัซ เอ๊วี่ติง ยู๊ฟ ก็อท)
Baby, baby that’s quite a lot
(เบบิ , เบบิ แด๊ท คไวท อะ ล็อท)
And you drive us wild, we’ll drive you crazy
(แอ็นด ยู ดไรฝ อัซ ไวลด , เว็ล ดไรฝ ยู คเรสิ)
You keep on shoutin’, you keep on shoutin’
(ยู คีพ ออน เชาดิน , ยู คีพ ออน เชาดิน)
I wanna rock and roll all nite and party every day
(ไอ วอนนา ร็อค แอ็นด โรล ออล ไนท์ แอ็นด พาทิ เอฝริ เด)
I wanna rock and roll all nite and party every day
(ไอ วอนนา ร็อค แอ็นด โรล ออล ไนท์ แอ็นด พาทิ เอฝริ เด)
I wanna rock and roll all nite and party every day
(ไอ วอนนา ร็อค แอ็นด โรล ออล ไนท์ แอ็นด พาทิ เอฝริ เด)
I wanna rock and roll all nite and party every day
(ไอ วอนนา ร็อค แอ็นด โรล ออล ไนท์ แอ็นด พาทิ เอฝริ เด)
I wanna rock and roll all nite and party every day
(ไอ วอนนา ร็อค แอ็นด โรล ออล ไนท์ แอ็นด พาทิ เอฝริ เด)
I wanna rock and roll all nite and party every day
(ไอ วอนนา ร็อค แอ็นด โรล ออล ไนท์ แอ็นด พาทิ เอฝริ เด)
I wanna rock and roll all nite and party every day
(ไอ วอนนา ร็อค แอ็นด โรล ออล ไนท์ แอ็นด พาทิ เอฝริ เด)
I wanna rock and roll all nite and party every day
(ไอ วอนนา ร็อค แอ็นด โรล ออล ไนท์ แอ็นด พาทิ เอฝริ เด)

I WANNA ROCK AND ROLL!!!
(ไอ วอนนา ร็อค แอ็นด โรล ! ! !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rock and Roll All Nite คำอ่านไทย Kiss

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น