เนื้อเพลง Tear Away คำอ่านไทย Drowning Pool

I’m Tearing Away
( แอม แทริง อะเว)
Pieces Are Falling I Can’t Seem To Make Them Stay
(พีซ แซร์ ฟ๊อลิง ไอ แค็นท ซีม ทู เมค เฑ็ม ซเท)
You Run Away
(ยู รัน อะเว)
Faster And Faster You Can’t Seem To Get Away
(ฟาสเทอะ แอ็นด ฟาสเทอะ ยู แค็นท ซีม ทู เก็ท อะเว)
Break
(บเรค)
Hope There’s A Reason
(โฮพ แดร์ ซา รี๊ซั่น)
For Questions Unanswered I Just Don’t See Everything
(ฟอ คเวซชัน อันเอนเซิด ดาย จัซท ด้อนท์ ซี เอ๊วี่ติง)
Yes I’m Inside You
(เย็ซ แอม อีนไซด ยู)
Tell Me How Does It Feel To Feel Like This
(เท็ล มี เฮา โด ซิท ฟีล ทู ฟีล ไลค ดีซ)
Just Like I Do
(จัซท ไลค ไก ดู)
I Don’t Care About Anyone Else But Me
(ไอ ด้อนท์ แค อะเบาท เอนอิวัน เอ็ลซ บัท มี)
I Don’t Care About Anyone
(ไอ ด้อนท์ แค อะเบาท เอนอิวัน)
Do I Really Want This
(ดู ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท ดีซ)
Sometimes I Scare Myself I Just Can’t Let It Go
(ซัมไทม์ ซาย ซแค ไมเซลฟ ไอ จัซท แค็นท เล็ท ดิธ โก)
Can You Believe It
(แค็น ยู บิลีฝ อิท)
Everything Happens For Reasons I Just Don’t Know
(เอ๊วี่ติง แฮพเพ็น ฟอ รี๊ซั่น ซาย จัซท ด้อนท์ โน)
I Don’t Care About Anyone Else But Me
(ไอ ด้อนท์ แค อะเบาท เอนอิวัน เอ็ลซ บัท มี)
I Don’t Care About Anyone
(ไอ ด้อนท์ แค อะเบาท เอนอิวัน)
I Don’t Care About Anyone Else But Me
(ไอ ด้อนท์ แค อะเบาท เอนอิวัน เอ็ลซ บัท มี)
I Don’t Care About Anyone Or Anything But Me
(ไอ ด้อนท์ แค อะเบาท เอนอิวัน ออ เอนอิธิง บัท มี)
Goddamn I Love Me
(ก๊อดแดม นาย ลัฝ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tear Away คำอ่านไทย Drowning Pool

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น