เนื้อเพลง Date Rape คำอ่านไทย Sublime

Let me tell you about a girl I know,
( เล็ท มี เท็ล ยู อะเบาท ดา เกิล ไอ โน ,)
had a drink about a hour ago.
(แฮ็ด อะ ดริงค อะเบาท ดา เอาร อะโก)
Sitting in a corner by herself, in a bar in downtown Hell.
(ซีททิง อิน อะ คอเนอะ ไบ เฮอเซลฟ , อิน อะ บา อิน ดาวน์ทาวน์ เฮ็ล)

She heard a noise and she looked through the door.
(ชี เฮิด อะ นอยส แอ็นด ชี ลุค ธรู เดอะ โด)
And saw a man she’d never seen before.
(แอ็นด ซอ อะ แม็น ชี เนฝเวอะ ซีน บิโฟ)
Light skin, light blue eyes, a double-chin and a plastic smile.
(ไลท ซคิน , ไลท บลู ไอ , อะ ดั๊บเบิ้ล ชิน แอ็นด อะ พแลซทิค ซไมล)
Well, her heart raced as he walked through the door
(เว็ล , เฮอ ฮาท เรซ แอ็ส ฮี วอค ธรู เดอะ โด)
And took an empty seat next to her at the bar.
(แอ็นด ทุค แอน เอมทิ ซีท เน็คซท ทู เฮอ แรท เดอะ บา)
” My brand new car is parked right outside. How’d ya like to go for a ride? ”
(” มาย บแร็นด นยู คา อีส พาค ไรท เอาทไซด แอว ยา ไลค ทู โก ฟอ รา ไรด “)
And she said. ” Wait a minute I have to think. ”
(แอ็นด ชี เซ็ด ” เวท ดา มินยูท ไอ แฮ็ฝ ทู ธิงค “)
He said, ” That’s fine. May I please buy you a drink ”
(ฮี เซ็ด , ” แด๊ท ไฟน เม ไอ พลีส ไบ ยู อะ ดริงค “)
One drink turned into 3 or 4 and they left and got into his car
(วัน ดริงค เทิน อีนทุ ที ออ โฟว แอ็นด เด เล็ฟท แอ็นด ก็อท อีนทุ ฮิส คา)
and drove someplace real far.
(แอ็นด ดโรฝ ซัมเพรส ริแอ็ล ฟา)

Now babe the time has come.
(เนา เบบ เดอะ ไทม แฮ็ส คัม)
How’d ya like to have a little fun?
(แอว ยา ไลค ทู แฮ็ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ฟัน)
And she said. ” If we could only please be on our way, I will not run. ”
(แอ็นด ชี เซ็ด ” อิฟ วี เคิด โอ๊นลี่ พลีส บี ออน เอ๊า เว , ไอ วิล น็อท รัน “)

That’s when things got out of control.
(แด๊ท ฮเว็น ธิง ก็อท เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)
She didn’t want to, he had his way.
(ชี ดิ๊นอิน ว็อนท ทู , ฮี แฮ็ด ฮิส เว)
She said, ” Let’s Go ”
(ชี เซ็ด , ” เล็ท โก “)
He said, ” No Way! ”
(ฮี เซ็ด , ” โน เว ! “)
Come on babe it’s your lucky day.
(คัมมอน เบบ อิทซ ยุร ลัคคิ เด)
Shut your mouth, were gonna do it my way.
(ฌัท ยุร เมาธ , เวอ กอนนะ ดู อิท มาย เว)
Come on baby don’t be afraid,
(คัมมอน เบบิ ด้อนท์ บี อัฟเรด ,)
if it wasn’t for date rape I’d never get laid.
(อิฟ อิท วอสซึ้น ฟอ เดท เรพ อาย เนฝเวอะ เก็ท เลด)

He finished up and he started the car
(ฮี ฟีนอิฌ อัพ แอ็นด ฮี ซทาท เดอะ คา)
He turned around and drove back to the bar.
(ฮี เทิน อะเรานด แอ็นด ดโรฝ แบ็ค ทู เดอะ บา)
He said. ” Now baby don’t be sad, in my opinion you weren’t half-bad. ”
(ฮี เซ็ด ” เนา เบบิ ด้อนท์ บี แซ็ด , อิน มาย โอะพีนยัน ยู เวินท์ ฮาล์ฟ แบ็ด “)
She picked up a rock.,threw it at the car, hit him in the head ,now his got a big scar.
(ชี พิค อัพ อะ ร็อค , ธรู อิท แอ็ท เดอะ คา , ฮิท ฮิม อิน เดอะ เฮ็ด , เนา ฮิส ก็อท ดา บิก ซคา)
Come on party people won’t you listen to me.
(คัมมอน พาทิ พี๊เพิ่ล ว็อนท ยู ลิ๊สซึ่น ทู มี)
Date Rape Stylee.
(เดท เรพ Stylee)

The next day she went to her drawer, look up her local attorney at law,
(เดอะ เน็คซท เด ชี เว็นท ทู เฮอ ดรอเออะ , ลุค อัพ เฮอ โลแค็ล แอ็ทเทอนิ แอ็ท ลอ ,)
went to the phone and filed the police report and then she took the guy’s ass to court.
(เว็นท ทู เดอะ โฟน แอ็นด ไฟล เดอะ โพะลีซ ริโพท แอ็นด เด็น ชี ทุค เดอะ ไก อาซ ทู โคท)
Well, the day he stood in front of the judge he screamed, ” She lies that little sl*t! ”
(เว็ล , เดอะ เด ฮี ซทูด อิน ฟรันท อ็อฝ เดอะ จัจ ฮี ซครีม , ” ชี ไล แดท ลิ๊ทเทิ่ล sl*ที ! “)
The judge knew that he was full of sh*t and he gave him 25 years
(เดอะ จัจ นยู แดท ฮี วอส ฟูล อ็อฝ ฌะ *ที แอ็นด ฮี เกฝ ฮิม 25 เยีย)
And now his hearted is filled with tears.
(แอ็นด เนา ฮิส ฮาท อีส ฟิล วิฑ เทีย)

That night in jail it was getting late.
(แดท ไนท อิน เจล อิท วอส เกดดดิ้ง เลท)
He was b*tt-raped by a large inmate, and he screamed.
(ฮี วอส บี *tt แร็พ ไบ อะ ลาจ อินเมท , แอ็นด ฮี ซครีม)
But the guards paid no attention to his cries.
(บัท เดอะ กาด เพลด โน แอ็ทเทนฌัน ทู ฮิส ไคร)

That’s when things got out of control.
(แด๊ท ฮเว็น ธิง ก็อท เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)
The moral of the date rape story, it does not pay to be drunk and horny.
(เดอะ มอแร็ล อ็อฝ เดอะ เดท เรพ ซโทริ , อิท โด น็อท เพ ทู บี ดรังค แอ็นด ฮอนิ)
But that’s the way it had to be.
(บัท แด๊ท เดอะ เว อิท แฮ็ด ทู บี)
They locked him up and threw away the key.
(เด ล็อค ฮิม อัพ แอ็นด ธรู อะเว เดอะ คี)
Well, I can’t take pity on men of his kind,
(เว็ล , ไอ แค็นท เทค พีทอิ ออน เม็น อ็อฝ ฮิส ไคนด ,)
even though he now takes it in the behind.
(อีเฝ็น โธ ฮี เนา เทค ซิท อิน เดอะ บิไฮนด)
DATE RAPE
(เดท เรพ)

She didn’t want to TAKE IT!
(ชี ดิ๊นอิน ว็อนท ทู เทค อิท !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Date Rape คำอ่านไทย Sublime

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น