เนื้อเพลง Complicated คำอ่านไทย Good Charlotte

All right, Here we go,[Get down]
( ออล ไรท , เฮียร วี โก , [ เก็ท เดาน ])
One time for your mind,Your body, and your soul
(วัน ไทม ฟอ ยุร ไมนด , ยุร บอดอิ , แอ็นด ยุร โซล)
Ever time that it rhyme, you know im in control
(เอฝเออะ ไทม แดท ดิธ ไรม , ยู โน แอม อิน ค็อนทโรล)
All right, Here we go, Here we go, Here we go…
(ออล ไรท , เฮียร วี โก , เฮียร วี โก , เฮียร วี โก)

And we’ve been here for so many years,
(แอ็นด หวีบ บีน เฮียร ฟอ โซ เมนอิ เยีย ,)
Still it seems as if you’re not there,[Are you there?]
(ซทิล อิท ซีม แอ็ส อิฟ ยัวร์ น็อท แดร์ , [ อาร์ ยู แดร์ ])
Every time i talk you turn away,[Do you care?]
(เอฝริ ไทม ไอ ทอค ยู เทิน อะเว , [ ดู ยู แค ])
But isn’t dad an obligation to care[And we said]
(บัท อีสซึ่น แด็ด แอน ออบลิเกฌัน ทู แค [ แอ็นด วี เซ็ด ])

And we’ve been here for so many years,
(แอ็นด หวีบ บีน เฮียร ฟอ โซ เมนอิ เยีย ,)
So many years still it seems,
(โซ เมนอิ เยีย ซทิล อิท ซีม ,)
So complicated,[yeah]Overrated,[well all right]
(โซ คอมพลิเคท , [ เย่ ] โอเฝอะเรท , [ เว็ล ออล ไรท ])
Complicated well this feeling is love
(คอมพลิเคท เว็ล ดีซ ฟีลอิง อีส ลัฝ)

Well i came in the door Yeah I said it before,
(เว็ล ไอ เคม อิน เดอะ โด เย่ ไอ เซ็ด ดิท บิโฟ ,)
I never let the stress get, Me down no more
(ไอ เนฝเวอะ เล็ท เดอะ ซทเร็ซ เก็ท , มี เดาน โน โม)
Giving thanks to the lord, You know I pray every day,
(กีฝวิง แธ็งค ทู เดอะ ลอด , ยู โน ไอ พเร เอฝริ เด ,)
Giving shots to my peeps and this is what we say,
(กีฝวิง ฌ็อท ทู มาย พีพ แซน ดีซ ซิส ว็อท วี เซ ,)

And we’ve been here for so many years,
(แอ็นด หวีบ บีน เฮียร ฟอ โซ เมนอิ เยีย ,)
So many years still it seems,
(โซ เมนอิ เยีย ซทิล อิท ซีม ,)
So complicated,[yeah]Overrated,[well all right]
(โซ คอมพลิเคท , [ เย่ ] โอเฝอะเรท , [ เว็ล ออล ไรท ])
Complicated well this feeling is love
(คอมพลิเคท เว็ล ดีซ ฟีลอิง อีส ลัฝ)

Your left us one little room with a black and white TV,
(ยุร เล็ฟท อัซ วัน ลิ๊ทเทิ่ล รุม วิฑ อะ บแล็ค แอ็นด ฮไวท ทีวี ,)
One eviction notice and a bill for therapy,
(วัน อิฝีคฌัน โนทิซ แอ็นด อะ บิล ฟอ เธระพิ ,)
You’re living all alone like a dog with out a bone,
(ยัวร์ ลีฝอิง ออล อะโลน ไลค เก ด็อก วิฑ เอ้า ดา บอน ,)
You’re living all alone ’cause you left us at home
(ยัวร์ ลีฝอิง ออล อะโลน คอส ยู เล็ฟท อัซ แอ็ท โฮม)

Well you had aa second chance but you threw is all away,
(เว็ล ยู แฮ็ด aa เซคอันด ชานซ บัท ยู ธรู อีส ซอร์ อะเว ,)
A fourth, an fifth, an sixth but that was yesterday,
(อะ โฟธ , แอน ฟิฟธ , แอน ซิคซธ บัท แดท วอส เยซเทอะดิ ,)
Now you’re sitting at a bar just drowning in your tears,
(เนา ยัวร์ ซีททิง แอ็ท ดา บา จัซท ดเรานอิง อิน ยุร เทีย ,)
Lonely in the corner while everybody cheers, [And we’re saying]
(โลนลิ อิน เดอะ คอเนอะ ฮไวล เอวี่บอดี้ เชีย , [ แอ็นด เวีย เซอิง ])

And we’ve been here for so many years[so many]
(แอ็นด หวีบ บีน เฮียร ฟอ โซ เมนอิ เยีย [ โซ เมนอิ ])
So many years still it seems…
(โซ เมนอิ เยีย ซทิล อิท ซีม)

And we’ve been here for so many years,
(แอ็นด หวีบ บีน เฮียร ฟอ โซ เมนอิ เยีย ,)
So many years still it seems,
(โซ เมนอิ เยีย ซทิล อิท ซีม ,)
So complicated,[yeah]overrated,[well all right]
(โซ คอมพลิเคท , [ เย่ ] โอเฝอะเรท , [ เว็ล ออล ไรท ])
Complicated well this feeling is love…
(คอมพลิเคท เว็ล ดีซ ฟีลอิง อีส ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Complicated คำอ่านไทย Good Charlotte

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น